Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - februari 2012:


24 februari 2012
Jeugddetentie en gevangenisstraf voor overval op winkel in Goes

'De rechtbank Middelburg heeft op 19 januari 2012 twee minderjarige verdachten veroordeeld voor de overval op een winkel in Goes op 17 augustus 2011. Een derde, meerderjarige verdachte is veroordeeld wegens medeplichtigheid.

De minderjarige verdachten zijn veroordeeld tot een jeugddetentie van zes maanden, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan de tijd die de verdachten in voorarrest hebben gezeten (52 en 58 dagen), met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank heeft tevens begeleiding door de jeugdreclassering en een werkstraf van 200 uur opgelegd. De officier van justitie had jeugddetentie van zes en zeven maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, begeleiding door de jeugdreclassering en een werkstraf van 200 uur geŽist.

De meerderjarige verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 245 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, begeleiding door de reclassering en een werkstraf van 240 uur. Deze straf is lager dan door de officier van justitie geŽist omdat deze verdachte een beduidend kleinere rol had bij de overval. In zijn geval is sprake van medeplichtigheid.

Op 23 februari 2012 heeft de rechtbank de 4e (meerderjarige) verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 (tweeŽndertig) maanden, waarvan 10 (tien) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaar. Verdachte heeft als volwassene ten opzichte van de veel jongere medeverdachten, een initiŽrende en leidende rol gehad en dit is dan ook de reden om aan verdachte een (aanmerkelijk) zwaardere straf op te leggen dan aan de medeverdachten.'23 februari 2012
200 uur taakstraf voor prepareren bierkrat met stanleymessen

'De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft vandaag een man uit Steenwijk veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor het prepareren van een bierkrat met stanleymessen. Daarnaast moet hij een medewerkster van Albert Heijn een schadevergoeding betalen. De vrouw hield door het oppakken van het bierkrat blijvend functieverlies in twee vingers over.

Stanleymessen in handvat
Nadat bij de Steenwijker en zijn buurtgenoten meerdere kratjes bier waren gestolen, heeft hij op 24 maart 2011 stanleymessen in een bierkrat geprepareerd om de kratjesdief een hak te zetten. De verdachte heeft in de handvatten nieuwe stanleymessen met kit gelijmd. Ook werd het middelste handvat verwijderd zodat de kratjesdief het krat bij de mesjes zou oppakken. Aan het krat zat een touw bevestigd dat was bedoeld om de mesjes door de schok harder aan te laten komen.

De kratjesdief heeft het bierkrat een dag later bij de emballageband bij de Albert Heijn ingeleverd. Toen een medewerkster het krat van de band wilde tillen, werden de buigpezen van haar derde en vierde vinger aan de linkerhand doorgesneden. Ondanks dat de vrouw aan haar verwondingen is geopereerd, zal zij blijvende restafwijkingen houden.

Sadistisch
De rechtbank oordeelde dat de Steenwijker verschillende mogelijkheden had om te voorkomen dat de dief de bierkratten zou stelen. De man heeft echter een bewuste keuze voor eigenrichting gemaakt en geen aangifte gedaan bij de politie of de kratten binnen gezet.

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handelen maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt en veroordeelt de sadistische wijze waarop hij heeft geprobeerd de kratjesdief te verwonden. Ook had hij zich niet zelf gemeld bij de politie, terwijl hij al geruime tijd wist dat een ander iemand zich aan het bierkrat had verwond dan degene die hij had willen treffen. Naast het preparen van het bierkrat is de man ook veroordeeld voor het telen van hennep.

Poging zware mishandeling
De man wordt door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor poging zware mishandeling met voorbedachten rade. Daarbij is het aan hem te wijten dat een ander zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Ook is de Steenwijker veroordeeld voor het opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Als de man de taakstraf niet uitvoert, wordt de taakstraf vervangen door 100 dagen hechtenis.

Weinig berouw
Gelet op de weinig berouwvolle houding van de Steenwijker vindt de rechtbank dat een voorwaardelijke gevangenisstraf passend is. Met een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden heeft de verdachte een stok achter de deur, die hem ervan moet weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Daarnaast moet verdachte het slachtoffer een schadevergoeding betalen van Ä 4.637,02.'21 februari 2012
Zes jaar cel en tbs voor gewapende woninginbraken

'De rechtbank heeft een 22-jarige Belg veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De man pleegde in Eindhoven en in Helmond een woninginbraak waarbij hij een vuurwapen gebruikte. De man moet zijn slachtoffers ook 20.000 euro schadevergoeding betalen.

De Belg pleegde op 28 februari 2010 een gewapende overval op een schoonheidssalon in een woning in Helmond en nam onder meer portemonnees en telefoons weg. Hij schoot de eigenaresse van de salon in haar knie, schopte en sloeg haar en bond haar vast. Ook een andere vrouw bond hij vast met tie-wraps. Een week eerder stal hij bij een gewelddadige woninginbraak in Eindhoven met twee anderen onder meer geld, bankpassen, legitimatiebewijzen, computers, cameraís en sieraden. Het gezin werd bedreigd met een doorgeladen vuurwapen en de slachtoffers, waaronder een meisje van acht maanden, werden vastgepakt.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er onder meer rekening mee dat de man in de avonduren twee keer een gewelddadige woninginbraak pleegde en daarbij gebruikmaakte van een vuurwapen. Slachtoffers van dergelijke delicten ondervinden - afgezien van de financiŽle schade - doorgaans nog lange tijd nadelige gevolgen waardoor ze zich in hun vertrouwde omgeving minder veilig zullen voelen.

De officier van justitie had twaalf jaar celstraf geeÔst. De rechtbank legt zes jaar celstraf op, maar eveneens tbs met dwangverpleging. De verdachte heeft dan wel niet meegewerkt aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC), maar deskundigen concluderen uit observaties en ander onderzoek dat de man lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. De kans op herhaling is groot. Gelet op de problematiek van de verdachte, zijn gevaarlijke gedrag en het vluchtgevaar oordeelt de rechtbank dat een tbs op zijn plaats is. Zonder adequate behandeling mag de man niet terugkeren in de maatschappij, aldus de rechtbank.'20 februari 2012
Geen administratiekosten bij geldboetes

'Voor een geldboete mag de overheid geen administratiekosten in rekening brengen, besliste een Amsterdamse kantonrechter vorige week. De zaak was om principiŽle redenen aangespannen door een hoogleraar uit Wageningen.

Sinds 2009 worden de administratieve kosten die gemaakt worden door het CJIB voor de inning van verkeersboetes (Mulderzaken) doorberekend aan degene aan wie de boete is opgelegd.
Volgens de rechter is dit in strijd met het uitgangspunt dat de kosten voor het opleggen van straffen ten laste van de Staat komen. Er wordt een grens overschreden door naast de boete als sanctie, ook administratiekosten in rekening te brengen.

De rechter stelt in het vonnis dat een verkeersboete is bedoeld als sanctie en om de verkeersdeelnemer te prikkelen niet in herhaling te vervallen. Een boete is geen vorm van belasting voor bepaalde gedragingen om bij te dragen aan de financiering van algemene overheidstaken. Het staat de overheid echter wel vrij de boete zo hoog te maken dat de daarmee gepaard gaande apparaatskosten gedekt worden.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl