Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - september 2009:


23 september
Hoger beroep

Hoger beroep grootmoeder: in dit geval niet-ontvankelijk: (ook) geen belanghebbende in de zin van artikel 798 Rv., nu er geen sprake is van family-life tussen de minderjarige en de grootmoeder.

LJN: BK5934

22 september
Nalatenschap

Successierecht. Voordat de nalatenschap kan worden bepaald, moet eerst de omvang van de ontbonden gemeenschap worden vastgesteld. Bij de ontbinding van de gemeenschap heeft de echtgenoot van de maat een persoonlijk recht tot verrekening van de waarde van het maatschapsaandeel.

LJN: BJ8177

16 september
Wijziging omstandigheden

Geen wijziging van omstandigheden; de vrouw is onverkort behoeftig. De gedurende de echtscheidingsprocedure geuite beschuldigingen zijn niet dermate ernstig dat daarmede de door het huwelijk ontstane lotsverbondenheid van partijen wordt doorbroken.9 september
Huurovereenkomst

In deze zaak wordt ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd wegens huurachterstand. Huurder stelt dat er sprake is van overlast. De kantonrechter oordeelt dat de gestelde overlast geen reden vormt om de vordering af te wijzen, o.a. omdat er geen beroep is gedaan op het opschortingsrecht.1 september
Omgang

Er is een omgangsregeling vastgesteld in het kader van een OTS, onder regie van de gezinsvoogd. De OTS is beŽindigd en daarmee ook de rol van de gezinsvoogd. De vrouw is daarom niet-ontvankelijk in haar verzoek tot ontzegging van het recht op omgang aan de man.

LJN: BL0400

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl