Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - december 2009:


23 december
Bewijs

Bewijslastverdeling t.a.v. de verzending en ontvangst van de inleidende beschikking. Inrichting van het aanmaak- en verzendproces bij het CJIB. Kantonrechter dient zelf te beoordelen of de termijnoverschrijding verschoonbaar is en mag dat niet in het midden laten.

LJN: BP3020

28 december
Poging doodslag

Gevangenisstraf van 9 jaar wegens poging doodslag en verboden wapenbezit. De rechtbank heeft het noodweerverweer verworpen en heeft daartoe ondermeer aangevoerd dat verdachte door het bij een handgemeen trekken van een vuurwapen in de gegeven situatie de grenzen van proportionaliteit en subsidiairiteit heeft overschreden.

LJN: BK7682

24 december
Poging tot doodslag

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit voor primair: poging tot doodslag.

LJN:BM0304

14 december
Geweld

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 100 uren. Omdat verdachte in de periode van 3 augustus 2008 tot en met 4 augustus 2008 te Soest met anderen, in elk geval op of aan een openbare weg, telkens openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd.

LJN: BM0300

14 december
Vordering

Vordering tot nakoming van overeenkomst. Het verweer dat gedaagden hebben gedwaald en dat eiseressen een onjuiste voorstelling van zaken hebben gegeven, faalt.

LJN: BM0087

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl