Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - augustus 2011:


31 augustus 2011
Tussenvonnis in de zaak Rochdale

'De kantonrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft vandaag een tussenvonnis gewezen in de zaak van de Woningstichting Rochdale tegen een oud bestuursvoorzitter. De rechter heeft één van de twee vorderingen van Rochdale doorverwezen naar de civiele rechter en zal voor de andere vordering een nieuwe zittingsdatum bepalen.

Behandeling vorderingen gescheiden
De kantonrechter laat de vermeerdering van de vordering door Woningstichting Rochdale toe, maar verwijst de vermeerderde vordering voor verdere behandeling naar de civiele rechter. De reden hiervoor is dat de vermeerderde vordering betrekking heeft op een onderwerp (bestuurdersaansprakelijkheid) dat op zichzelf niet behoort tot de bevoegdheid van de kantonrechter.

Verder is het verband tussen de oorspronkelijke vordering en de vermeerderde vordering ook niet zodanig nauw dat de beide vorderingen gezamenlijk zouden moeten worden behandeld; de vermeerderde vordering heeft betrekking op een ander feitencomplex dan de oorspronkelijk ingestelde vordering.

De civiele rechter zal besluiten over de verdere wijze van behandeling van de vermeerderde vordering.

Nieuwe zittingsdatum
De kantonrechter zal wel de oorspronkelijk door Woningstichting Rochdale ingestelde vordering en de tegenvordering van de oud bestuursvoorzitter blijven behandelen. Voordat over die vorderingen een beslissing genomen kan worden, heeft de kantonrechter echter behoefte aan nadere inlichtingen van partijen. Daarvoor zal een zitting worden gehouden op een nog vast te stellen datum'.31 augustus 2011
250 Euro schadevergoeding voor verstrekken onjuiste informatie over zedendelinquent

'Een zedendelinquent is in zijn eer en goede naam aangetast door uitlatingen van zijn voormalige buurman in de media. Dat heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch vandaag beslist.

De zedendelinquent is door het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen in Eindhoven (LJN: BM9469). Hij is in september 2009 vrijgekomen. In december 2009 wijdde RTL Nieuws een uitzending aan de zedendelinquent. De voormalige buurman van de zedendelinquent heeft ten behoeve van deze nieuwsuitzending mededelingen over hem gedaan en bracht een telefoongesprek ten gehore tussen zijn zoon en de zedendelinquent. De voormalige buurman zei onder meer tegen de RTL-verslaggever dat hij bezig was met een straatverbod en dat de zedendelinquent vier keer in de straat is gesignaleerd.

Het geschil tussen de beide partijen is of de voormalige buurman tegen de RTL-verslaggever heeft gezegd dat het fragment van september 2009 was. Uit de geluidsopname blijkt dat de man in het interview heeft gezegd dat het telefoongesprek uit september dateerde. Het interview met RTL vond in november 2009 plaats en naar het oordeel van de rechtbank is de schijn gewekt dat het fragment dateert van september 2009. Deze mededelingen blijken onjuist dan wel onvoldoende gefundeerd. Door het desalniettemin doen van deze mededelingen kan naar het oordeel van de rechtbank de indruk ontstaan dat de zedendelinquent weer contact zoekt met zijn slachtoffers uit het strafproces, waardoor weer nieuwe verdenkingen op hem geladen kunnen worden. Zijn resocialisatie kan daarmee onder druk komen te staan. De rechtbank heeft geoordeeld dat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn overschreden en dat de voormalige buurman onrechtmatig heeft gehandeld in die zin dat hij de eer en goede naam van de zedendelinquent heeft aangetast.

De rechtbank heeft beslist dat de voormalige buurman 250 euro aan schadevergoeding dient te betalen aan de zedendelinquent. Bij het vaststellen van deze schade heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden met enerzijds de vele publieksreacties op internet na de uitzending van RTL Nieuws en de doodsbedreigingen aan het adres van de zedendelinquent en anderzijds met de rectificatie door RTL Nieuws. Ook houdt de rechtbank rekening met de strafrechtelijke veroordeling waardoor de goede naam van de zedendelinquent door eigen toedoen eveneens is aangetast'.

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl