Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - februari 2017:


19 februari 2017
Verkeersbesluit Heyendaalseweg Nijmegen onvoldoende gemotiveerd

'Het verkeersbesluit tot het instellen van een 30 kilometerzone op de Heyendaalseweg in Nijmegen is niet goed gemotiveerd. Ook is dit besluit niet zorgvuldig voorbereid. Dat oordeelt de rechtbank.

Het verkeersbesluit houdt verband met de bouw van een basisschool aan de Heyendaalseweg. Burgemeester en wethouders hebben in verband met de komst van de school een maximumsnelheid van 30 km per uur ingesteld op een gedeelte van de Heyendaalseweg. Ook zijn de fietsstroken op dat weggedeelte opgeheven. De bezwaren die tegen dat besluit zijn ingediend zijn door burgemeester en wethouders ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is een groot aantal personen in beroep gegaan.

Niet-ontvankelijk
De rechtbank stelt vast dat niet alle eisers tegen het verkeersbesluit kunnen opkomen. Een aantal eisers heeft ten onrechte niet eerst een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ingediend, voordat ze beroep hebben ingesteld. Een aantal andere eisers hebben onvoldoende belang bij een procedure. Deze eisers hadden door burgemeester en wethouders niet-ontvankelijk verklaard moeten worden.

Onvoldoende onderzoek verricht
Over het verkeersbesluit zelf stelt de rechtbank vast dat is gekozen voor een 30 kilometerzone over een gedeelte van de Heyendaalseweg, zonder extra maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de weg goed kan worden overgestoken. In een verkeersanalyse die in opdracht van de gemeente Nijmegen is uitgevoerd, was op de noodzaak van zulke maatregelen gewezen. De gemeente heeft niet goed uitgelegd waarom ze geen extra maatregelen treffen. Ook is volgens de rechtbank onvoldoende onderzoek verricht naar de bestaande en toekomstige verkeerssituatie. Onder meer is niet gekeken naar de verkeersintensiteit van het fietsverkeer op de Heyendaalseweg. Dit is met name van belang bij het besluit om de fietsstroken op te heffen. Ook is de gemeente met zijn besluit afgeweken van zijn eigen verkeersbeleid, zonder dit te motiveren. Inmiddels is een tweede verkeersbesluit met aanvullende maatregelen genomen. Uit dat besluit blijkt niet dat met deze maatregelen alsnog de verlaging van de maximumsnelheid en het opheffen van de fietsstroken is afgestemd op de verkeerssituatie

Beroepen gegrond
De rechtbank heeft de beroepen die ontvankelijk zijn gegrond verklaard. De gemeente zal een nieuw besluit op bezwaar moeten nemen. Zij mogen er van uit gaan dat geen bezwaar bestaat tegen het instellen van een 30 kilometerzone, maar moeten alsnog duidelijk maken dat het besluit om op het weggedeelte een 30 km/u zone in te stellen - en niet op een langer deel van de Heyendaalseweg - en het verwijderen van de fietsstroken voldoende is afgestemd op de verkeerssituatie ter plaatse. '16 februari 2017
Automobilist vrijgesproken van veroorzaken dodelijk ongeval op kruising Veghel

'Een 41-jarige man uit Veghel is door de rechtbank Oost-Brabant vrijgesproken van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop. De man veroorzaakte met zijn rijgedrag wel gevaar op de weg en krijgt daarvoor een geldboete van 500 euro.

De man reed in maart 2015 met zijn bestelbus een kruising in Veghel op en zag plots een andere auto aankomen. Ondanks krachtig remmen en wegsturen, kon hij een botsing niet voorkomen. De passagier van de andere auto overleed 11 dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Te hard gereden
Beide auto’s zijn voordat ze de kruising opreden een verkeerslicht gepasseerd. Het dossier bevat aanwijzingen dat het verkeerslicht van de verdachte op groen stond, maar dit kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Wel stelt de rechtbank vast dat de man de kruising te hard opreed. Uit zijn eigen verklaring en de snelheidsbepaling van een deskundige van het NFI leidt de rechtbank af dat de man rond de 50 kilometer per uur zal hebben gereden waar maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan. De rechtbank oordeelt – net als de officier van justitie – dat dit in juridische zin onvoldoende is om te spreken van schuld aan het veroorzaken van het ongeval. De rechtbank spreekt hem daarvan dan ook vrij. De man veroorzaakte met zijn rijgedrag wel gevaar op de weg en wordt dan ook veroordeeld voor een verkeersovertreding.

Grote impact
De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf rekening met het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke verkeersovertredingen worden opgelegd. De rechtbank wijkt hiervan in het voordeel van de man af omdat hij niet eerder met politie of justitie in aanraking is geweest en hij zocht na het ongeval meerdere keren contact met de slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast hebben de gevolgen van het ongeval ook een zeer grote impact gehad op het leven van de man en zijn gezin. Tot slot weegt mee dat het lange tijd heeft geduurd voordat het Openbaar Ministerie de zaak voor de rechter heeft gebracht en de man al die tijd in onzekerheid zat over de strafrechtelijke gevolgen van het incident.'16 februari 2017
Geldboete en ontzegging rijbevoegdheid voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval Waddinxveen

'De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 22-jarige man uit Boskoop veroordeeld tot een geldboete van 1400 euro en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk (met een proeftijd van 2 jaar) voor het veroorzaken van een verkeersongeval. Hierbij kwam een 47-jarige motorrijder om het leven.

Verkeersfout
De man wordt kwalijk genomen dat hij onvoldoende aandacht had voor het tegemoet-komende verkeer en dat hij het slachtoffer geen voorrang verleende waardoor hij met hem in botsing kwam.

Achtergrond
Op 4 juni 2015 reed de toen 19-jarige man op het Noordeinde in Waddinxveen. Ter hoogte van het Lindelaantje sloeg hij linksaf. Hierbij liet hij de tegemoetkomende motorrijder niet voorgaan. Bij de daarop volgende aanrijding kwam de motorrijder om het leven.'16 februari 2017
Vrijspraak van sexting om technische redenen

'De rechtbank spreekt een 60-jarige man uit Doetinchem om technische redenen vrij van sexting met een 14-jarig meisje.

Volgens de rechtbank staat vast dat het meisje een selfie met ontblote borsten heeft gestuurd via de chatfunctie van Facebook Messenger. Deze gedraging staat niet op de tenlastelegging en de rechtbank is gebonden aan de tenlastelegging. Wat wel op de tenlastelegging staat, namelijk het tonen door het meisje van haar blote borsten via de videofunctie van Facebook Messenger, kan niet worden bewezen. De man had er wel om gevraagd, maar het meisje weigerde dat te doen. Omdat dit feit niet bewezen kan worden, spreekt de rechtbank de man hiervan vrij. '14 februari 2017
Succes Awards moet bijna 3 miljoen euro terugbetalen aan deelnemers

'De Stichting Nationale Business Succes Awards Instituut moet samen met TV Media Partners B.V. in totaal ongeveer 3 miljoen euro terugbetalen aan bedrijven die deelnamen aan wedstrijden voor succesvolle ondernemingen.

Dwaling
De Stichting benaderde actief bedrijven om aan de verkiezingen deel te nemen. Als zij in hun branche de hoofdprijs zouden winnen moesten ze een inleg van ongeveer 15.000 euro betalen. In ruil daarvoor zouden zij een mediapakket ter waarde van zo’n 80.000 euro krijgen.

De rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de deelnemers een heel andere gang van zaken kregen voorgespiegeld dan in werkelijkheid het geval was. Zo werden er bedrijven winnaar in een andere (sub) branche dan waarvoor ze waren ingeschreven. In andere gevallen bleken bedrijven de enige deelnemer in die branche en werden automatisch winnaar.

Rambam
Deze dwaling werd aan het licht gebracht door undercover programma RamBam. Zij kregen een tip en schreven zich met een niet bestaand bedrijf in voor de Succes Awards. Vervolgens werden zij net als veel andere deelnemers winnaar in een van de vele branches.

In totaal moet de Stichting samen met TV Media Partners aan 182 deelnemers de inleg terugbetalen.'14 februari 2017
30 jaar cel en tbs voor dubbele moord in hotel Rembrandt Arnhem

'De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man uit Almere tot een gevangenisstraf van 30 jaar en een tbs-maatregel met dwangverpleging. Zij vindt bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan een dubbele moord.

Op 15 maart 2017 keerde de man niet terug naar de tbs-kliniek waar hij werd behandeld. Hij kampte al jaren met gewelddadige fantasieën. Tijdens de onttrekking besloot de man deze fantasieën in de praktijk te brengen. Op 23 maart 2017 bracht de man 2 slachtoffers door vele messteken om het leven. Hij koos daarbij voor hem gemakkelijke slachtoffers, namelijk de 2 andere aanwezigen in het verder verlaten hotel Rembrandt in Arnhem, waar hij verbleef. De rechtbank concludeert dat de slachtoffers zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevonden.

Strafbepaling
De rechtbank komt tot moord omdat zij bewezen vindt dat de man met voorbedachte raad de beide slachtoffers heeft gedood. Op moord staat een strafmaximum van 30 jaar of levenslang. De rechtbank vindt dat het gaat om zulke ernstige feiten dat – ondanks de problematiek van de man – uit oogpunt van vergelding een zeer lange gevangenisstraf op zijn plaats is. Het planmatige karakter van de feiten, de berekenende houding van de man en de omstandigheid dat hij de moorden tijdens een onttrekking aan zijn tbs-maatregel pleegde, maakt dat de rechtbank een kortere gevangenisstraf dan 30 jaar niet aan de orde vindt.

Samenleving beschermen
Daarnaast legt de rechtbank een tbs-maatregel met dwangverpleging op. Het gevaar voor de samenleving kan het beste worden ingeperkt met een lange gevangenisstraf in combinatie met een nieuwe tbs-maatregel.'14 februari 2017
Geurverwijderingsrendement van 90 procent blijft in stand

'De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijk kort geding die veevoederfabriek De Heus B.V. te Maasbracht had aangespannen tegen een door het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg verleende omgevingsvergunning.

De Heus heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend omdat een aan die vergunning verbonden voorschrift volgens de ondernemer te streng is. De zogeheten Aerox-installatie die de geuremissie van het bedrijf moet reduceren, moet volgens dat voorschrift een geurverwijderingsrendement hebben van 90 procent, terwijl de fabrieksgarantie 80 procent bedraagt.

Oordeel van de rechter
De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit verrichte onderzoeken blijkt dat die 90 procent haalbaar is, als en zolang de Aerox-installatie volledig en optimaal functioneert, en dat is de bedoeling van het voorschrift en ook in het belang van de ondernemer. Bovendien zal bij eventuele handhaving naar aanleiding van geurklachten het onderzoek primair gericht zijn op de gestelde en niet aangevochten geurnorm en niet op het geurverwijderingsrendement van de Aerox-installatie.

Het verzoek om het voorschrift over het geurverwijderingsrendement te schorsen is daarom afgewezen.'14 februari 2017
Telegraafartikelen over ‘postbode van de penoze’ onrechtmatig

'Een serie artikelen van misdaadjournalist John van den Heuvel in De Telegraaf en Metro waarin strafrechtadvocaat Stijn Franken onder meer ‘postbode van de penoze’ werd genoemd, is onjuist en misleidend. Uitgever TMG moet in beide kranten een rectificatie plaatsen. Ook moeten TMG en Van den Heuvel de advocaat ten minste 10.000 euro schadevergoeding betalen.

‘Boodschappenjongen voor Holleeder’
Franken werd er op 22 en 23 februari 2017 in de twee dagbladen van beschuldigd dat hij voor zijn toenmalige cliënt Willem Holleeder brieven de gevangenis zou hebben binnengesmokkeld. Daarbij werd bovendien de suggestie gewekt dat Holleeder op die manier mensen buiten de gevangenis had kunnen bedreigen. Justitie zou woest zijn op de advocaat, zo schreven de kranten.

Onvoldoende wederhoor
Via Franken zijn inderdaad enkele brieven van een vriendin van Holleeder in de gevangenis terechtgekomen. Deze brieven waren echter door een vergissing op het kantoor van Franken tussen de stukken van de advocaat beland. Franken had dit zelf al begin 2016 gemeld bij de Orde van Advocaten. In het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat er inderdaad van opzettelijk binnensmokkelen geen sprake was. Dit onderzoek kwam echter pas na de publicaties in De Telegraaf en Metro aan het licht. De rechter concludeert dat dit komt doordat Van den Heuvel onvoldoende wederhoor heeft gepleegd. In plaats van de beschuldiging voorafgaand aan de publicatie uitgebreid aan Franken voor te leggen, handelde Van den Heuvel de wederhoor slechts af als een formaliteit, in een telefoongesprek van hoogstens twee minuten.

Onvoldoende bewijs
Daar komt nog bij dat de journalist onvoldoende bewijs had om zijn beschuldiging hard te maken. Dat brieven via Franken bij Holleeder terecht waren gekomen stond in een proces-verbaal dat deel uitmaakte van het onderzoek van de Landelijke Recherche naar Holleeder. Deze stelling werd daarin echter verder niet onderbouwd. Gezien de ernst van de beschuldiging had Van den Heuvel meer bewijs moeten verzamelen voordat hij zijn artikelen publiceerde. Ook voor de stellingen dat er in de brieven geheime boodschappen stonden en dat Franken behulpzaam is geweest bij het naar buiten brengen van bedreigingen, hebben TMG en Van den Heuvel geen bewijzen kunnen aanleveren.

Rectificatie en schadevergoeding
TMG moet op de voorpagina’s en de websites van De Telegraaf en Metro een rectificatie plaatsen waarin wordt aangegeven dat de kranten de advocaat ten onrechte hebben beschuldigd. Bovendien moeten TMG en Van den Heuvel Franken 10.000 euro immateriële schadevergoeding betalen. Ook zal de materiële schade van Franken moeten worden vergoed. De hoogte hiervan wordt in een latere procedure vastgesteld.'14 februari 2017
Voormalig penningmeester veroordeeld voor seksueel misbruik en geweld en het verduisteren van geld

'De rechtbank Den Haag heeft vandaag een voormalig penningmeester van de Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij had seks tegen betaling met twee minderjarige meisjes, mishandelde twee vrouwen, pleegde valsheid in geschrifte en verduisterde grote geldbedragen van de kerk. Verder moet de 46-jarige man, om de kans op herhaling te beperken, zich verplicht laten behandelen voor de bij hem vastgestelde stoornissen en moet hij zijn slachtoffers schadevergoeding betalen.

Verduistering en zedenmisdrijven
Als penningmeester stal hij ruim negen jaar lang in totaal zeker 400.000 euro door valse rekeningoverzichten op te maken. Het geld bestond voor een groot deel uit donaties van particulieren aan de kerk. Hiermee betaalde hij onder andere voor seks met twee meisjes waarvan hij wist dat ze minderjarig waren. Ook mishandelde hij twee vrouwen met wie hij een sm-relatie had. Hij heeft de grenzen van toelaatbaar geweld binnen een sm-relatie in ernstige mate en in één geval ook gedurende langere tijd overschreden.

Oordeel van de rechtbank
De rechtbank vindt het gedrag van de veroordeelde zeer verwerpelijk. Met het plegen van de zeden- en geweldsfeiten maakte de veroordeelde op grove wijze inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn slachtoffers. Ook heeft hij gedurende een zeer lange periode ernstig misbruik gemaakt van zijn functie en het in hem gestelde vertrouwen.'9 februari 2017
Oud-rechter Irak veroordeeld om valse arrestatiebevelen in familieruzie

'De rechtbank Den Haag heeft vandaag een oud-rechter van het Hoge Iraakse Strafhof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar. In die functie misbruikte de 70-jarige man zijn macht door valse arrestatiebevelen te laten opmaken tegen zijn voormalige schoonzoon en diens broer. Zij werden daarin beschuldigd van zeer ernstige misdrijven die zij in Irak zouden hebben gepleegd tijdens het regime van Saddam Hoessein.

Dwingen
Met de valse arrestatiebevelen wilde hij zijn schoonzoon dwingen tot een scheidingsregeling en betaling van een geldbedrag. De schoonzoon is daardoor ook in Nederland aangehouden geweest. Zijn broer zat korte tijd vast in Irak.

Gevangenneming
De man moet zijn gewezen schoonzoon een schadevergoeding betalen.Verder heeft de rechtbank zijn gevangenneming bevolen om te voorkomen dat hij naar Irak vlucht.'9 februari 2017
5 jaar gevangenisstraf voor dodelijk steekincident Marknesse

'Een 28-jarige vrouw die vorig jaar in Marknesse na een verjaardagsfeest haar partner doodstak is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

Alcohol
Tijdens het feest werd zowel door de verdachte als het slachtoffer een aanzienlijke hoeveelheid alcohol gedronken. Aan het einde van de avond kreeg het stel ruzie, waarbij geweld gebruikt werd tegen de vrouw. Zij heeft toen een mes gepakt en haar partner eenmaal in zijn lies gestoken. Hij is door verbloeding overleden.

Noodweer
De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van noodweer. De vrouw verklaarde op zitting dat zij de bewuste avond geslagen werd en aan haar haren werd getrokken en dat zij zich met het mes mocht verdedigen. De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich mocht verdedigen, maar niet op deze manier.

Strafmaat
De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie. Bij het bepalen van de straf is meegewogen dat de vrouw een blanco strafblad heeft. Ook weegt de rechtbank mee dat zij moet leven met het feit dat zij verantwoordelijk is voor de dood van haar partner met wie zij toekomstplannen had.'9 februari 2017
Man krijgt cel voor bedreigen neef met vuurwapen

'Een 26-jarige man uit Vinkel is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 186 dagen. Hij bedreigde zijn neef met een vuurwapen. Het beroep van de verdediging op – onder meer – schending van het recht op een eerlijk proces is verworpen.

De verdachte zocht in april vorig jaar in ’s-Hertogenbosch de confrontatie met zijn neef. Hij hield op enig moment een doorgeladen vuurwapen in de richting van zijn neef en dreigde daarmee te schieten. De rechtbank oordeelt net als de officier van justitie dat er geen bewijs is dat de verdachte ook daadwerkelijk heeft geschoten, wat de neef wel had verklaard. Wel wordt hij veroordeeld voor bedreiging en bezit van een verboden vuurwapen en munitie.

DNA-onderzoek
De verdediging had aangevoerd dat de verdachte niet meer vervolgd mocht worden, omdat zijn recht op een eerlijk proces zou zijn geschonden door het handelen van de officier van justitie. Zij had een bevel van de rechter-commissaris om de auto van de verdachte te onderzoeken op DNA niet uitgevoerd en volgens de verdediging had zij de rechter-commissaris verkeerd voorgelicht over de (on)mogelijkheid om dat onderzoek uit te voeren. Na een getuigenverhoor van de rechter-commissaris is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat de officier van justitie de rechter-commissaris inderdaad niet op alle relevante onderdelen volledig heeft voorgelicht. Met name is de rechter-commissaris niet meegedeeld dat DNA-onderzoek wel mogelijk zou zijn, maar hooguit DNA-mengprofielen zou kunnen opleveren. De rechtbank heeft beslist dat hoewel de verdediging hierdoor in haar belangen is geschaad, dit niet leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie. De officier heeft niet moedwillig een bevel genegeerd, maar gemeend dat daaraan geen uitvoering kon worden gegeven. Ook had de verdediging zelf een verzoek kunnen doen aan de rechter-commissaris om alsnog een DNA-onderzoek uit te voeren. De verdediging is dus niet op een onoverbrugbare achterstand gezet door de fout van de officier van justitie. Dit betekent dat de verdachte kan worden vervolgd.

Grote indruk
De bedreiging heeft grote indruk gemaakt op het slachtoffer. Slachtoffers van dergelijke ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Bovendien had de verdachte een verboden vuurwapen en munitie in bezit. Volgens de rechtbank moet streng worden opgetreden tegen het ongecontroleerde bezit van een vuurwapen. De rechtbank acht uit het oogpunt van vergelding een celstraf van 186 dagen op zijn plaats. Daarnaast legt de rechtbank de verdachte een contactverbod van 12 maanden op met zijn neef.'9 februari 2017
Kassamedewerkster veroordeeld voor verduistering tienduizenden euro’s van supermarkt

'Een 30-jarige vrouw uit ’s-Hertogenbosch is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Ook moet ze het geld dat ze verduisterde terugbetalen aan haar voormalig werkgever.

De vrouw werkte bij een supermarkt in 's-Hertogenbosch en was vanwege haar functie als kassamedewerkster bevoegd de kluis te openen en de kassa op te maken. Van die bevoegdheid maakte ze tussen januari 2012 en juni 2015 misbruik door veelvuldig geld uit de kluis te halen. Ze maakte in ieder geval 54.850 euro buit.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf rekening met de lange periode waarbinnen de verduisteringen plaatsvonden en met de hoogte van het totaal weggenomen bedrag. Het handelen van de verdachte veroorzaakte grote financiële schade. De eigenaar van de supermarkt moest 4 medewerkers ontslaan om te voorkomen dat het bedrijf door de verduistering failliet zou gaan. De vrouw handelde uit puur winstbejag en hield daarbij geen rekening met de belangen van haar werkgever. Ze beschaamde op grove wijze en gedurende lange tijd het vertrouwen van haar werkgever en haar collega's.

De vrouw betuigde tijdens de zitting spijt en gaf aan de (financiële) consequenties van haar gedrag te aanvaarden. In dat licht valt het de rechtbank tegen dat zij nooit zelf naar haar voormalige werkgever is gestapt om de verduisteringen op te biechten en te proberen tot een regeling te komen. Verder weegt mee dat de vrouw de schade tot 54.850 euro moet vergoeden en zij in het kader van de nog aanhangige ontnemingsprocedure mogelijk veroordeeld zal worden tot betaling van een nog groter bedrag.'9 februari 2017
Taxichauffeur veroordeeld voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval Nijmegen

'De rechtbank veroordeelt een 30-jarige man uit Nijmegen voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in zijn woonplaats. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Als bijkomende straf legt de rechtbank een rijontzegging van 3 jaar op, waarvan 2 jaar voorwaardelijk.

Op 22 januari 2017 vond op de Graafseweg ter hoogte van de verbindingsweg in Nijmegen een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fietser. Op de fiets zat een 31-jarige vrouw. De vrouw is door die aanrijding overleden.

Zeer onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam gereden
De rechtbank stelt vast dat de man te hard reed. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat de man een Whatsapp-bericht verstuurde vlak voor de aanrijding. De man verklaarde dat hij op een gegeven moment iets in zijn linkerooghoek zag, maar dat hij niet wist wat. De rechtbank vindt dat de man niet of in onvoldoende mate heeft gelet of is blijven letten op de weg voor hem. Op alle verkeersdeelnemers rust een zorgplicht ten opzichte van andere verkeersdeelnemers. Voor een taxichauffeur geldt als beroepsbeoefenaar zelfs een verhoogde zorgplicht. De man heeft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de veiligheid van zijn medeweggebruikers grof verwaarloosd. De rechtbank verwijt de man dan ook dat hij door zijn gedragingen zeer onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam heeft gereden.

Stok achter de deur
De rechtbank vindt een lange voorwaardelijke straf belangrijk als stok achter de deur voor de man om nooit meer tijdens het besturen van een motorrijtuig een mobiele telefoon te bedienen. De rechtbank houdt bij deze strafoplegging rekening met het feit dat de man geen relevant strafblad heeft en dat hij als gevolg van het ongeval zijn beroep van taxichauffeur niet meer kan uitoefenen.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.'9 februari 2017
Boxmeer mag juriste toegang tot gemeentehuis niet weigeren

'De gemeente Boxmeer mag een juriste de toegang tot het gemeentehuis niet weigeren. Zij moet gewoon weer haar werk kunnen doen. Bovendien moet de vrouw de door haar geleden schade vergoed krijgen. Dit bepaalde de rechtbank Oost-Brabant.

De vrouw staat al enige jaren een cliënt bij die regelmatig contact heeft met de gemeente Boxmeer over uiteenlopende klachten. In november 2016 was er in het gemeentehuis een ambtelijke hoorzitting waarbij bezwaren van haar cliënt werden behandeld. Tijdens de hoorzitting ontstond een discussie tussen de voorzitter, een ambtenaar van de gemeente, en de juriste over de wijze van ambtelijk horen door de gemeente. De juriste noemde de ambtenaar daarbij 2 keer “pias”.

De gemeente deelde de juriste diezelfde dag via een brief mee dat zij met haar uitspraak de norm had overschreden en de integriteit van de voorzitter heeft aangetast. De gemeente eiste dat de juriste haar uitspraak zou terugnemen en excuses zou aanbieden en een verklaring zou ondertekenen om de verdere dienstverlening aan haar en haar cliënt te waarborgen. Dit deed zij niet. Toen de juriste voor een andere zaak in het gemeentehuis was, werd zij op de brief aangesproken door een medewerker van de gemeente. De juriste weigerde aan de eisen te voldoen en moest vervolgens het gemeentehuis verlaten. Diezelfde dag stuurde de gemeente haar een brief waarin stond dat zij voor onbepaalde tijd niet meer welkom was in het gemeentehuis en dat de dienstverlening voor onbepaalde tijd aan haar werd opgeschort. De juriste sommeerde de gemeente de maatregelen per direct op te heffen en opgeheven te houden.

In december 2016 vond een gesprek plaats tussen haar en de gemeente. De juriste verklaarde bereid te zijn haar excuses te maken, maar dan alleen als de genomen maatregelen per direct zouden worden ingetrokken en dat zij financieel gecompenseerd zou worden voor geleden schade. Een week na dit gesprek besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente de maatregelen niet in te trekken. De juriste verzocht de rechtbank vervolgens een voorlopige voorziening te treffen. Op 5 april 2017 werden de opgelegde maatregelen door de rechter in afwachting van de huidige zaak opgeschort.

Standpunten
De juriste vindt dat zij onrechtmatig is behandeld en zij wil dat de gemeente de maatregelen opheft en opgeheven houdt en haar een schadevergoeding betaalt. De gemeente betwist dat zij onrechtmatig handelde. Zij stelt dat zij het woord “pias” hoog heeft opgenomen, omdat de vrouw een professionele rechtshulpverlener is. Ook stelt de gemeente al jarenlang alles in het werk om de verhoudingen met de cliënt van de vrouw te normaliseren. De gemeente vindt dat het woord “pias” in dit geval een negatieve betekenis had. Volgens de gemeente zijn de opgelegde maatregelen tegen die achtergrond in lijn met het agressieprotocol dat door de burgemeester en wethouders van de gemeente is vastgesteld.

Oordeel
Het college van de gemeente heeft een agressieprotocol vastgesteld en de gemeente is uit een oogpunt van rechtszekerheid verplicht om hiernaar te handelen. De rechtbank moet daarom de vraag beantwoorden of het opleggen van de maatregelen in overeenstemming is met dit protocol. Volgens de rechtbank kan het uitmaken van een ambtenaar voor “pias” door de juriste inderdaad worden aangemerkt als normoverschrijdend gedrag zoals in het protocol is vastgelegd. In het agressieprotocol is echter ook een escalatiemodel beschreven dat moet worden gevolgd bij een dergelijke overschrijding. De rechtbank oordeelt dat de gemeente zich niet aan het escalatiemodel heeft gehouden. Er is niet eerst een ordegesprek geweest waarin de toegangsbeperking met licht regime is opgelegd. De gemeente heeft in dit geval direct zware maatregelen opgelegd door de juriste voor onbepaalde tijd de toegang tot het gemeentehuis te ontzeggen en de dienstverlening voor onbepaalde tijd aan haar op te schorten. Die maatregelen zijn in strijd met het agressieprotocol. Bovendien zijn deze maatregelen volgens de rechtbank onevenredig zwaar in verhouding tot de ernst van het normoverschrijdende gedrag. Dit betekent dat de gemeente de maatregelen moet opheffen en opgeheven moet houden en dat zij aansprakelijk is voor de geleden schade. Hoe hoog de schade is, zal in het vervolg van deze procedure moeten worden vastgesteld. De juriste krijgt nu de kans haar vermeende schade (bestaande uit juridische kosten, imagoschade en omzetderving) bij de rechtbank te onderbouwen, waarna de schade zal worden begroot door de rechtbank. Hierbij zal in ieder geval rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de gemeente in een aantal zaken voor ontheffing van de maatregelen heeft gezorgd, zodat de juriste haar cliënten heeft kunnen bijstaan, en dat de maatregelen voor een bepaalde periode zijn opgeschort. '8 februari 2017
Man uit Apeldoorn veroordeeld voor drugs in kelderbox Apeldoorn

'De rechtbank heeft een 23-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld voor het samen met anderen aanwezig hebben van drugs. De man krijgt hiervoor een celstraf van 141 dagen.

De drugs lagen in een kelderbox in Apeldoorn die de man in zijn gebruik had. De man zei dat hij niet wist dat de drugs daar lagen en dat ze vlak voor het aantreffen door iemand anders waren neergelegd. De rechtbank vindt dat er wel bewijs was voor het feit dat de man wist dat er drugs lagen. Zo had de man toegang tot de kelderbox en kwam hij er regelmatig. Behalve de drugs lagen er verspreid door de kelderbox ook spullen die gebruikt worden om drugs te bereiden voor verkoop. Het zag er niet naar uit dat die spullen er pas waren neergelegd. De rechtbank vindt de verklaring van de man hierover dan ook niet aannemelijk.

Bepaling straf
De opgelegde straf is gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. De hoogte van de straf is bepaald aan de hand van de hoeveelheid drugs en de landelijke oriëntatiepunten die hiervoor zijn opgesteld.

Vrijspraak
De rechtbank vindt niet bewezen dat de man zich heeft schuldig gemaakt aan drugshandel. Daarom is de man hiervan vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had voor de drugshandel ook vrijspraak geëist.'8 februari 2017
1 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor verkrachting

'De rechtbank veroordeelt een 51-jarige man uit Ulft voor verkrachting, meerdere keren gepleegd. De man krijgt een gevangenisstraf van 1 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Ook moet de man aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 2.500 euro.

De man heeft het slachtoffer over een periode van meerdere maanden gedwongen vrijwel wekelijks meerdere keren seks met hem te hebben. Het deed dit door haar langdurig en veelvuldig te bedreigen via Whatsapp. Hij dreigde naaktfoto’s en een filmpje van haar openbaar te maken. En hij stelde haar voorwaarden over hoe vaak zij nog seks moest hebben met hem voor zij van hem af was. Hij heeft zich daarbij laten leiden door zijn eigen seksuele behoeften. Hij heeft misbruik gemaakt van een kwetsbare, jonge vrouw en haar gemanipuleerd.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis
De man heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Daardoor kijkt hij vooral naar zijn eigen belang en houdt hij geen rekening met de behoefte van anderen. De rechtbank vindt daarom dat de man de feiten verminderd moeten worden toegerekend.

Tbs met dwangverpleging
De man is 2 keer eerder veroordeeld voor zedenfeiten en de kans dat hij opnieuw de fout ingaat is hoog. Daarom is behandeling noodzakelijk. In het verleden heeft de man ambulante behandeling gehad, maar dit heeft nieuwe zedenfeiten niet kunnen voorkomen. Opnieuw ambulante behandeling heeft alleen kans van slagen als de man inziet dat hij verkeerd bezig is en dat hij wil praten over waarom hij de feiten pleegt. Dit heeft hij echter tot nu toe geweigerd. Ook weigerde hij mee te werken aan het opstellen van een rapport dat nodig is om hem een voorwaardelijke tbs te geven. Deze houding van de man zal deels het gevolg zijn van zijn persoonlijkheidsstoornis. Daarvan mag echter niet een nieuw slachtoffer de dupe worden. Om die reden heeft de rechtbank de meest beveiligende afdoeningsvorm opgelegd, namelijk de tbs met dwangverpleging.

Vergelding
Omdat de man 2 keer eerder is veroordeeld voor zedenfeiten en sprake is van structureel misbruik van een kwetsbaar persoon, moet ook vergelding plaatsvinden. Daarom krijgt de man naast de tbs met dwangverpleging ook 1 jaar gevangenisstraf opgelegd.'7 februari 2017
'Op de rol: ‘Ze moest vernederd worden en lelijk zijn voor jongens’

'Hoe deden wij dat vroeger, als we ons oog hadden laten vallen op een klas-of schoolgenoot? Een propje, een briefje, via-via. Maar wel uit de buurt van pa en ma. Wat niet weet, wat niet deert. En hoe doet de bloem der natie dat nu? Die appt, Facebookt en Instagramt naar hartenlust onder de neus van pa en ma, die toch ook de hele dag boven hun eigen smartphone hangen. Maar ze laten in hun jeugdige nonchalance wel een enorm digitaal spoor achter. Zo kun je als hedendaagse ouder zien wat er speelt in het leven van je kroost, maar word je óók met je neus op de ongekuiste feiten gedrukt. Kun je dat aan?

Afspraakjes
Henk (53)* uit Lelystad kan dat op 1 november 2017 niet. Zijn 12-jarige dochter Amber* appt al langer met een 15-jarige schoolgenoot en maakt (seksueel getinte) afspraakjes. ‘Ze gingen naar de speeltuin; er gebeurde van alles. Ze rommelt met jongens. En daar hou ik niet van’, zegt Henk tegen politierechter Kees van de Streek in zaal F van het gerechtsgebouw in Lelystad. Henk zet zwaar geschut in: als Amber niet stopt met dat geapp, dan knipt hij haar haar af. Als hij een paar dagen later merkt dat zijn dochter haar eigen plan trekt en doorappt, slaan bij Henk ‘de stoppen door’. Hij slaat zijn dochter in de huiskamer zeker 5 keer in het gezicht. En zoals ‘beloofd’ knipt hij Ambers haar af. ‘Het stomste wat ik ooit heb gedaan’, zegt Henk tegen politierechter Van de Streek. Dat had hij ook al tegen de politie gezegd, die dezelfde dag poolshoogte was komen nemen. Niet omdat Amber 112 had gebeld, maar omdat Henk dat had gedaan. ‘Want u wilde dat die jongen zou worden aangepakt, hè?’, merkt de politierechter op. Maar in plaats van het schoolvriendje, nemen de agenten Hénk mee naar het politiebureau. Hij mag er zelfs overnachten.

Huilen
Henk zegt zich niet te herinneren dat hij zijn dochter in blinde woede heeft geslagen. ‘Maar als zij zegt dat het zo is, dan is het zo. Hoe komt ze anders aan dat rode en dikke gezicht.’ Amber zit op de bank te huilen als de politieagenten binnenkomen. Ze zien dat ze is geslagen. ‘Ik vind het stom wat er is gebeurd. Stom van mijzelf, want ik had het anders moeten doen met die jongens, en stom dat mijn vader mij heeft geslagen. Het is nog nooit eerder gebeurd. Het was de eerste keer’, zegt Amber tegen de agenten. Om ervoor te zorgen dat het bij die ene keer blijft, maakt Henk via de huisarts een afspraak bij het centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg De Waag in Almere. ‘Ik moet weten waar die woede-uitbarsting vandaan kwam. Ik ben weleens boos, maar niet zo dat ik niet meer weet wat er is gebeurd. De behandeling is inmiddels begonnen’. Om berouw te tonen, heeft Henk ook zijn snor half afgeknipt.

Pubertijd
De reclassering is zeer te spreken over Henks inspanningen bij De Waag. In een rapportage melden ze dat hij enorm is geschrokken van zijn woede-uitbarsting en dat het thuis in Lelystad veilig is. De reclassering schat de kans dat het weer misgaat laag in en adviseert daarom een deels voorwaardelijke werkstraf. Een onbegrijpelijk advies, meent officier van justitie Lieke Renckens. Hoewel Amber geen aangifte heeft gedaan, heeft het OM niet voor niets besloten om haar vader ambtshalve te vervolgen. ‘De mishandeling verliep planmatig. Mijnheer sloeg zijn dochter en knipte haar haar af. Ze moest vernederd worden en lelijk zijn voor jongens.’ Officier Renckens vervolgt: ‘Tegenover de politie schoof mijnheer alle schuld in de schoenen van zijn dochter. De reclassering heeft daar geen last van, maar ik maak mij wel zorgen om haar lichamelijke en geestelijke welzijn. Het gedrag dat Amber heeft laten zien, is heel normaal in de pubertijd. Ze ontdekt het andere geslacht en verkent haar grenzen. Maar in plaats van zijn dochter te helpen bij het stellen van de seksuele grenzen, vernedert hij haar. Hij knipt haar hoofdhaar af. Amber moet aan iedereen uitleggen wat er is gebeurd.’

Kompas
Henk was nota bene verbolgen dat de agenten meenden dat híj de boosdoener was en niet het vriendje van Amber. ‘Dat gaat er bij mij niet in. Dan mis je een moreel kompas’, meent de officier. En zonder dat kompas wordt het volgens justitie Renckens penibel voor Amber in het ouderlijk huis. ‘Want ze zit nog wel een paar jaar in de puberteit. Ze zal vaker niet naar haar ouders luisteren en haar eigen pad kiezen. Dat gebeurt gewoon in een gezin.’ Voor de planmatigheid van de mishandeling en de vernedering van Amber zou Henk volgens de officier van justitie een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur moeten krijgen, minus de 8 uur die hij in de politiecel heeft doorgebracht. Omdat Henk in haar ogen een moreel kompas ontbeert en nieuwe escalatie op de loer ligt, vindt officier Renckens daarbij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken als stok achter de deur op zijn plaats.

Gezin
Ja, Amber is mishandeld en vernederd, ‘maar ik kijk toch anders dan de officier van justitie naar de manier waarop u hiermee bent omgegaan’, zegt politierechter Van de Streek tegen Henk. ‘In het reclasseringsrapport lees ik wat er voor positiefs na die mishandeling met u en uw gezin is gebeurd. In tegenstelling tot de officier van justitie, houd ik daar wel rekening mee bij de straf die ik u ga opleggen. De gezinssituatie lijkt er beter op geworden. Ik vind het ook positief dat u zich laat behandelen. Ik denk dat u daarmee de consequentie van uw gedrag hebt aanvaard. Ik ga het anders doen dan de officier voorstelt. Ik leg u een geheel voorwaardelijke werkstraf op van 80 uur, met een proeftijd van 2 jaar.’'7 februari 2017
Tbs met dwangverpleging voor doodslag met spade Wageningen

'De rechtbank heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 22-jarige man uit Wageningen. Hij bracht op 7 juni 2017 zijn collega bij de groenvoorziening opzettelijk om het leven met een spade.

Volledig ontoerekeningsvatbaar
Volgens gedragsonderzoekers was de man tijdens het delict volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank is het hier mee eens en ontslaat de man daarom van alle rechtsvervolging. De rechtbank legt de man dan ook geen straf op. Wel wordt een tbs-maatregel met dwangverpleging opgelegd, omdat langdurige begeleiding en behandeling van de man noodzakelijk is. Daarna moet de maatschappij tegen de man worden beschermd.

Schadevergoeding nabestaanden
De nabestaanden van het slachtoffer hebben vorderingen tot schadevergoeding ingediend. Deze vorderingen zijn voor slechts een klein gedeelte toegewezen, omdat het overgrote deel van de vorderingen bestond uit zogenoemde affectieschade. In het huidige Nederlandse recht kan deze vorm van schadevergoeding niet worden toegewezen.'6 februari 2017
Man uit Lochem ontslagen van alle rechtsvervolging

'De rechtbank ontslaat een 23-jarige man uit Lochem van alle rechtsvervolging. Hoewel de man zich schuldig maakte aan een aantal strafbare feiten, is hij niet strafbaar. Dat komt omdat de man als volledig ontoerekeningsvatbaar wordt beschouwd.

De man maakte zich tussen juni en augustus 2017 schuldig aan 3 strafbare feiten. Zo bedreigde hij een politieagent en vernielde een bloempot. Ook probeerde hij een bestelbus van PostNL te stelen.

Volledig ontoerekeningsvatbaar
Volgens deskundigen moet de man als volledig ontoerekeningsvatbaar worden beschouwd. De rechtbank sluit zich aan bij deze bevindingen. Hierdoor is de man niet strafbaar, zodat de rechtbank hem ontslaat van alle rechtsvervolging.

Geen maatregel opgelegd
Volgens de rechtbank kan - mede op basis van de terechtzitting - de conclusie worden getrokken dat de door de deskundigen uitgebrachte adviezen met betrekking tot de wijze van afdoening niet meer actueel zijn door het tijdsverloop en de recente ontwikkelingen. De rechtbank vindt daarom dat plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis een belemmering kan vormen voor het behandelingstraject dat de man nu volgt. De rechtbank ziet daarom af van het opleggen van deze of een andere maatregel.'5 februari 2017
In hoger beroep 20 jaar cel voor moord op vriendin in Kaatsheuvel

'Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 42-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar omdat hij in 2010 zijn toenmalige vriendin heeft vermoord in Kaatsheuvel. Hij heeft de moord bekend tijdens een undercoveractie van het OM. De opgelegde straf is hoger dan de celstraf van 18 jaar die de rechtbank eerder oplegde en die het OM had geëist.

Undercoveractie
In de nacht van 18 op 19 december 2010 werd de 34 jaar oude vriendin van de verdachte vermoord in de achtertuin van haar woning. Haar partner, de verdachte, heeft in 2011 enkele maanden vast gezeten op verdenking van betrokkenheid bij haar dood, maar is toen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De man ontkent zelf haar te hebben vermoord.

Vervolgens is een undercoveractie opgezet om de man alsnog een verklaring te laten afleggen over wat er met zijn vriendin is gebeurd. In 2014 bekende hij aan undercoveragenten dat hij zijn vriendin met voorbedachte raad om het leven heeft gebracht. Toen zij thuiskwam van een feest heeft hij haar opgewacht in de achtertuin, haar met een baksteen tegen het hoofd geslagen en haar keel dichtgeknepen, waarna zij is overleden. Hij heeft een inbraak in scene gezet door in huis enkele kastdeuren en lades open te zetten. Gevraagd naar de reden voor de moord zei hij dat hij verder wilde met zijn nieuwe vriendin en dat hij de problemen die een eventuele relatiebreuk met zich mee zou brengen niet aankon. Na zijn aanhouding heeft hij zijn bekentenis weer ingetrokken.

Vrijspraak
De verdediging stelt dat niet kan worden bewezen dat de man de moord heeft gepleegd en dat hij daarom moeten worden vrijgesproken. De actie met de undercoveragenten had niet mogen worden ingezet en de zo verkregen valse bekentenis is onder druk afgelegd. Verder zou het OM onvoldoende oog hebben gehad voor alternatieve scenario’s, zoals een inbraak.
Het hof volgt de redenering van de verdediging niet en vindt wel bewezen dat de man de dader is.

Gruwelijk en lafhartig
Volgens het hof heeft de man zijn vriendin opzettelijk en met voorbedachte raad, op gruwelijke en lafhartige wijze van het leven beroofd. Over zijn daad is hij jarenlang blijven liegen. Hij heeft zijn destijds nog zeer jonge zoontjes hun moeder ontnomen. Zij moeten leven met het gemis van haar liefde en zorg, maar ook met de wetenschap dat uitgerekend hun vader degene is die daar verantwoordelijk voor is.
De straf van 20 jaar cel die het hof oplegt, is hoger dan de eis en dan de straf die de rechtbank eerder oplegde. Met name de kille en laffe wijze waarop en de omstandigheden waaronder de man de moord heeft gepleegd, en de berekenende proceshouding die hij tot in hoger beroep heeft aangenomen, maken dat het hof een gevangenisstraf van 18 jaar onvoldoende vindt.

De man moet verder aan de kinderen die zijn geboren uit zijn relatie met het slachtoffer een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 264.000 euro.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl