Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - oktober 2009:


28 oktober

Schending van de hoorplicht door de officier van justitie kan niet met toepassing van 6:22 Awb worden gepasseerd doordat de betrokkene is uitgenodigd voor de zitting van de kantonrechter. Heeft de officier van justitie voldoende compensatie geboden? Vernietiging beslissingen. Sanctie terecht opgelegd.

LJN: BK1036

26 oktober

Het uitblijven van een reactie op verzoeken tot het opvragen van stukken is onvoldoende grond om de conclusie te trekken dat (ieder van) de gewraakte rechters niet onpartijdig zijn.

LJN: BK1647

22 oktober

Verdachte wordt ter zake het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaÔne veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden.

LJN: BK1189

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl