Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - september 2011:


1 september 2011
Ontslag van rechtsvervolging wegens noodweer in ‘Blood & Honour’ zaak

'Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag elf ‘Blood & Honour’- verdachten ontslagen van rechtsvervolging omdat het hof het beroep op noodweer van de verdachten heeft gehonoreerd. Door de rechtbank Haarlem werden eerder werkstraffen opgelegd.

Noodweer
Het hof acht bewezen dat de elf verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen een groep antifascisten van Antifa. Die vond plaats op 3 februari 2007 in Uitgeest waar de Nationalistische Volksbeweging een nieuwjaarsbijeenkomst hield. Het hof vindt echter dat de ‘Blood & Honour’ leden zich mochten verdedigen omdat de dreiging van gewelddadigheden door Antifa zo groot was dat de verdachten deze konden beschouwen als een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding. Hierbij speelde een rol dat de ruimte waar de bijeenkomst werd gehouden niet af te sluiten was en zich daar ook vrouwen, ouderen en kinderen bevonden die dreigden niet meer weg te kunnen komen.

Hoewel vaststaat dat sommige leden van ‘Blood & Honour’ inderdaad geweld hebben gebruikt, kan het hof niet vaststellen dat dit disproportioneel geweld was. Er zijn geen objectieve beelden van de confrontatie gemaakt. Vanuit Antifa zijn geen aangiften gedaan die betrekking hebben op gepleegd geweld. Verder bestaat de mogelijkheid dat dit geweld werd uitgelokt door leden van Antifa die zich ook niet onbetuigd lieten. De beelden die er zijn, zijn door Antifa gemaakt en laten eenzijdige momenten uit de wederzijdse confrontatie zien.

OM wel ontvankelijk
Het verweer dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is in de vervolging, omdat het bewust op een treffen heeft laten aankomen zodat de aanhangers van ‘Blood & Honour’ in kaart konden worden gebracht, is verworpen. De politie heeft op grond van de schaarse informatie die beschikbaar was adequaat gehandeld. Evenmin is gebleken dat de politie ten onrechte alleen ‘Blood & Honour’ aanhangers heeft aangehouden. Er bestond geen aanleiding om leden van Antifa aan te houden. Het was voldoende om hen uit Uitgeest te verwijderen, zoals ook is gebeurd'.1 september 2011
Misbruik van bevoegdheid en onrechtmatig handelen bij het niet overdragen domeinnaam Staat

'In de zaak waarin gedaagde weigert de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl aan de Staat over te dragen heeft de rechtbank Haarlem op 1 september 2011 kort samengevat de volgende uitspraak gedaan.

Gedaagde maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter misbruik van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. Als gedaagde zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen.

Naast misbruik van bevoegdheid is tevens sprake van onrechtmatig handelen van gedaagde. Het feit dat gedaagde bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar www.klokkenluider.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met verdachtmakingen op die site.

Het enkel vasthouden van een domeinnaam om de Staat te beletten die voor haar van belangzijnde domeinnaam te registeren, levert ook misbruik van bevoegdheid op. Dat wordt niet anders indien de domeinnaam zou zijn geregistreerd met het enkele oogmerk die te zijner tijd met winst aan de Staat te verkopen'.Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl