Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - januari 2012:


31 januari 2012
Ondertoezichtstelling

Verzoek om ondertoezichtstelling van een zeventienjarige jongen. Er is wel voldaan aan de wettelijke grond voor een ondertoezichtstelling. Het onderhavige verzoek is toch afgewezen.

LJN: BV5041

24 januari 2012
Meerwerk aannemer

Aanneming van werk. I.c. sprake van 'meerwerk' als bedoeld in artikel 7:755 BW. Dat ontslaat aannemer niet van haar uit art. 7:755 BW voortvloeiende verplichting en, op straffe van verval van haar aanspraak op vergoeding, de opdrachtgever tijd te waarschuwen voor de prijsconsequenties van de door hem gewenste aanvulling op het werk.

LJN: BV6686

23 januari 2012
Zware mishandeling

Vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor zware mishandeling, meermalen gepleegd. Ontkennende verdachte pleegt buitensporig geweld door met een vuurwapen op straat van korte afstand in de bovenbenen van twee personen te schieten, die beiden zwaar lichamelijk letsel oplopen.

LJN:6668

19 januari 2012
Onrechtmatig verkregen bewijs

Er is sprake van onrechtmatig verkregen bewijs, omdat door de douane onbevoegd is overgegaan tot observatie. De bevoegdheden van de douane zijn uitdrukkelijk opgenomen in de artikelen 1: 20 tot en met 1: 37 van de Algemene douanewet. Die bevoegdheden mogen voorts alleen worden toegepast bij het bestaan van een verhoogd risico.

LJN: BV2567

13 januari 2012
Vakantiedagen

Arbeidszaak: besluit werkgever tot eenzijdige vaststelling genoten vakantiedagen werknemer is in strijd met wettelijk systeem. Stelling werkgever dat loon onverschuldigd is betaald houdt geen stand.

LJN: BV5584

Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl