Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - juli 2011:


27 juli
Verzoek tot adoptie door meemoeder

Toewijzing van het verzoek tot adoptie door de meemoeder. Adoptie is mogelijk, ondanks de echtscheiding tussen partijen en het feit dat zij de samenwoning enige tijd geleden reeds hebben verbroken. De (bekende) donor kan niet worden beschouwd als ouder in de zin van artikel 1:227 BW

LJN: BR2383

20 juli
PGB toegekend

PGB toegekend om een elektrische rolstoel aan te schaffen. De Raad vermag niet in te zien dat in het geval van appellante het persoonsgebonden budget niet zou mogen worden aangewend voor de door haar aangevraagde meerkosten van de aanschaf en de aanpassing van een rolstoelbus. Het beroep van appellante is gegrond.

LJN: BR3280

4 juli
Concurrentiebeding

De kantonrechter is voorshands van oordeel dat beding is overtreden, nu het werkingsgebied geldt voor Noord-Holland. Niet alleen is A. werkzaam bij en voor een rechtspersoon die in Noord-Holland gevestigd is, hetgeen het concurrentiebeding uitdrukkelijk verbiedt, maar bovendien is hij met regelmaat werkzaam in Amsterdam.

LJN: BU5530

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl