Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - maart 2018:


23 maart 2017
Hongaarse familie veroordeeld voor mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie

'Een Hongaarse familie is vandaag veroordeeld voor mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank Den Haag legde de negen familieleden celstraffen op variërend van 5 tot en met 41 maanden. De tiende verdachte die niet tot de familie behoorde kreeg 10 maanden cel.

Prostitutie
De criminele organisatie haalde in ieder geval 16 hoofdzakelijk jonge Hongaarse vrouwen in de leeftijd van 18 jaar tot begin 20 naar Nederland en stelde hen te werk in de prostitutie. Ze kozen hierbij bewust voor vrouwen in een moeilijke of kwetsbare positie. De vrouwen moesten de verdiensten vervolgens geheel of gedeeltelijk afdragen aan hun contactpersoon

Mensenhandel
Twee verdachten hebben zich ook schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen door belastingontduiking. De rechtbank acht verder bewezen dat de familieleden een criminele organisatie vormden die zich bezighield met mensenhandel en witwassen.'23 maart 2017
Bromfietser veroordeeld voor veroorzaken verkeersongeval Nijmegen

'De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man uit Nijmegen voor het veroorzaken van een verkeersongeval in zijn woonplaats. Hij krijgt een werkstraf van 240 uur opgelegd, waarvan 80 voorwaardelijk. Als bijkomende straf legt de rechtbank een voorwaardelijke rijontzegging van 18 maanden op.

Illustratieve afbeelding
Op 24 april 2016 vond op het Piet Moeskoppad in Nijmegen een aanrijding plaats tussen een bromfietser en een voetganger. Beiden waren onderweg in de richting van de Hillekensacker. De bromfietser kwam geheel of gedeeltelijk op het voetpad terecht en reed daarbij tegen de achterkant van de voetganger aan. De voetganger viel door deze aanrijding en liep daarbij - volgens de rechtbank - zwaar lichamelijk letsel op.

Zeer onvoorzichtig gereden
De rechtbank stelt vast dat de man een bromfiets bestuurde onder invloed van alcohol, terwijl hij niet in het bezit was van een rijbewijs. De man zei de voetganger niet te hebben gezien. Volgens de rechtbank heeft de man niet goed opgelet of is niet blijven opletten op het overige verkeer. De rechtbank verwijt de man daarom dat hij zeer onvoorzichtig reed.

Deels voorwaardelijke straf
Volgens de oriëntatiepunten voor bepaling van de hoogte van de straf geldt in vergelijkbare zaken een gevangenisstraf als uitgangspunt. De rechtbank wijkt hier in dit geval van af, omdat er bijna 2 jaar zijn verstreken sinds het verkeersongeval. De rechtbank vindt de voorwaardelijke straf en de voorwaardelijke rijontzegging belangrijk als stok achter de deur voor de man om nooit meer met alcohol op een motorrijtuig te besturen. De proeftijd van de voorwaardelijke straffen is 3 jaar.'22 maart 2017
Rechtbank heft voorlopige hechtenis van één van de verdachten moord Djordy Latumahina op

'De rechtbank heft per direct de voorlopige hechtenis op van Tony D., een van de mannen die verdacht werd van het doodschieten van Djordy Latumahina. Hoewel de vonnissen in deze zaak pas op 9 mei aanstaande worden uitgesproken, is de rechtbank van oordeel dat hij niet langer in voorlopige hechtenis kan worden gehouden. De rechtbank ziet nu onvoldoende bewijs om hem voor de tenlastegelegde moord (en pogingen daartoe) te veroordelen. Daarom moet hij op vrije voeten worden gesteld.

Van een tweede verdachte in de zaak, Giovanni D., die al eerder na 24 weken voorlopige hechtenis was geschorst, heeft de rechtbank bepaald dat hij lang genoeg vast heeft gezeten. Dit betekent dat hij niet langer een enkelband hoeft te dragen. Hij wordt verdacht van heling van auto’s.

Andere verdachten
De overige 4 verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, blijven vastzitten.'22 maart 2017
Man uit Harderwijk vrijgesproken van dreigtelefoontjes

'De rechtbank spreekt een 36-jarige man uit Harderwijk vrij van bedreiging tijdens 2 telefoongesprekken. De rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is dat de man tijdens de gesprekken daadwerkelijk bedreigingen heeft geuit.

Illustratieve afbeelding
De man voerde kort na elkaar 2 telefoongesprekken. De eerste met een medewerkster van de huisartsenpost en – direct daarna - met de 112-hulpdienst. Hierbij zou de man onder andere hebben gezegd dat hij een aanslag zou plegen als er niet naar hem geluisterd zou worden.

Opname gesprek
Het gesprek met de 112-hulpdienst is opgenomen en de rechtbank heeft de opname beluisterd ter zitting. In dit gesprek uit de man een gedachte waarvan hij weet dat deze niet normaal is. Hij belt daarom voor hulp. Zijn toon is rustig en zijn woorden zijn niet bedoeld om hulp af te dwingen. Dat betekent dat de rechtbank niet bewezen vindt dat de man de 112-medewerkster heeft bedreigd.

Onvoldoende bewijs
Een opname van het eerste gesprek met de huisartsenpost zat niet in het dossier. De man ontkent dat hij in dit gesprek bedreigingen heeft geuit. De aangifte alleen is onvoldoende bewijs om tot een veroordeling te komen. De opname van het tweede telefoongesprek met de 112-hulpdienst vindt de rechtbank onvoldoende steunbewijs. Het enkele feit dat verdachte in het tweede gesprek over dezelfde onderwerpen spreekt als in het gesprek met de huisartsenpostmedewerkster is daarvoor onvoldoende.'22 maart 2017
8 maanden cel voor uitbuiting vluchtelingen in wasserij

'Vier broers van 41 tot 58 jaar zijn voor mensenhandel veroordeeld tot 8 maanden celstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De vier mannen lieten 6 vluchtelingen tegen een zeer laag loon lange dagen werken in hun wasserij in Zaandam.

Slapen tussen het wasgoed
In 2016 trof de politie de vluchtelingen in de wasserij aan. Zij werkten daar en hadden op houten stellingen tussen het wasgoed slaapplaatsen ingericht. De mannen vertelden dat hen salaris was beloofd door de vier verdachten, maar dat ze in de meeste gevallen niks hadden ontvangen. Ook moesten ze lange dagen werken, soms zelfs tot diep in de nacht.

Verdachten verantwoordelijk
De rechtbank gaat niet mee in het verweer van de broers dat zij niets over de wasserij en de gang van zaken te zeggen hadden. De rechtbank vindt dat overtuigend is aangetoond dat de vier broers de wasserij exploiteerden en gezamenlijk verantwoordelijk waren voor het personeel en de arbeidsomstandigheden.

Arbeidsuitbuiting
De vluchtelingen hadden een kwetsbare positie omdat zij pas kort in Nederland waren. Zij waren grotendeels afkomstig uit Syrië, hadden niet eerder gewerkt en waren onbekend met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook hadden zij dringend geld nodig, onder meer voor hun achtergebleven familie.

De rechtbank vindt dat de vier broers misbruik hebben gemaakt van hun kwetsbare positie en hen hebben uitgebuit. Ze betaalden de mannen zeer slecht of niet en lieten hen onder slechte arbeidsomstandigheden lange uren maken. Ook lieten ze hen zonder voorzieningen in de wasserij overnachten, hielden hen in onzekerheid over hun arbeidspositie en hun loon en gaven de instructie om bij controles niet de waarheid te vertellen. De broers maakten de vluchtelingen nog extra afhankelijk van hen door de uitbetaling van loon telkens uit te stellen.

Vrijspraak valsheid in geschrifte
Aan de vier was ook ten laste gelegd dat zij de loonadministratie hadden vervalst. Hiervan worden zij vrijgesproken omdat onvoldoende duidelijk is dat de vluchtelingen in dienst waren bij een van bedrijven die in de tenlastelegging worden genoemd. Mede hierdoor valt de straf lager uit dan de 24 maanden cel die de officier van justitie tegen de vier had geëist. De rechtbank vindt dat uit het dossier wel een kwade reuk van belastingfraude en faillissementsfraude opstijgt, maar dit was de vier mannen niet ten laste gelegd.'21 maart 2017
Eis aanpak 'Amsterdamse fietsjungle' afgewezen

'De Amsterdammer die voor de rechtbank eiste dat de burgemeester op zou treden tegen de in zijn ogen ‘Amsterdamse fietsjungle’, heeft van de rechter geen gelijk gekregen. De man had niet de burgemeester maar de gemeente moeten dagvaarden. Had hij dat wel gedaan, dan nog was zijn eis ook op inhoudelijke gronden afgewezen.

Tekortschietend gezag
Volgens de 76-jarige man lappen Amsterdamse fietsers alle regels aan hun laars: ze rijden mensen aan op zebrapaden, fietsen over de stoep en steken al bellend en met een kind achterop diagonaal een kruispunt over. Volgens hem schiet het gezag hierin ernstig tekort omdat er niet tegen de overtredingen zou worden opgetreden. Via de rechter probeerde de man daarom de burgemeester van Amsterdam te dwingen om de politie strenger tegen fietsers op te laten treden.

Verkeerde partij gedagvaard
De rechtbank verklaart de eis van de man niet ontvankelijk omdat hij zijn eis aan de verkeerde partij heeft gericht. In deze civiele procedure had hij niet de burgemeester, maar de gemeente moeten dagvaarden.

Ook inhoudelijk geen gelijk
Had de man wel de goede partij gedagvaard, dan was zijn eis ook op inhoudelijke gronden afgewezen. De gemeente heeft namelijk voldoende aangetoond dat zij wel degelijk aandacht heeft voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het stimuleren van campagnes en lessen op scholen en in wijkcentra. Daarnaast is handhaving van verkeersovertredingen voor het grootste deel een zaak van het Openbaar Ministerie en de politie, en niet van de gemeente. Bovendien baseert de gemeente zich bij het handhaven van de verkeersveiligheid op democratisch vastgesteld beleid. Dat beleid wordt besproken in de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en gemeente. De gemeente heeft de eis van de man daar ingebracht. De driehoek heeft besloten dat het beleid niet wordt gewijzigd. Meer kan in deze procedure niet van de gemeente worden afgedwongen.'21 maart 2017
Twee gemeenteambtenaren Brunssum vrijgesproken van witwassen

'De rechtbank Limburg heeft vandaag een echtpaar, beiden ambtenaar bij de gemeente Brunssum, vrijgesproken van witwassen. De man en de vrouw werden ervan verdacht in de periode van 1 januari 2010 tot 1 januari 2016 grote geldbedragen te hebben witgewassen door deze om te zetten in girale tegoeden op hun eigen rekeningen en die van hun kinderen en door ermee voertuigen te kopen.

Onderzoek
In de onderzoeksperiode van ruim 6 jaar is gebleken dat het echtpaar meermaals grote geldbedragen heeft gestort op hun rekening en die van hun twee kinderen. Volgens de rechtbank is niet komen vast te staan dat de contante gelden afkomstig zijn uit enig misdrijf. Slechts van een deel van het contante geld wordt de herkomst verklaard en deze blijkt legaal te zijn.

Bijzondere opsporingsmethoden
Na intensief onderzoek – met inzet van bijzondere opsporingsmethoden, zoals het afluisteren van telefoongesprekken, het observeren van verdachten en het checken van het e-mailverkeer bij de gemeente Brunssum – is van betrokkenheid van het echtpaar bij weedhandel of ander strafbaar handelen niet gebleken. Nu de rechtbank niet kan vaststellen dat de geldbedragen van enig misdrijf afkomstig zijn, spreekt de rechtbank het echtpaar vrij van witwassen.'21 maart 2017
Veroordeling voor poging doodslag station Almere

'Een 23-jarige man heeft zich schuldig gemaakt aan een bedreiging en poging tot doodslag op het Station van Almere in december 2016. Eerder die maand heeft hij een ander slachtoffer bedreigd met een mes. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 2 jaar en tbs met dwangverpleging.

Mes
Op het station ontstond een conflict tussen de verdachte en het slachtoffer, waarbij de verdachte het slachtoffer heeft bedreigd. Hij riep dat hij het slachtoffer zou vermoorden, waarna hij een mes pakte en het slachtoffer heeft gestoken. Dat de verwondingen meevielen en niet tot de dood hebben geleid is niet aan de verdachte te danken. Na zijn aanhouding heeft hij zich ook nog schuldig gemaakt aan de belediging van een politieagent.

Snelle behandeling
De verdachte heeft sinds zijn jeugd problemen op zo’n beetje alle leefgebieden en is waarschijnlijk al voor zijn geboorte aan drugs blootgesteld. De deskundigen constateren verschillende stoornissen bij de man. De rechtbank is van mening dat er spoedig moet worden gestart met de behandeling in een tbs-kliniek en legt daarom een lagere celstraf op. Ook houdt de rechtbank rekening met straffen in vergelijkbare zaken en de persoonlijke omstandigheden van de man.'20 maart 2017
Rechtbank bepaalt: cafés Korenmarkt blijven gesloten

'De rechtbank bepaalt dat de cafés Madame Touché (inclusief voormalig eetcafé Bij Oma), De Barron en Den Koopman op de Korenmarkt in Arnhem gesloten blijven. Er bestaat een ernstig vermoeden dat de cafés gebruikt worden voor witwassen. Volgens de rechtbank stelt de burgemeester terecht dat dit maatschappelijk ondermijnend werkt.

Illustratieve afbeelding
De cafés zijn op last van de burgemeester gesloten. De persoon die geld in de cafés heeft gestoken en de exploitante van de cafés zijn verdachten in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, schijnbeheer en valsheid in geschrifte. Uit het strafrechtelijk onderzoek bleek dat de geldschieter ongeveer 400.000 euro heeft geïnvesteerd, terwijl niet is gebleken dat het geld een legale herkomst heeft. Er bestaat een ernstig vermoeden dat de cafés gebruikt worden voor witwassen. De burgemeester stelt terecht dat dit maatschappelijk ondermijnend werkt.'20 maart 2017
Straf voor man die stiekem opnames maakte van buurvrouw

'Een 33-jarige man uit Amerongen die bijna twee jaar stiekem zijn buurvrouw filmde is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. Hij is vrijgesproken van belaging en het filmen van minderjarigen met een verborgen camera.

Dekens
De man heeft in de periode september 2015 tot en met juni 2017 in het geheim zijn achterbuurvrouw in Veenendaal gefilmd. Hij deed dit door een camera te verstoppen in zijn dekens die hij vervolgens uit het raam hing. Hierbij was de lens van de camera zodanig ingezoomd dat het slaapkamerraam van de buurvrouw vol in beeld was. De man heeft hiermee op onaanvaardbare wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de vrouw. Bij haar bestond de vrees dat het beeldmateriaal openbaar gemaakt zou worden. De man heeft op zitting verklaard dat hij de beelden niet verspreid heeft, wat ook blijkt uit het onderzoek.

Behandeling
Uit onderzoek door een psycholoog blijkt dat de man lijdt aan een ziekelijke stoornis. Mede daardoor is hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De rechtbank bepaalt dat de man zich moet laten behandelen in een forensische psychiatrische instelling. Ook moet hij een schadevergoeding aan zijn voormalige buurvrouw betalen. Omdat de man van twee feiten wordt vrijgesproken wijkt de rechtbank af van de eis van de officier van justitie.'20 maart 2017
Deelonderzoek Trefpunt: tot 10 jaar cel voor productie van en handel in harddrugs

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 52-jarige man uit Best veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar, een 39-jarige man uit Eindhoven tot een celstraf van 9 jaar en een 57-jarige man uit Eindhoven tot een celstraf van 8 jaar. De mannen vormden een criminele organisatie die zich ruim 2 jaar bezighield met onder meer de productie van en handel in synthetische drugs. Een 30-jarige Tilburger krijgt een celstraf van 42 maanden voor betrokkenheid bij de organisatie en de productie van harddrugs en een 58-jarige vrouw moet 6 maanden de cel in.

Bij een grootschalige politieactie (onderzoek 'Trefpunt') werden op 4 april 2016 tientallen verdachten aangehouden op verdenking van onder meer drugsdelicten. De rechtbank behandelde begin 2018 de zaken in een deelonderzoek van 4 mannen en 1 vrouw.

Professionele organisatie
Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten van 57, 52 en 39 jaar elkaar van januari 2014 tot de actiedag zeer vaak, soms bijna dagelijks, troffen in de loods in Best. Zij spraken daar veelvuldig over de productie van en handel in harddrugs. Zo werd er gepraat over bestaande productielabs, productiehoeveelheden en grondstoffen en goederen voor de productie van drugs. Om zo ongehinderd mogelijk te kunnen werken en het zicht op de handel te belemmeren, werd geopereerd vanuit een besloten locatie en gebruikten ze afschermingstactieken en technische hulpmiddelen. Kortom: het ging er professioneel aan toe.

Volgens de rechtbank was er sprake van een criminele organisatie die zich bezighield met de productie van en handel in harddrugs. Ook werden op grote schaal zogenaamde voorbereidings- of bevorderingshandelingen gepleegd. De 52-jarige man had in dit alles de leiding. De 57-jarige man was de eigenaar van de loods en faciliteerde de criminele activiteiten door onder meer toe te staan dat er ontmoetingen plaatsvonden in zijn bedrijf. Daarnaast gaf hij drugsmonsters aan klanten en nam hij boodschappen aan voor de 39-jarige en 52- jarige man. Ook werkte hij veelal nauw met hen samen bij de drugshandel.

De Tilburger maakte ook deel uit van de organisatie en was op de hoogte van de criminele harddrugsactiviteiten waarmee de 3 anderen zich bezighielden. Hij was één van de ‘koks’ die de synthetische drugs produceerde. Ook was hij actief op zoek naar locaties voor nieuwe drugslabs.

Witwassen en verboden wapenbezit
Anders dan het standpunt van de officier van justitie, oordeelt de rechtbank dat er onvoldoende bewijs is dat de organisatie was gericht op het smokkelen van harddrugs over de grens, het plegen van softdrugsmisdrijven, witwassen en het bezit van wapens en munitie. Dat betekent dat de rechtbank de 4 hoofdverdachten op dit punt vrijspreekt. De eigenaar van de loods wordt wel individueel veroordeeld voor bezit van verboden vuurwapens en munitie. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan witwassen - samen met zijn ex-vrouw - van ruim 200.000 euro, en pleegden ze valsheid in geschrift.

Totale onverschilligheid
De rechtbank neemt de verdachten in het bijzonder hun totale onverschilligheid kwalijk. Een sprekend voorbeeld hiervan is een afgeluisterd gesprek van september 2015 tussen 2 verdachten. Hierin gaf de ene verdachte aan dat hij een foutje had gemaakt. Hij had een klant namelijk metamfetamine in plaats van mefedron meegegeven. Volgens hem waren de afnemers 3 dagen volledig van de wereld van een klein snuifje. De andere verdachte reageerde hierop door te zeggen dat metamfetamine gevaarlijk is en al verslavend na één keer. Desondanks bleven de verdachten gewoon doorgaan met de productie van en handel in harddrugs. Dat bijvoorbeeld de ontdekking van een drugslab in Etten-Leur hen er niet van heeft weerhouden verder te gaan met hun criminele activiteiten, volgt ook uit afgeluisterde gesprekken. Daarin wordt nog diezelfde dag gesproken over het zoeken naar andere locaties voor een nieuw drugslab. Dag in dag uit waren de verdachten schaamteloos bezig met het verdienen van geld. Naast gevaar voor de volksgezondheid, schuilt in de productie van en handel in synthetische harddrugs direct gevaar voor schade aan het milieu, veroorzaakt door de vele illegale dumpingen van vrijkomende chemische afvalstoffen in natuurgebieden. De rechtbank vindt lange onvoorwaardelijke celstraffen daarom op zijn plaats.'19 maart 2017
Gevangenisstraf voor kluisroof uit woning Hoogland

'Twee mannen van 21 en 23 jaar uit Huizen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen tot zes maanden voor de diefstal van een kluis uit een woning in Hoogland. Door gebruik te maken van een breekijzer wisten de mannen de deur van de woning te forceren.

Getuigen
Op 1 december 2017 zagen meerdere getuigen hoe de mannen de kluis in een klaarstaande auto tilden. Volgens de rechtbank was er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten. De gealarmeerde politie wist de auto met drie inzittenden staande te houden. Op de achterbank lagen twee breekijzers.

Strafbepaling
De 21-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. De rechtbank weegt strafverzwarend mee dat de man geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. Ook is hij eerder veroordeeld voor het plegen van vermogensdelicten. Vanwege deze eerdere veroordeelding moet de man een voorwaardelijk opgelegde straf van twee maanden alsnog uitzitten. De 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet hij een taakstraf van 120 uur uitvoeren. De derde verdachte staat later terecht voor de woninginbraak en diefstal van de kluis.'19 maart 2017
Opname psychiatrisch ziekenhuis voor steken buurman

'De rechtbank bepaalt dat een 29-jarige man uit Doetinchem 1 jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis moet worden geplaatst. De man stak op 22 juli 2017 zijn buurman met een mes. Deze buurman liep daardoor zwaar lichamelijk letsel op.

Volledig ontoerekeningsvatbaar
Een psychiater en een psycholoog hebben onderzoek gedaan en geconcludeerd dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was als gevolg van een psychose. Dit betekent dat de rechtbank aan de man geen straf kan opleggen. De rechtbank bepaalt wel dat hij voor 1 jaar moet worden geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Schadevergoeding
Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 2.300 euro betalen aan zijn buurman.'19 maart 2017
Vrouw vrijgesproken van inrijden op politieauto

'De rechtbank heeft een vrouw vrijgesproken van poging doodslag dan wel poging zware mishandeling van 2 politieagenten. Volgens de rechtbank heeft de vrouw geen aanmerkelijke kans in het leven geroepen dat de agenten zouden komen te overlijden of zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen.

De vrouw werd ervan verdacht dat zij op 5 november 2017 in Beekbergen met haar rijdende auto en met hoge snelheid het dienstvoertuig van 2 politieagenten ramde. Dit werd door het Openbaar Ministerie (OM) ten laste gelegd als poging tot doodslag, dan wel poging tot zware mishandeling. Het OM eiste een gevangenisstraf van 18 maanden. Ook vond de officier van justitie dat een rijontzegging van 18 maanden moest worden opgelegd.

OM niet-ontvankelijk, verder op andere dagvaarding
De vrouw was onder een naam gedagvaard. Maar zij kon zich niet identificeren en wilde haar persoonsgegevens niet bekend maken. Ook was geen enkel ander gegeven voorhanden waaruit de identiteit van de vrouw bleek. Daardoor kon de rechtbank niet vaststellen of de verschenen verdachte dezelfde persoon was als de gedagvaarde persoon. De rechtbank verklaarde het OM daarom op 6 maart 2018 niet-ontvankelijk in deze vervolging.

Omdat de vrouw ook gedagvaard was als ‘N.N.’ (naam onbekend), ging de rechtbank verder op die dagvaarding.

Analyse betrokken politieauto's
In het onderzoek is een UDS-analyse gemaakt van de betrokken politieauto’s. De UDS is een registratiesysteem waarmee achteraf zichtbaar wordt welke bewegingen de voertuigen hebben gemaakt en hoe verschillende apparatuur in de voertuigen functioneert. Uit de analyse bleek dat er 1 registratie was. Dit was op het allerlaatste moment, net voor de staande houding en bij een snelheid van ongeveer 20 km/u. De rechtbank vindt deze registratie – kijkend naar het moment en de snelheid – passen bij het klemrijden van de auto waarin de vrouw reed. De rechtbank sluit niet uit dat er andere contacten zijn geweest tussen het voertuig van de vrouw en de 2 politiewagens. Deze contacten waren dan van zo’n geringe aard dat de UDS dit niet heeft geregistreerd.

Vrijspraak
Daarnaast bevat het dossier geen gegevens over schade aan de politieauto’s, terwijl de auto van de vrouw nauwelijks schade vertoonde. De rechtbank vindt dat de vrouw geen aanmerkelijke kans in het leven heeft geroepen dat de politieagenten zouden komen te overlijden of zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen. Daarom spreekt de rechtbank de vrouw vrij van poging doodslag dan wel poging zware mishandeling.'16 maart 2017
Begeleider cel in voor verkrachten stagiair

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 43-jarige man uit Helmond veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De man dwong een minderjarige jongen tot seksuele handelingen.

De verdachte werkt bij een recyclingbedrijf en was in april 2017 stagebegeleider van een destijds 17-jarige jongen. De jongen is bekend met PDD-NOS en zijn intelligentie is beneden gemiddeld. Volgens de jongen zou hij tijdens zijn stageperiode 3 keer door zijn begeleider zijn gedwongen seksuele handelingen te ondergaan en te verrichten. De verdachte ontkent dit. De rechtbank stelt vast dat er geen reden is te twijfelen aan de verklaringen van de jongen. Hij verklaarde gedetailleerd en consistent over de tijdstippen, locaties en omstandigheden waarin de verdachte de handelingen heeft gepleegd. Bovendien worden de verklaringen van de jongen ondersteund door onder meer camerabeelden, getuigenverklaringen en aangetroffen spermasporen op de locaties die de jongen noemde. De rechtbank oordeelt daarnaast op basis van de bewijzen dat de jongen de seksuele handelingen onder dwang moest uitvoeren. Volgens de rechtbank oefende de verdachte psychische druk uit op het slachtoffer door te dreigen dat de jongen een slechte beoordeling zou krijgen voor zijn stage als hij niet deed wat hem werd gevraagd. Ook negeerde de verdachte opmerkingen van de jongen als “Nee, ik wil niet”. De rechtbank veroordeelt de verdachte daarom voor verkrachting.

De verdachte maakte misbruik van de kwetsbaarheid van de jongen en van zijn verminderde vermogen weerstand aan verdachte te kunnen bieden. Voorts maakte verdachte misbruik van zijn gezagsverhouding tot het slachtoffer. Dat rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan. De verdachte liet zich slechts leiden door zijn eigen seksuele verlangens en zijn behoefte aan snelle bevrediging, zonder zich te bekommeren om de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer. Bovendien ziet hij de ernst van het delict onvoldoende in door vooral zichzelf te zien als slachtoffer en de gevolgen voor hemzelf te benadrukken. De jongen heeft – vanzelfsprekend – psychische en emotionele schade opgelopen door het gedrag van de verdachte. Hij heeft moeite mensen te vertrouwen, stoot zelfs mensen af en volgt therapiegesprekken in de hoop beter met de gevolgen te kunnen omgaan.
Naast de gevangenisstraf moet de verdachte ook een schadevergoeding van ruim 3.500 euro aan de jongen betalen.'16 maart 2017
Vrijspraak na diefstal 960 iPhones uit rijdende vrachtwagen A73

'De rechtbank Overijssel spreekt 5 mannen uit Roemenië vrij van het stelen van 960 Apple iPhones uit een rijdende vrachtwagen op de A73. Er is geen bewijs dat deze aanklacht tegen hen ondersteunt. Wel zijn de mannen veroordeeld voor het bezit van de gestolen telefoons tot celstraffen van 15 maanden. 5 dagen na de diefstal zijn de mannen aangehouden op een vakantiepark in Otterlo, in het bezit van de lading ter waarde van zo’n 550.000 euro.

Roemeense methode
Op 24 juli 2017 zijn 960 Apple iPhones uit een rijdende vrachtwagen gestolen via de zogenaamde ‘Roemeense methode’. Hierbij reden in de nachtelijke uren meerdere auto’s dicht rondom de vrachtwagen. Een persoon klimt op de motorkap van de auto die pal achter de vrachtwagen rijdt, maakt het slot open en haalt de lading eruit. Tijdens deze operatie rijden de vrachtwagen en de auto op aanzienlijke snelheid door en zorgen andere auto’s er tegelijkertijd voor dat achteropkomend verkeer niet kan inhalen.

Onvoldoende aanknopingspunten
Hoewel de 5 mannen in het vakantiepark in bezit waren van de lading en gereedschap om een vrachtwagen open te slijpen betekent dit niet automatisch dat zij ook degenen waren die de ladingdiefstal pleegden. Het dossier biedt hiervoor onvoldoende aanknopingspunten. In de eerste plaats zit er relatief veel tijd tussen de diefstal en de aanhouding van de mannen met de gestolen goederen.

Verder was één van de telefoons van één van de verdachten vlakbij de diefstal, maar blijkt ook uit het dossier dat andere mensen deze telefoon gebruikten. Het is dus niet uit te sluiten dat een ander met deze telefoon bij de diefstal was. Ook van andere telefoons die tijdens de diefstal in die omgeving waren is niet duidelijk bij wie die horen.

Tenslotte constateert de rechtbank dat er bij de vakantiewoning nog 2 personen zijn gezien. Zij waren niet aangemerkt als verdachte in dit dossier. Op basis van informatie uit Roemenië kan niet worden uitgesloten dat zij, en niet één van de 5 mannen, betrokken zijn bij de ladingdiefstal.

1 maand minder door publicatie foto’s
De rechtbank veroordeelt 4 mannen tot een celstraf van 15 maanden. Een vijfde man krijgt een celstraf van 14 maanden opgelegd. In zijn zaak matigt de rechtbank de celstraf met 1 maand omdat tijdens de aanhouding in de vakantiewoning foto’s zijn gemaakt door journalisten. Deze foto’s zijn gepubliceerd in een artikel waarop deze man te herkennen was, anders dan de andere mannen.

De rechtbank oordeelt dat dit een forse schending van de persoonlijke levenssfeer is waar de man veel nadeel van heeft. De foto’s zullen nog lang, zo niet zijn hele leven, op het internet terug te vinden zijn.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl