Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - november 2011:


25 november 2011
Bedreiging echtgenote

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging van zijn echtgenote en gepoogd haar zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) weken. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren. Dit laatste is afhankelijk van extra factoren.

LJN: BV6452

21 november 2011
Schadevergoeding

Het gebruik op een internetsite zonder voorafgaande toestemming van auteursrechtelijk beschermde fotoís gemaakt door een professionele fotograaf is onrechtmatig. Discussie gaat over de hoogte van de schadevergoeding. Deze moet worden geschat nu de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De duur van het gebruik is geen relevant criterium.

LJN: BV6788

18 november 2011
Handelen in strijd met Opiumwet

De verdachte heeft in samenwerking met zijn broer wederrechtelijk voordeel verkregen door in strijd met het Opiumwet te handelen. Het Hof legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van Ä 31.848,00 (eenendertig duizend achthonderdachtenveertig EURO).

LJN: BV3532

9 november 2011
Betaling boete

Toewijzing vordering tot betaling boete voor te late medewerking aan levering woning door koper. Vaststelling dat partijen onvoorwaardelijke overeenstemming hadden bereikt over vervroeging van de leveringsdatum. Geen grond voor matiging contractuele boete aanwezig.

LJN: BV3656

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl