Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - december 2011:


16 december 2011
Schadevergoeding auteursrecht

Bepaling hoogte schadevergoeding bij inbreuk auteursrecht en schending persoonlijkheidsrechten door plaatsing van krantenartikelen op eigen website. Website met hobbymatig karakter en laag bezoekersaantal. Artikelen na eerste sommatie verwijderd. Bron vermeld. Billijkheidshalve schadevergoeding van Ä 400,- toegekend.

LJN: BV6471

16 december 2011
Nertsenfarmen

Belanghebbende exploiteert nertsenfarmen. Belanghebbende koopt in 2007 een aantal complete nertsenfarmen: onroerende zaken, productierechten en vergunningen alsmede roerende zaken en dieren. De inspecteur constateert dat er op de facturen , gelet op artikel 31 van de Wet OB 1968 ten onechte omzetbelasting in rekening is gebracht.

LJN: BV6835

1 december 2011
Reorganisatie

Een werknemer wordt, tijdens ziekte, geconfronteerd met een reorganisatie. Zijn tot dan toe vervulde functie is gewijzigd en wordt thans uitgeoefend door een andere werknemer. Het nieuwe salaris, behorend bij de nieuwe functie van werknemer, is substantieel lager. Is dit mogelijk?

LJN: BV6734

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl