Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - augustus 2012:


31 augustus 2012
Overvallers speelgoedwinkel veroordeeld tot 6 en 4,5 jaar gevangenisstraf

'De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen van 22 jaar die in februari van dit jaar een overval hebben gepleegd op een speelgoedwinkel in Den Haag en daarbij de eigenaar hebben afgeperst, veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 en 4,5 jaar.

De overval werd gepleegd op zaterdag 18 februari omstreeks 13.15 uur in de middag. Op camerabeelden is te zien hoe een klant met haar jonge kinderen de winkel uitvlucht op het moment van de overval.

De overvallers richtten op vuurwapens lijkende voorwerpen op de eigenaar van de winkel, dreigden met geweld en dwongen de eigenaar een geldbedrag van ongeveer € 240 af te geven.

Straffen
De man die volgens de rechtbank het grootse aandeel had in de overval is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij heeft zich naast de overval ook nog schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van verboden (vuur)wapens en een bedreiging in maart van dit jaar.

De tweede overvaller kreeg een lagere straf omdat de rechtbank vond dat hij een iets minder groot aandeel had in de overval.

Beide mannen zijn eerder veroordeeld voor geweldsdelicten.'


30 augustus 2012
In hoger beroep acht jaar gevangenisstraf en TBS voor poging tot moord op politieman op station Driebergen-Zeist

'Het gerechtshof te Arnhem heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de man, die op 25 januari 2009 op het NS-station Driebergen-Zeist een politieman zeer ernstig verwondde.

De brigadier van politie was in actie gekomen na een melding dat de verdachte in zwaar depressieve toestand zijn woning had verlaten en zich mogelijk voor de trein wilde gooien. Na een aanvankelijk normaal verlopen gesprek stak de verdachte de politieman met een duikersmes in het gezicht, waardoor deze ten val kwam. Daarna stak de verdachte nog twee keer, in de borstkas en in de nek van het slachtoffer. Door de steek in de nek heeft de politieman een hoge dwarslaesie opgelopen, waardoor hij de rest van zijn leven rolstoelafhankelijk zal blijven.

Bij de rechtbank
De zaak is in eerste aanleg berecht door de rechtbank in Utrecht. Omdat de verdachte in dat stadium iedere medewerking aan rapportage weigerde kon de rechtbank niet anders dan hem als volledig toerekeningsvatbaar beschouwen en legde hem bij vonnisvan 30 juli 2009 een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar op.

Het hoger beroep
In hoger beroep is wel uitvoerig, door twee psychiaters en twee psychologen, over verdachte gerapporteerd. Twee deskundigen achten verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar, een deskundige concludeert tot volledige ontoerekeningsvatbaarheid en een deskundige geeft op dit punt geen advies.

Alle deskundigen zijn het er over eens dat verdachte zeer ernstig gestoord is en dat hij een intensieve en langdurige behandeling nodig heeft, in de vorm van TBS met verpleging.

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep wegens poging tot moord een gevangenisstraf voor de duur van acht jaar geëist, gecombineerd met het opleggen van TBS met verpleging. Het gerechtshof volgt deze eis. Het hof gaat uit van sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid bij verdachte. Tegenover deze strafverlagende omstandigheid staat de bijzondere ernst van het feit: het op klaarlichte dag, in het openbaar insteken op een politieman in functie, die verdachte slechts wilde helpen. De zeer ernstige gevolgen voor het slachtoffer en diens gezin weegt het hof uitdrukkelijk mee.'


28 augustus 2012
Geen adoptie-uitkering voor vrouwelijke partner van natuurlijke moeder

'Een vrouwelijke partner die gehuwd is met de natuurlijke moeder van het kind dat zij heeft geadopteerd, heeft geen recht op een adoptie-uitkering. Dat besliste de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak van 27 augustus.

Een adoptie-uitkering is bedoeld voor de situatie dat een kind van buiten het gezin in een nieuw gezin wordt opgenomen. De voorzieningen bij adoptie zijn vooral bedoeld om het geadopteerde kind te laten wennen aan het nieuwe gezin, waarin dat kind wordt opgenomen. In dit geval is het kind binnen het gezin bij de partner geboren.

De situatie van de vrouwelijke partner van de natuurlijke moeder is in dit geval te vergelijken met die van een vader. Die heeft namelijk ook geen recht op adoptie-uitkering als er binnen één gezin voor hetzelfde kind recht bestaat op een zwangerschap- en bevallingsuitkering.'


28 augustus 2012
OM niet ontvankelijk verklaard in zaak Jos V.

'De politierechter van rechtbank Roermond heeft vanochtend het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in de zaak tegen Jos V.

V. was door het OM gedagvaard op verdenking van vernieling van 2 telefoons, een tas en sieraden. Volgens de eigen richtlijnen van het Openbaar Ministerie wordt voor dergelijke lichte strafbare feiten een transactie aangeboden. De politierechter oordeelde dan ook dat het OM V. een transactie, zoals bijvoorbeeld een geldboete, had moeten aanbieden in plaats van hem meteen voor de rechter te dagen.

Ook de enorme mediabelangstelling en de negatieve gevolgen die deze met zich meebrengen voor de persoonlijke en zakelijke belangen van V. heeft de Roermondse politierechter in zijn oordeel laten meewegen.'28 augustus 2012
Geen adoptie-uitkering voor vrouwelijke partner van natuurlijke moeder

'Een vrouwelijke partner die gehuwd is met de natuurlijke moeder van het kind dat zij heeft geadopteerd, heeft geen recht heeft op een adoptie-uitkering. Dat besliste de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak van 27 augustus.

Een adoptie-uitkering is bedoeld voor de situatie dat een kind van buiten het gezin in een nieuw gezin wordt opgenomen. De voorzieningen bij adoptie zijn vooral bedoeld zijn om het geadopteerde kind te laten wennen aan het nieuwe gezin, waarin dat kind wordt opgenomen. In dit geval is het kind binnen het gezin bij de partner geboren.

De situatie van de vrouwelijke partner van de natuurlijke moeder is in dit geval te vergelijken met die van een vader. Die heeft namelijk ook geen recht op adoptie-uitkering als er binnen één gezin voor hetzelfde kind recht bestaat op een zwangerschap- en bevallingsuitkering.'

28 augustus 2012
Minister mocht Somaliërs opdragen in gemeente van AZC te blijven

'De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel was gerechtigd om 43 Somaliërs op te dragen binnen de gemeentegrenzen te blijven waar hun asielzoekerscentrum is gevestigd. De rechtbank ’s-Hertogenbosch verklaarde het beroep dat de Somaliërs tegen deze maatregel hadden ingesteld ongegrond. De minister trof de maatregel om toezicht te houden op de Somaliërs nadat ze verblijfsrechtelijk waren uitgeprocedeerd.

De Somaliërs verblijven in asielzoekerscentra in Aalden en Echt. Ze stapten naar de rechter omdat zij het niet eens zijn met de maatregel van de minister dat ze de gemeente niet mogen verlaten. Ook ageerden ze onder meer tegen de meldplicht die zou zijn opgelegd. De rechtbank merkt hierover op dat in de maatregel van de minister geen sprake is van een meldplicht. Daarom komt de rechtbank niet toe aan de vraag of de minister een meldplicht mocht opleggen.

Tegen deze uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch staat geen hoger beroep open.'28 augustus 2012
Vrijspraak voor she-male

'Een 34-jarige man die als vrouw door het leven gaat, is op 28 augustus 2012 vrijgesproken van dood door schuld op haar partner. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om vast te stellen dat de partner is gedood door de schuld van de verdachte. De officier van justitie stelde dat de verdachte het slachtoffer heeft geduwd, waardoor het mes dat het slachtoffer vasthield in zijn lichaam terecht is gekomen.

De rechtbank kan niet vaststellen wat er exact is gebeurd rond de dood van de 25-jarige man. Als de verdachte het slachtoffer heeft geduwd, is daarmee nog niet vastgesteld of dit heeft geleid tot het overlijden van het slachtoffer. Het scenario waarbij het slachtoffer zichzelf in de buik heeft gestoken en daardoor is overleden kan de rechtbank niet uitsluiten. De rechtbank heeft de verdachte daarom vrijgesproken.

Fatale ruzie
Verdachte en haar partner hadden op 25 januari 2012 ruzie met elkaar. Daarbij werd over en weer geschreeuwd waarbij de verdachte dreigde de politie te bellen en het slachtoffer dreigde vervolgens zichzelf en verdachte neer te steken.'

27 augustus 2012
Vrijspraak voor oprichter anti-Wilders Hyve

'De rechtbank Amsterdam heeft een 55-jarige man vrijgesproken van het medeplegen van en medeplichtigheid aan bedreiging van Geert Wilders.

Onder de logofoto van de door hem opgerichte anti-Wilders Hyve zijn door derden diverse bedreigende berichten geplaatst. Daarvoor is een aantal personen veroordeeld. Verdachte had als beheerder van deze groepspagina de verantwoordelijkheid om ook deze onderliggende pagina beter in de gaten te houden zodat hij de bedreigende teksten direct had kunnen verwijderen.

Dubbele opzet
Toch is hij volgens de rechtbank voor deze enkele nalatigheid niet strafrechtelijk medeverantwoordelijk voor die teksten. Daarvoor is namelijk vereist dat verdachte daadwerkelijk de bedreigingen gewild heeft en daar opzettelijk de gelegenheid voor heeft geboden. Van dergelijk dubbel opzet is niet gebleken.

Het is onduidelijk gebleven of verdachte de betreffende teksten daadwerkelijk heeft gezien of had moeten zien. Verdachte had daarnaast de mogelijkheid tot het zogenoemde ‘krabbelen’ op de hoofdpagina uitgeschakeld om te voorkomen dat hier bedreigende berichten op zouden worden geplaatst, terwijl hij ook gedragsregels had opgenomen waarin expliciet stond dat het op de pagina verboden was Wilders te bedreigen.'24 augustus 2012
Voorwaardelijke celstraf voor bedreigen en beledigen koningin via twitter

'De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft een 48-jarige man uit Valkenswaard zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd wegens het bedreigen en beledigen van koningin Beatrix. Daarnaast verplicht de rechtbank de man onder meer tot reclasseringstoezicht en behandeling voor zijn stoornis. Ook mag hij tussen 00.00 uur en 08.00 uur geen gebruik maken van internet en sociale media als de reclassering dit noodzakelijk acht.

De man verstuurde op 16 september vorig jaar enkele twitterberichten die volgens de rechtbank kunnen worden gezien als bedreigend en beledigend voor de koningin. Het maakt daarbij volgens de rechtbank niet uit of de koningin zich daadwerkelijk bedreigd voelde. Dat er een redelijke vrees zou kunnen ontstaan is voldoende.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank ondermeer overwogen dat de bedreiging voor de koningin, mede gezien haar kwetsbare publieke positie, beangstigend zal zijn geweest. De verdachte heeft de waardigheid van de koningin aangetast door zijn beledigingen. De rechtbank rekent het de verdachte ook aan dat hij uitermate grove en – mede daardoor - kwetsende bewoordingen heeft gebruikt. Daarbij heeft de man de bewezen verklaarde feiten tijdens twee proeftijden van eerdere veroordelingen gepleegd.

In het voordeel van de verdachte laat de rechtbank meewegen dat de man volgens deskundigen lijdt aan de stoornis van Asperger waardoor de strafbare feiten hem verminderd kunnen worden toegerekend. De rechtbank gaat er –met de deskundigen- vanuit dat het in dit geval om een incident ging, ook al is de man eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. Volgens de deskundigen laat de man een positieve ontwikkeling zien en kwam het door omstandigheden tot een terugval. De rechtbank is van oordeel dat de hulpverlening aan en de behandeling van de verdachte, gericht op het terugdringen van het recidiverisico, centraal moeten staan. Een gevangenisstraf zou die hulpverlening en behandeling ernstig doorkruisen. Bovendien zou daardoor de kans op herhaling eerder toenemen.'

23 augustus 2012
Zeven jaar gevangenisstraf voor doodslag Amsterdamse

'De rechtbank heeft een 44-jarige man afkomstig uit Duitsland veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor doodslag op een Amsterdamse inwoonster. Verdachte was bevriend met het slachtoffer en haar familie en verbleef eind november 2011 in haar woning in Amsterdam. Verdachte heeft bekend dat hij haar daar na een ruzie om het leven heeft gebracht, terwijl hij onder invloed was van een grote hoeveelheid verdovende middelen. Daarna zwierf hij enkele dagen over straat, waarna hij zich vervolgens uit eigen beweging bij de politie meldde.

Hoogte van de straf
De rechtbank is van mening dat het hier om een zeer ernstig misdrijf gaat dat een hoge gevangenisstraf rechtvaardigt. Tegelijk zijn er bijzondere omstandigheden die tot strafvermindering leiden. Net als het openbaar ministerieacht de rechtbank de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar en daardoor niet ten volle verantwoordelijk voor zijn handelen. Verder heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat verdachte veel berouw heeft van zijn daden en dat hij dit aan de nabestaanden kenbaar heeft gemaakt door middel van een brief en persoonlijk contact. Ook heeft de rechtbank mee laten wegen dat verdachte zelf ernstig lijdt onder de gevolgen van zijn handelen, nu hij het slachtoffer beschouwde als familie. Alles in ogenschouw nemend acht de rechtbank een gevangenisstraf van zeven jaar een passende straf. Deze straf is iets lager dan de acht jaar gevangenisstraf die het openbaar ministerie heeft geëist.

Inbraken
De veroordeling betreft tevens een reeks inbraken die zijn gepleegd in Amsterdam in de periode van april 2008 tot en met januari 2009. Na zijn aanhouding kon verdachten door middel van DNA-bewijs als dader worden aangemerkt. Hij heeft ook deze inbraken bekend.'23 augustus 2012
Klokkenluider Olm bier in het ongelijk gesteld

'Een voormalig chauffeur van het biermerk Olm heeft aan bierbrouwer Heineken informatie verstrekt over het oneigenlijk vullen van Heineken-fusten met Olm bier. Mede op basis van die informatie spande Heineken een rechtszaak aan tegen Olm bier wegens - onder meer - merkfraude.

Bedreigd
Volgens de klokkenluider was met Heineken overeengekomen dat zijn naam niet openbaar zou worden gemaakt. Nadat dit in de procedure bij de rechtbank wel is gebeurd, wordt de ex-werknemer naar eigen zeggen bedreigd en kan hij niet meer veilig over straat. Hij eist dat Heineken binnen vijf dagen voor hem en zijn gezin huisvesting regelt in het buitenland plus een permanente verblijfsvergunning. Ook wil hij levenslang een bedrag van vijfduizend euro per maand voor zijn levensonderhoud.

Onvoldoende aannemelijk
De kort geding rechter wijst de vorderingen af. Volgens hem heeft voormalig chauffeur onvoldoende aannemelijk gemaakt dat geheimhouding van de identiteit van de klokkenluider expliciet onderdeel uitmaakte van de met Heineken gesloten overeenkomst. Ook is eiser er niet in geslaagd om via objectieve gegevens zoals verklaringen van derden, foto’s of (politie)rapporten aannemelijk te maken dat hij daadwerkelijk wordt bedreigd. Ten derde heeft de klokkenluider – nadat hij al met Heineken had gesproken over de door hem gestelde bedreigingen - een tweede overeenkomst met Heineken gesloten waarbij hij de bierbrouwer in ruil voor een verhuiskostenvergoeding en een tijdelijke baan bij Heineken finale kwijting heeft verleend. Ten slotte acht de rechter de eis om op zo’n korte termijn huisvesting in het buitenland te regelen niet reëel en heeft eiser onvoldoende duidelijk kunnen maken waarom zo’n hoge maandelijkse uitkering nodig is.'

15 augustus 2012
Raad van State: De Koers in Beverwijk is geen school

'De Onderwijsinspectie mocht zich op het standpunt stellen dat De Koers in Beverwijk geen school is in de zin van de Leerplichtwet. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (15 augustus 2012) in een zaak die was aangespannen door vereniging De Koers. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Concept van De Koers
Het concept van De Koers is afkomstig uit de Verenigde Staten en is gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheid en democratie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de uitgangspunten dat de mens een lerend, ondernemend en zelfsturend wezen is. De Koers beoogt particulier basis- en voortgezet onderwijs aan te bieden. Hierbij stellen leerlingen van 4 tot 18 jaar hun eigen lesprogramma samen en evalueren daarvan zelf de voortgang.

Onderwijsvrijheid
De Koers voerde aan dat de onderwijscriteria op basis waarvan wordt vastgesteld of sprake is van een school, in strijd zijn met het recht op vrijheid van onderwijs. De Raad van State is van oordeel dat het recht op vrijheid van onderwijs niet 'ongeclausuleerd' is. Hieruit volgt ook dat het 'leerplichtonderwijs door de Staat gereguleerd wordt'. De criteria laten ruimte voor een 'grote variatie aan pedagogische richtingen, aangezien zij alleen minimumnormen geven voor de basiskwaliteit van het onderwijs'. Deze criteria beperken weliswaar de vrijheid van onderwijs, maar deze beperkingen zijn geoorloofd, aldus de hoogste bestuursrechter.

Waarborgen
Volgens De Koers is de uitkomst van het onderzoek van de Onderwijsinspectie maatgevend voor eventuele strafrechtelijke procedures tegen de ouders van leerplichtige kinderen. Daarom hadden bepaalde Europese waarborgen voor een eerlijk proces in acht genomen moeten worden door de Onderwijsinspectie, aldus De Koers. Naar het oordeel van de Raad van State zijn die waarborgen echter niet van toepassing. Het gaat immers niet om eventuele strafvervolging van de ouders, maar alleen om het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de vraag of De Koers een school is of niet. Bovendien staat een mogelijke strafvervolging van de ouders in een 'te ver verwijderd verband' van het onderzoek naar De Koers, aldus de Raad van State.

De Kampanje
De Raad van State heeft ook uitspraak gedaan over De Kampanje (LJN: BX4695) uit Amersfoort die op hetzelfde concept is gebaseerd als De Koers uit Beverwijk.'15 augustus 2012
Belangrijke uitspraak over publicatie van ontwerpbesluiten

'De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 15 augustus een uitspraak gedaan die interessant kan zijn voor de juridische beroepsgroep. De Raad van State is van oordeel dat uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat de kennisgeving dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd.

Dit is niet vereist als in een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, de mogelijkheid is opgenomen om uitsluitend via het internet kennis te geven dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt. In dat geval kan niet-elektronische kennisgeving van ontwerpbesluiten achterwege blijven.'15 augustus 2012
Zes jaar voor opdracht liquidatie escortbranche

'De rechtbank Amsterdam heeft een 52-jarige verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar, omdat hij heeft geprobeerd een persoon er toe aan te zetten een concurrent in de escortbranche te vermoorden.

Het gesprek waarin de opdracht tot het plegen van de huurmoord is gegeven werd op video opgenomen. Deze videobeelden zijn ter terechtzitting bekeken. De verdachte heeft verklaard, dat hij het gesprek slechts meespeelde omdat hij bang was voor de door hem beoogde huurmoordenaar. Deze verklaring acht de rechtbank echter niet geloofwaardig. De rechtbank is van oordeel dat uit de videobeelden blijkt dat verdachte degene is geweest die in het gesprek het initiatief nam en in detail op een gebiedende en zakelijk wijze heeft geïnstrueerd hoe de moord op zijn concurrent moest worden uitgevoerd.

Kil en zakelijk
Bij de strafmaat heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte in het gesprek met grote achteloosheid en buitengewoon kil en zakelijk spreekt over de wijze waarop de moord gepleegd zou moeten worden. Ook moest volgens verdachte niet worden geschroomd om eventuele getuigen van de liquidatie, eveneens te doden. De rechtbank sluit gezien de ernst van het bewezenverklaarde dan ook aan bij de eis van de officier van justitie.'14 augustus 2012
Man veroordeeld voor moord uit 1994

'Op 14 augustus 2012 heeft de rechtbank Rotterdam een 39-jarige man veroordeeld voor het doodschieten van een man in 1994. Het slachtoffer werd destijds op klaarlichte dag in een Rotterdamse winkelstraat doodgeschoten. Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachte met voorbedachten rade heeft gehandeld. Er was dus sprake van moord. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Dat is minder dan door het OM was geëist. De reden daarvoor is onder andere dat de verdachte is vrijgesproken van poging tot doodslag van een omstander die door een van de kogels uit het wapen van de verdachte is getroffen. Volgens de rechtbank is niet aannemelijk dat de verdachte ook die omstander heeft willen doden.'14 augustus 2012
Gevangenisstraffen voor handel in slaap- en kalmeringsmiddelen

'Twee Haagse verdachten van handel in slaap- en kalmeringsmiddelen zijn door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Op 14 augustus 2012 is een30-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden en zijn 59-jarige moeder tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De rechtbank acht bewezen dat beiden van 2007 tot 2011 bedrijfsmatig hebben gehandeld in slaap- en kalmeringsmiddelen en de opbrengsten uit deze handel hebben witgewassen.

De verdachten zijn bij de behandeling van de zaak niet verschenen, hiermee geven zij volgens de rechtbank aan dat ze geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. De rechter heeft dit meegewogen bij het bepalen van de straf.

De verdachten hebben zich, naar het oordeel van de rechtbank, laten leiden door financieel gewin ten koste van het welzijn van anderen. Het ongecontroleerd gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast hebben deze middelen een sterk verslavende werking.'13 augustus 2012
7 jaar cel en tbs met verpleging voor vader baby Dayton

'De rechtbank Maastricht heeft op 13 augustus 2012 uitspraak gedaan in de zaak tegen de man uit Sittard die er van werd verdacht op 24 juli 2011 zijn 3 maanden oude zoontje om het leven te hebben gebracht.

De rechtbank heeft bewezenverklaard dat het kindje is overleden als gevolg van de klap die de vader het op 24 juli 2011 heeft gegeven.

De rechtbank acht het niet aannemelijk dat de man uit paniek heeft gehandeld omdat het kindje niet meer zou ademhalen, maar gaat ervan uit dat de man gefrustreerd was en dit heeft botgevierd op de 3 maanden oude baby.

De rechtbank acht eveneens bewezen dat de man in de periode voorafgaand aan 24 juli 2011 zijn zoontje zwaar heeft mishandeld door hem te slaan, te knijpen en te schudden.

Voorts heeft de man zijn levensgezel, zijnde de moeder van zijn zoontje, gedurende een jaar meermalen mishandeld.

De rechtbank heeft de man een gevangenisstraf van 7 jaar opgelegd. Ze heeft in de strafoplegging rekening gehouden met onder meer de omstandigheid dat, terwijl de man wist dat hij zijn zoontje een harde klap met zijn vuist had gegeven en zag dat het daarna niet goed ging met het kindje, niks over dit geweld heeft vermeld tegen zijn levensgezel en evenmin tegen de hulpverleners die geprobeerd hebben het kindje te reanimeren. Bovendien rekent de rechtbank het de man zwaar aan dat hij, terwijl hij wist dat de moeder van zijn kind onschuldig in voorlopige hechteniszat, geen openheid van zaken heeft gegeven over het feit dat hijzelf degene was die verantwoordelijk was voor de dood van hun kind.

Daarnaast vindt de rechtbank het noodzakelijk dat de man wordt behandeld en legt hem daarom de maatregel van tbs met verpleging van overheidswege op, waarbij de rechtbank heeft bepaald dat deze maatregel niet eerder mag aanvangen dan nadat 2/3 deel van de opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd.'10 augustus 2012
18 jaar plus TBS voor moord en brandstichting in Friesland

'Het gerechtshof Leeuwarden heeft een man uit Denekamp 10 augustus veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf plus TBS met dwangverpleging. De man doodde in juni vorig jaar zijn voormalige schoonzuster met een mes en was ook van plan zijn ex-vrouw te vermoorden, om te voorkomen dat zijn kinderen bij hen zouden opgroeien. Door een chalet in brand te steken bracht hij bovendien twee mensen in levensgevaar. Zij konden zich redden, maar een hond kwam in de vlammen om.

De rechtbank Leeuwarden legde in maart jongstleden dezelfde straf op. De man ging in hoger beroep omdat hij naar eigen zeggen niet van plan is geweest zijn schoonzus te doden. De wapens die hij meenam, zouden slechts bedoeld zijn om mensen af te schrikken die hem wilden tegenhouden als hij zijn kinderen weghaalde uit haar huis. Het hof vindt dat niet aannemelijk, mede omdat de man het slachtoffer en haar partner kort voor de moord ernstig heeft bedreigd.

De veroordeelde lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, kan zich moeilijk verplaatsen in anderen en toont geen enkele spijt. Ter beveiliging van de maatschappij acht het hof behandeling in een TBS-kliniek noodzakelijk.'10 augustus 2012
Geen loondoorbetaling geschorste directeur Laurentius

'Woningcorporatie Laurentius Breda hoeft haar geschorste directeur geen loon door te betalen. Dit heeft de rechter in Breda bepaald in een kort gedingdat was aangespannen door de directeur, die op 21 mei werd aangehouden op verdenking van vastgoedfraude, en sinds diezelfde dag door de woningcorporatie is geschorst.

De directeur, die tot 23 juni in voorarrest zat, vordert doorbetaling van zijn loon vanaf die datum. Hij stelt dat hij weer in staat is om zijn werkzaamheden als directeur bij Laurentius uit te voeren.

Volgens de rechter is het echter irreëel en ondenkbaar dat de man als directeur kan functioneren, nu de rechtbank aan schorsing van het voorarrest de voorwaarden heeft verbonden dat hij lopende het strafrechtelijk onderzoek geen contact mag hebben met een mededirecteur en een projectmanager van de woningcorporatie.

Maar ook als die voorwaarden zouden vervallen, hoeft Laurentius volgens de rechter geen loon te betalen. Haar directeur wordt verdacht van ernstige strafbare feiten als gevolg waarvan Laurentius, ook materieel, beschadigd zou zijn. Bovendien heeft de man tot nog toe geweigerd aan de woningcorporatie uitleg te geven over wat hem wordt verweten.

Als een werkgever een werknemer schorst of op non-actief stelt, moet hij in beginsel het loon doorbetalen, tenzij de aanleiding voor de schorsing of non-actiefstelling voor rekening van de werknemer behoort te komen.'9 augustus 2012
Forse celstraf voor verkrachting, gijzeling en poging wurging

'De rechtbank in Alkmaar heeft een 24-jarige man veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. In augustus 2011 heeft hij in korte tijd drie slachtoffers gemaakt door het plegen van drie ernstige misdrijven.

Op 3 augustus stapt een jonge vrouw, nadat ze op een feestje is geweest, van haar fiets voor haar huis in Hoorn als zij plotseling wordt aangevallen door een man. Die knijpt haar keel dicht waardoor zij het bewustzijn verliest en hij steelt haar mobiele telefoon. Door het volgen van de gestolen telefoon, komt de politie de dader enige tijd daarna op het spoor.

Twee weken later wordt een andere vrouw uit Hoorn, die op weg was naar haar werk als krantenbezorger, onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen diezelfde man mee te nemen in haar auto. Zij heeft bijna één uur met hem moeten rondrijden voordat hij uitstapt op station Zaandam. Ondermeer via de camerabeelden op dit station kan de identiteit van de man worden achterhaald.

Enkele dagen nadien, op 20 augustus, loopt een 19-jarige vrouw na een cafébezoek in Hoorn ‘s nachts naar haar auto. Als zij op de parkeerplaats aankomt, duikt er een man op die een pistool tegen haar hoofd zet. Ze wordt gedwongen hem mee te nemen, wederom richting Zaandam. De jonge vrouw rijdt onder bedreiging met het wapen vervolgens naar Purmerend waar zij op een stille parkeerplaats door de man bruut wordt verkracht. Later blijkt het om dezelfde dader te gaan.

Deze man die sinds mei 2011 bij zijn tante woonde in Hoorn, ontkent op de zitting alle betrokkenheid bij de gijzeling en poging tot wurging en heeft verklaard dat het seksueel contact met het laatste slachtoffer vrijwillig is geweest. De rechtbank vindt echter dat er voldoende bewijs is om de man te veroordelen en vindt de verklaringen van het slachtoffer van de verkrachting betrouwbaar en geloofwaardiger dan het verhaal van de man. De gevolgen voor de slachtoffers zijn erg traumatisch en rechtvaardigen samen met de feiten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur. De vrouwen hebben doodangsten gehad en zijn lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd geraakt. Aan alle drie de vrouwen zijn schadevergoedingen toegekend van respectievelijk € 657, € 1.912,50 en € 7.550.'9 augustus 2012
Zes jaar en tbs voor overvaller Kruidenwijk Almere

'Een 18-jarige man is 9 augustus veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De rechtbank Zwolle-Lelystad acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan vier woningovervallen - onder meer in de Kruidenwijk in Almere -, een straatroof, verschillende woninginbraken en pogingen daartoe, heling van een camera en verboden wapenbezit. Ook vijf medeverdachten, van wie er drie destijds minderjarig waren, zijn veroordeeld.

Herhaling voorkomen
Vijf van de zes jongeren gingen in wisselende groepjes op pad om kwetsbare ouderen in hun woning te overvallen. De rechtbank vond voor de 18-jarige hoofdverdachte, die zich schuldig heeft gemaakt aan tien strafbare feiten, aanvankelijk een een gevangenisstraf van 16 jaar passend. Er is anders geoordeeld omdat een stoornis bij de verdachte is vastgesteld. De kans is groot dat hij na het uitzitten van alleen een gevangenisstraf opnieuw ernstige delicten zal plegen, menen deskundigen. Ter bescherming van de maatschappij is daarom tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank vindt het van belang dat de behandeling niet te lang op zich laat wachten gezien zijn jeugdige leeftijd en heeft daarom een kortere straf opgelegd.

Medeverdachten
Een andere 18-jarige is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor twee woningovervallen, twee inbraakpogingen en het bezit van een pistool. Een 21-jarige man heeft 30 maanden gevangenisstraf gekregen voor zijn aandeel in één woningoverval en heling van een gestolen computer. Hij speelde bij de overval een kleinere rol dan de anderen.

Minderjarig
Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 20 maanden jeugddetentie, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en een 18-jarige die destijds nog minderjarig was heeft 18 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan zes voorwaardelijk. Zij krijgen daarnaast een intensieve gedragsbehandeling van een jaar, om herhaling te voorkomen. Beide jongens zijn betrokken geweest bij één overval.

Werkstraf
Tenslotte is nog een 18-jarige veroordeeld tot 60 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke jeugddetentie, met als bijzondere voorwaarde dat hij gedurende de proeftijd geen drugs gebruikt en onder toezicht blijft van Bureau Jeugdzorg. Hij had met de woningovervallen niets te maken, maar heeft wel van het geld geprofiteerd. Ook heeft hij een gestolen fotocamera geheeld.

Strafverzwarend
De verdachten hebben er bewust voor gekozen ouderen in seniorenwoningen te beroven. Ze bedreigden hen met wapens en maakten een grove inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Daarmee hebben ze niet alleen bij de slachtoffers, maar ook in de samenleving als geheel gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt. De slachtoffers hebben in hun verklaringen toegelicht dat zij nog steeds negatieve gevolgen van de gebeurtenissen ondervinden. Al deze omstandigheden heeft de rechtbank als strafverzwarend aangemerkt. De rechters hebben van ieder van de zes verdachten bekeken voor welke feiten een veroordeling kon volgen en welke straf plus eventuele behandeling passend was, mede gelet op hun jonge leeftijd.'9 augustus 2012
IQ-Partij mag niet meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen

'De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 augustus het beroep van de IQ-Partij tegen de ongeldigverklaring van haar kandidatenlijst ongegrond verklaard. Dit betekent dat de IQ-Partij niet mee mag doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het hoofdstembureau had de kandidatenlijst op 3 augustus jl. ongeldig verklaard, omdat een bewijs van betaling van de waarborgsom ontbrak. Op grond van de Kieswet zijn nieuwe partijen verplicht een waarborgsom te betalen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Tegengewerkt
De IQ-Partij stelde meteen na de ongeldigverklaring van de kandidatenlijst beroep in bij de Raad van State. Zij vond dat het hoofdstembureau haar had tegengewerkt bij het inleveren van de kandidatenlijst waardoor de partij slechts in één kieskring kan deelnemen aan de verkiezingen. Om die reden kan haar niet worden verweten dat zij de waarborgsom niet heeft betaald, aldus de IQ-Partij.

Eigen verantwoordelijkheid
In zijn uitspraak overweegt de Raad van State dat het de verantwoordelijkheid is van degene die de kandidatenlijst inlevert dat de lijsten voldoen aan de eisen van de Kieswet. Als de IQ-Partij wilde deelnemen aan de verkiezingen in alle kieskringen, had zij voor alle twintig kieskringen een kandidatenlijst moeten indienen en op ieder van die kieslijsten meer dan dertig namen van kandidaten moeten vermelden. Op de dag dat de kandidatenlijsten moesten worden ingeleverd, dinsdag 31 juli, beschikte de IQ-Partij slechts over een kandidatenlijst waarop zes namen van kandidaten waren vermeld. Dat is naar het oordeel van de Raad van State de IQ-Partij zelf aan te rekenen, waarbij in het midden kan blijven of het hoofdstembureau de IQ-Partij voldoende behulpzaam is geweest.

Geen waarborgsom
Naar het oordeel van de Raad van State was de IQ-Partij gehouden de waarborgsom te voldoen en daarvan binnen de geldende termijn een bewijs over te leggen aan het hoofdstembureau. Zij heeft dat niet gedaan, waardoor het hoofdstembureau haar kandidatenlijst terecht ongeldig heeft verklaard, aldus de hoogste bestuursrechter.'8 augustus 2012
Veroordeling voor medeplegen diefstal kluis uit woning Wassenaar

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 8 augustus 2012 in hoger beroep een 36-jarige vrouw veroordeeld voor het medeplegen van de diefstal van een kluis, tijdens de kerstdagen in 2010, uit het huis van haar vader in Wassenaar. Het gerechtshof heeft de vrouw dezelfde straf opgelegd als de rechtbank: een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 82 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

In de kluis bevonden zich een waardevolle horlogeverzameling, grote geldbedragen, persoonlijke documenten en aandelen aan toonder. De vrouw heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de haar bekende codes van het hek en van de alarminstallatie en van de reservesleutel van de woning.

De vrouw, die ontkent, was voor haar aandeel in de diefstal al door de rechtbank in Den Haag veroordeeld. Tegen dat vonnis had zij hoger beroep ingesteld.'8 augustus 2012
Straf voor chauffeur na ongeval A2 bij Maarheeze

'Een 46-jarige beroepschauffeur uit Oss heeft een werkstraf opgelegd gekregen van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De rechtbank ’s-Hertogenbosch oordeelde de man schuldig aan het veroorzaken van een ongeval waarbij een persoon werd gedood en diverse andere mensen (ernstig) gewond raakten. De rechtbank legde de chauffeur bovendien een rijontzegging op van twee jaren.

Volgens de rechtbank ’s-Hertogenbosch reed de man op 28 juni 2011 op de A2 bij Maarheeze zeer onoplettend toen hij op een open legertruck inreed die stilstond op de rechterweghelft. De legertruck had de verlichting en de alarmlichten aan. Dat gold ook voor andere verkeersdeelnemers. Daarnaast gaven verschillende militairen uit de legertruck met armgebaren aan dat de Ossenaar vaart moest minderen omdat de legertruck stilstond.

De chauffeur gaf aan dat hij pas in de gaten kreeg dat er iets aan de hand was toen hij zag dat iemand uit de legertruck sprong. Toen was hij de truck al zo dicht genaderd, dat hij eigenlijk niets meer kon ondernemen. De rechtbank oordeelt dat de man enkele honderden meters voor de plaats van de botsing al zonder meer had kunnen en moeten zien dat hij langzamer moest gaan rijden.

Straf
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er onder meer rekening mee dat de man in ernstige mate tekortgeschoten is in zijn zorgplicht als verkeersdeelnemer. Hij heeft de slachtoffers en nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan.

De rechtbank weegt ook mee dat de man al 24 jaar werkzaam is als beroepschauffeur en nooit eerder voor soortgelijke feiten met politie en justitie in aanraking kwam. De man heeft contact gehad met de slachtoffers van het ongeval en met de nabestaanden van de overledene. Door het ongeval is ook de chauffeur diep getroffen. Hij is zelf gewond geraakt en heeft te kennen gegeven ernstig gebukt te gaan onder wat de slachtoffers en nabestaanden is overkomen.'8 augustus 2012
Ruim 800.000 euro ontnemingsvordering na heling schilderijen Frans Halsmuseum

'De rechtbank 's-Hertogenbosch oordeelde vandaag in een zogenaamde ontnemingsprocedure dat een Bossche vader en zoon ruim 800.000 euro aan de Staat moeten betalen. De 26-jarige zoon moet 404.000 euro betalen en de 58-jarige vader 400.000 euro.

Vooraf
De vader en zoon zijn in mei 2012 in hoger beroep veroordeeld voor hun aandeel in de heling van schilderijen en het witwassen van het geld, terwijl ze wisten dat de schilderijen gestolen waren uit het Frans Halsmuseum. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch legde de beide mannen toen gevangenisstraffen op van drie jaar en negen maanden (zie de LJN's van de uitspraken BW6502 en BW6506).

Hoogte ontnemingsvordering
Het staat voor de rechtbank vast dat de mannen wederrechtelijk verkregen voordeel hebben verkregen uit de heling en het witwassen. Volgens de rechtbank had de zoon een miljoen euro losgeld in ontvangst genomen voor de verkoop van de schilderijen. Bij zowel de vader als de zoon is een deel van dat geld teruggevonden, te weten bij de vader 100.000 euro en de zoon 95.500 euro. De officier van justitieeiste van beide mannen een ontnemingsvordering van de niet teruggevonden overige 804.500 euro. De advocaten van de mannen kwamen kort gezegd uit op lagere bedragen, omdat er naast de twee mannen in de strafzaak nog zes andere verdachten waren. Volgens de rechtbank is echter niet gebleken dat de anderen hebben gedeeld in de opbrengsten.'8 augustus 2012
Opnieuw vrijspraak van veroorzaken dodelijk ongeluk A2

'Een 31-jarige man is in hoger beroep wederom veroordeeld tot in totaal vier maanden cel en een rijontzegging van in totaal drie jaar voor zijn aandeel in een dodelijk ongeval op de A2 in 2008. Bij het ongeluk op de A2 bij Maastricht kwamen op 10 mei 2008 drie personen om en raakte een persoon zwaargewond.

Het hof spreekt de man vrij van het veroorzaken van het ongeval, maar acht hem wel schuldig aan het veroorzaken van gevaar op de weg en doorrijden na een ongeval. Volgens het hof is het ongeval vooral veroorzaakt door het rijgedrag van de bestuurder van de verongelukte auto, waarin de vier slachtoffers zaten. De later overleden bestuurder van deze auto haalde het voertuig van de verdachte plotseling rechts in en sneed hem af. Beide auto's reden harder dan toegestaan. De auto waarin de slachtoffers zaten raakte vervolgens op drift, slipte en botste ten slotte tegen een betonnen geluidswal.

De verdachte heeft zich laten uitdagen en heeft ook sneller gereden dan is toegestaan. Zijn rijgedrag was daarom gevaarlijk en is op het ongeval wel van enige invloed geweest. Deze invloed is echter niet van doorslaggevend belang.

Hiermee sluit het hof zich aan bij het vonnis van de rechtbank Maastricht. Deze legde op 20 april 2010 dezelfde straffen op.'7 augustus 2012
Voorlopig geen nieuw paspoort na weigering afgifte vingerafdrukken

'De burgemeester van Amsterdam hoeft een vrouw uit Amsterdam voorlopig geen paspoort zonder haar vingerafdrukken af te geven. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een voorlopige uitspraak. De burgemeester had de paspoortaanvraag van de vrouw niet in behandeling genomen, omdat zij geweigerd heeft haar vingerafdrukken te laten opnemen in een chip op het paspoort. Volgens de vrouw is het afgeven van vingerafdrukken in strijd met haar recht op privacy. In een spoedprocedure had zij de Raad van State gevraagd te bepalen dat de burgemeester haar een paspoort zonder vingerafdrukken moest afgeven.

Recht op privacy
Op grond van Europese regels moeten sinds 2009 vingerafdrukken worden afgegeven bij een paspoortaanvraag, die vervolgens in de chip van het reisdocument worden opgeslagen. Het afgeven van een paspoort zonder vingerafdrukken zou betekenen dat de Europese regels buiten toepassing moeten worden gelaten. Dat kan alleen als er ernstige twijfel bestaat of die regels in overeenstemming zijn met het recht op privacy.

Onvoldoende grond
Naar het voorlopig oordeel van de Raad van State 'bestaat er onvoldoende grond voor die ernstige twijfel'. Daarbij heeft de Raad van State mede in aanmerking genomen dat diepgaand onderzoek nodig is. Dat kan niet worden verricht in een spoedprocedure, waarbinnen op zeer korte termijn een voorlopige rechterlijke uitspraak wordt verlangd.

Bodemprocedure
De Raad van State zal later in de zogenoemde bodemprocedure een einduitspraak doen in deze zaak. Bij de Raad van State spelen op dit moment nog enkele andere procedures over de opslag van vingerafdrukken in het paspoort. Daar is nog geen uitspraak in gedaan.'7 augustus 2012
Lagere straffen in zaak TPC

'De voormalige directeur van vermogensbeheerder TPC International en de advocaat van het bedrijf zijn in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee jaar, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De derde verdachte, een compagnon, werd vrijgesproken. De drie mannen werden onder meer verdacht van het oprichten en leiden van een criminele organisatie, oplichting van investeerders, faillissementsfraude en het witwassen van geld.

Schietincident
De zaak kwam in het nieuws toen een gedupeerde investeerder de directeur in augustus 2007 neerschoot in zijn kantoor. Dit gebeurde nadat deze man, een tandarts, erachter kwam dat zijn volledige pensioen verloren was gegaan.

Vrijspraak
De rechtbank ’s-Hertogenbosch verklaarde alle ten laste gelegde feiten bewezen. Het hof spreekt de twee hoofdverdachten echter van een groot aantal feiten vrij. De compagnon werd zelfs van alles vrijgesproken. Volgens het hof is namelijk niet bewezen dat de drie verdachten deel uitmaakten van een criminele organisatie, ook een aantal oplichtingen vond het hof niet bewezen. Er was in die gevallen wellicht sprake van een te optimistische voorstelling van zaken over verwachte beleggingsopbrengsten, maar niet van doelbewuste leugens. De twee hoofdverdachten zijn wel veroordeeld voor de overige oplichtingen en pogingen daartoe, faillissementsfraude en witwassen.

Schadevergoeding
Acht gedupeerden hebben in het proces een schadevergoeding geëist. Het hof heeft deze niet toegewezen, de voornaamste reden hiervoor is dat de verdachten zijn vrijgesproken van de feiten die de schade zouden hebben veroorzaakt. De gedupeerden kunnen hun eisen nog wel indienen bij de civiele rechter.

Straf rechtbank
De rechtbank ’s-Hertogenbosch veroordeeldede twee hoofdverdachten op 22 november 2010 tot gevangenisstraffen van 4 jaar en 9 maanden. De compagnon kreeg toen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en 240 uur werkstraf opgelegd.'7 augustus 2012
3 jaar cel voor flessentrekkerij

'Een hardnekkige oplichtster uit Terborg is door de rechtbank Zutphen veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en het betalen van ruim € 20.000,-

De 58-jarige vrouw lichtte een schilder, hovenier en klussenbedrijf uit Ulft en Terborg op en maakte een valse arbeidsovereenkomst op om in haar huurhuis te kunnen wonen. Verder ontving zij van haar buren € 450,- om de nieuwe gezamenlijke schutting te betalen. Deze rekening werd ook niet betaald.

Strafblad
De vrouw had al veel veroordelingen op het gebied van oplichting, flessentrekkerij, verduistering en valsheid in geschrift, waarvoor zij tot aanzienlijke gevangenisstraffen was veroordeeld.

Ze was voorwaardelijk vrij als gevolg van een recentelijke ondergane gevangenisstraf. De rechtbank Zutphen draaide dat in deze uitspraak ook terug.'6 augustus 2012
Afschieten damherten opgeschort

'Anders dan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen, mogen geen damherten worden afgeschoten rond de Amsterdamse Waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland. Dit heeft de bestuursrechter van de rechtbank Haarlem op 6 augustus beslist.

Schade
In de afgelopen jaren is het aantal incidenten met damherten in dat gebied toegenomen. Er is meer schade gemeld aan met name bloemgewassen. Ook zijn er meer aanrijdingen in het verkeer met damherten. Gedeputeerde Staten vond de situatie zo urgent dat zij de Faunabeheereenheid toestemming heeft gegeven om damherten die buiten hun natuurlijk leefgebied worden gesignaleerd op te jagen en af te schieten. De rechter vindt dat Gedeputeerde Staten die toestemming niet goed heeft gemotiveerd. Het afschieten van damherten is ultimum remedium en uit de toestemming van Gedeputeerde Staten is niet duidelijk of andere, minder ingrijpende maatregelen genoeg effect hebben. Bij die minder ingrijpende maatregelen denkt men met name aan hoge rasters. Gebleken is dat nog niet afdoende langs de daarvoor in aanmerking komende doorgaande wegen is afgerasterd. Welke oplossingen zijn getroffen om landbouwschade te voorkomen is niet duidelijk. Pas als duidelijk is dat dergelijke maatregelen onvoldoende helpen, mag een zwaar middel als afschieten worden ingezet.

Motivering
Uit de regelgeving uit de Flora –en Faunawet volgt ook dat toestemming voor het afschieten van damherten pas mag worden gegeven als de schade die door de beesten wordt aangericht daartoe aanleiding geeft. De toestemming die Gedeputeerde Staten heeft gegeven is ook op dit punt niet goed gemotiveerd. Er zijn wel schademeldingen over een aantal jaren, maar de schade is onvoldoende gespecificeerd en een deel daarvan speelt zich af in Zuid-Holland. Ook de cijfers van het jaar 2012 zijn niet in het besluit genoemd.

De toestemming die Gedeputeerde Staten heeft gegeven, is door de voorzieningenrechter opgeschort. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten in de bezwaarprocedure over die toestemming, de gelegenheid heeft de motivering te verbeteren. Totdat er een besluit op bezwaaris over de toestemming voor het afschieten van damherten en zes weken daarna, mag daarvan geen gebruik worden gemaakt.'6 augustus 2012
Vrijspraak medeplegen moord op echtgenoot in Rotterdam

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 6 augustus 2012 in hoger beroep een vrouw vrijgesproken van het medeplegen van moord op haar echtgenoot in september 1999. Het hof acht niet bewijsbaar dat de vrouw bij de moord betrokken was. Volgens het hof is ook niet komen vast te staan wie het dodelijk schot heeft gelost. Het hof heeft de vrouw wel veroordeeld voor poging tot uitlokking van moord op haar man in de jaren 1998 en 1999.

De man werd destijds in de kelder van zijn winkel te Rotterdam doodgeschoten. De belangrijkste getuigeover de betrokkenheid van de vrouw bij de moord op haar echtgenoot is na de moord met haar getrouwd geweest. Hij legde jaren later, nadat zij weer uit elkaar waren, wisselende en tegenstrijdige belastende verklaringen af over hetgeen hij van de vrouw heeft gehoord. Het hof acht zijn verklaringen niet bruikbaar.

Het hof heeft de vrouw veroordeeld voor een poging tot uitlokking van moord op haar echtgenoot in de periode 1998-1999 en legt haar daarvoor een gevangenisstraf op van 4 jaar. Zij heeft geprobeerd een ander uit te lokken die moord te plegen. Het hof heeft bij het bepalen van de straf het lange tijdsverloop van het proces meegewogen. De vrouw heeft haar straf al uitgezeten in voorarrest.

De rechtbank had destijds 5 jaar opgelegd voor de poging uitlokking moord en daarnaast voor oplichting, kort na de moord, van de dochter van het slachtoffer. Het hof oordeelde dat het feit van de oplichting inmiddels is verjaard. Ook het openbaar ministerieen de verdediging vonden dat dit feit is verjaard. Het openbaar ministerie had voor de feiten een gevangenisstraf van 19 jaar geëist.

De strafzaken hebben zo lang geduurd door processuele complicaties en doordat de vrouw naar Costa Rica was geëmigreerd. Daar heeft zij geruime tijd in uitleveringsdetentie gezeten.'2 augustus 2012
Straffen tot acht jaar voor drugshandel

'De rechtbank Haarlem heeft op 2 augustus 2012 in het onderzoek Vista 21 verdachten veroordeeld. De straffen variëren van een geheel voorwaardelijke straf van drie maanden tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de hoofdverdachte De K. wegens drugshandel, witwassen, wapenbezit, betrokkenheid bij een hennepkwekerij en deelnemen aan een criminele organisatie. Ook de echtgenote van De K. in Nederland en zijn vriendin in Litouwen worden door de rechtbank veroordeeld voor witwassen van een grote hoeveelheid geld die gevonden is in de woning en medeplichtigheid aan het kweken van hennep respectievelijk voor het witwassen van een BMW.

Eén feit betreft het voorbereiden van aankoop van cocaïne in Polen in 2009. Het verweer van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank stelt in het vonnisvast dat niet is gebleken van samenwerking in deze zaak tussen de Nederlandse opsporingsautoriteiten en buitenlandse autoriteiten bij de inzet van een infiltrant door de Amerikaanse DEA (Drugs Enforcement Agency). Voor nader onderzoek op dit punt is geen aanleiding, nu de verdediging alleen suggesties heeft geopperd. De suggestie van de verdediging dat sprake is van uitlokking is niet nader onderbouwd, en dat is volgens de jurisprudentie noodzakelijk om hiernaar verder onderzoek te doen.

De K. wordt van een aantal feiten vrijgesproken, onder meer het witwassen van € 179. 368,-, aangezien het niet mogelijk is de criminele herkomst van geld te verhullen (witwassen) wanneer men zelf de ‘dader’ is. Wel heeft de rechtbank bepaald dat dit bedrag verbeurd moet worden verklaard, het is immers wel afkomstig uit strafbare feiten.

Op basis van tapgesprekken, vertrouwelijk opgenomen gesprekken, observaties en getuigenverklaringen, ook van medeverdachten, alsmede het uiteindelijk aantreffen van XTC-pillen in Litouwen, het aantreffen van amfetamine in Duitsland en het aantreffen van een hennepkwekerij in een kelder van een loods behorend bij een pand van De K. en zijn echtgenote in 2010, komt de rechtbank tot veroordelingen voor De K. voor medeplegen van voorbereidingshandelingen van de aankoop van cocaïne in Polen in 2009, de uitvoer van XTC-pillen naar Litouwen in 2004 en diverse leveringen van cocaïnebollen in januari 2010 alsmede medeplichtigheid aan de uitvoer van amfetamine naar Duitsland in 2010 en het kweken van hennep. De rechtbank oordeelt zijn verklaringen niet geloofwaardig of aannemelijk, bovendien is er sprake van versluierd taalgebruik in diverse gesprekken. Voorts wordt De K. ook veroordeeld voor het witwassen van diverse andere bedragen, onder meer van de bij zijn zoon in de kelder aangetroffen sporttas met daarin € 665.000,- en de bij zijn medeverdachte De V. aangetroffen € 183.940,- . De K. heeft voor deze bedragen geen verifieerbare, op voorhand niet hoogst onaannemelijk verklaring kunnen geven. Tenslotte wordt De K. veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Er is, zo oordeelt de rechtbank, sprake van een duurzaam samenwerkingsverband met een zekere structuur, tussen De K. en twee anderen. Deze organisatie had als doel drugshandel en het witwassen van crimineel geld, onder meer door het investeren van crimineel geld in Suriname. Er was sprake van een grote mate van professionaliteit, De K. is daarvan de leider.

De rechtbank legt De K. een gevangenisstraf van acht jaar op. Door zijn activiteiten is de rechtsorde ondermijnd. Hij heeft amper legale inkomsten genoten, maar een zeer luxe leven geleid met behulp van grote illegale geldstromen. De rechtbank memoreert in het vonnis nog zijn grote overtuigingskracht om anderen bij zijn illegale activiteiten te betrekken. Ze zijn zeer loyaal naar hem, terwijl zij niet zozeer profiteerden van de gepleegde strafbare feiten. De rechtbank acht de kans op herhaling mede daardoor groot.

Zijn echtgenote wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, zijn zoon voor witwassen tot 9 maanden gevangenisstraf waarvan vijf voorwaardelijk, de vriendin in Litouwen voor het witwassen van de BMW tot een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk en een geldboete van € 10.000,-. De twee andere leden van de criminele organisatie (De V. en S.) worden elk tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.'2 augustus 2012
Intensief behandelplan voor ontuchtpleger met paarden

'De rechtbank in Alkmaar heeft een 29-jarige man uit Alkmaar een gevangenisstraf opgelegd van drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De celstraf hoeft de man dus niet uit te zitten, op voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn stoornissen en geen strafbare feiten pleegt gedurende de proeftijd. Bovendien moet hij een werkstraf verrichten van zestig uur. Het vonnisis in overeenstemming met de eis van de officier van justitie.

De rechtbank in Alkmaar veroordeelt de man voor het met zijn hand binnendringen van de vagina van drie paarden. Dat gebeurde in september 2011 in de gemeente Bergen. De ontuchtpleger heeft aangevoerd dat hij zijn bekentenis onder druk had afgelegd nadat hij door onbekenden was mishandeld. De rechtbank gaat echter uit van de juistheid van zijn verklaringen bij de politie, ook omdat de hij is gezien op camerabeelden in de stal en omdat getuigen later bij de paarden gedragsveranderingen zagen. De man was al eens eerder veroordeeld voor ontucht met dieren.'2 augustus 2012
TBS met voorwaarden voor moeder die dochter om het leven heeft gebracht

'De rechtbank ’s-Gravenhage heeft terbeschikkingstelling (TBS) met voorwaarden opgelegd aan de vrouw die bekend heeft dat zij haar 10-jarige dochter Jille op 20 september 2011 in de tuin bij het CNV-gebouw aan de Carnegielaan in Den Haag door verwurging en verstikking om het leven heeft gebracht.

Ontslagen van alle rechtsvervolging
Gedragsdeskundigen hebben geconcludeerd dat de vrouw ten tijde van haar handelen verkeerde in een psychotische toestand vanuit een zeer ernstige depressieve stoornis.

De psychotische waanideeën, die voortvloeiden uit die stoornis, beheersten haar denken, voelen en handelen volledig. Het contact met de realiteit was zij volledig verloren en vanuit haar psychotische waanideeën kreeg zij de gedachte haar dochter om het leven te brengen. De deskundigen concluderen dat zij volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht.

De rechtbank is van oordeel dat de bewezen verklaarde doodslag niet aan de verdachte kan worden toegerekend wegens de ziekelijke stoornis van haar geestvermogens. Zij is daarom niet strafbaar en is ontslagen van alle rechtsvervolging.

TBS met voorwaarden
De rechtbank heeft de vrouw de maatregel TBS met voorwaarden opgelegd. De voorwaarden houden in dat zij geplaatst wordt in een forensisch psychiatrische kliniek die gespecialiseerd is in psychotische stoornissen.

De maatregel van TBS met voorwaarden brengt overigens met zich dat deze maatregel alsnog kan worden omgezet in een TBS met dwangverpleging als de terbeschikkinggestelde de bijzondere en algemene voorwaarden die de rechtbank heeft gesteld, niet naleeft of als het belang van de veiligheid van anderen dat eist.'1 augustus 2012
Voorbereiden seks met minderjarige: twee jaar cel

'Een 52-jarige man uit Lubbeek in België is woensdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank oordeelde dat de man schuldig is aan het voorbereiden van het plegen van seksuele handelingen met een jong kind.

De verdachte had op internet een bericht geplaatst waarin hij aangaf op zoek te zijn naar een jong kind dat hij wilde misbruiken. Hierop werd gereageerd door undercoverjournalist Alberto Stegeman. Er ontstond e-mailcontact tussen de twee. Toen Stegeman aangaf dat hij wel een – door de journalist verzonnen – meisje in Duitsland kende, spraken de twee met elkaar af. Tijdens de ontmoeting werden concrete plannen gemaakt voor het misbruik van het kind.

Op 29 december 2011 kwam de man opnieuw naar Nederland met de bedoeling die dag door te rijden naar Duitsland waar hij seks wilde hebben met het kind. De verdachte had die dag een aantal seksartikelen bij zich en een afgesproken geldbedrag. De door Stegeman gealarmeerde politie pakte de man tijdens de tweede ontmoeting op.

De rechtbank vond dat met het voorhanden hebben van de seksattributen en het geld, in combinatie met de inhoud van de e-mailcontacten met Stegeman, voldoende bewijs aanwezig was voor het plegen van voorbereidingshandelingen. Van uitlokking door Stegeman, zoals de advocaat had betoogd, was geen sprake, oordeelde de rechtbank.

Bij zijn handelen heeft verdachte alleen oog gehad voor zijn eigen behoeftebevrediging en zich niet of nauwelijks bekommerd om de gevoelens van het beoogde slachtoffer, aldus de rechtbank.

De Reclassering adviseerde een verplichte behandeling. Omdat de man de Belgische nationaliteit heeft, is dat echter praktisch niet uitvoerbaar. De rechtbank legde dan ook geen verplichte behandeling op en overwoog daarbij dat de man in België inmiddels ook vervolgd wordt, waardoor er wellicht een toekomstige mogelijkheid is om in het kader van een eventueel Belgisch vonnis behandeling te verplichten.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl