Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - augustus 2013:


30 augustus 2013
Werkstraf, voorwaardelijke rijontzegging en geldboete voor bestuurder aardappelrooimachine

'Een 42-jarige man uit Dussen, gemeente Werkendam is door de rechtbank Gelderland wegens het veroorzaken van een verkeersongeval veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur en totale geldboete van € 400,00. Ook heeft de rechtbank hem veroordeeld tot een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren.

Verdachte reed in een aardappelrooimachine op een, voor deze machine, smalle weg. Hij zag voor hem een fietser die naar links uitweek. Desondanks heeft de man besloten om de fietser in te halen. Tijdens het inhalen, is de fietser ten val gekomen en enkele meters meegesleurd. De fietser was een 72-jarige man en heeft door dit ongeval zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

De rechtbank vindt dat er sprake is van onoplettendheid en onvoorzichtigheid, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Daarnaast was de machine breder dan toegestaan en daarvoor was geen ontheffing verleend. Tevens had de aardappelrooimachine scherpe delen die, in geval van een botsing, gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers konden opleveren.'30 augustus 2013
Acht maanden celstraf voor stalking en bedreiging Wendy van Dijk

'De man die terechtstond wegens stalking en bedreiging (van onder meer Wendy van Dijk) krijgt, na de nieuwe behandeling van zijn zaak, acht maanden gevangenisstraf.

De verdachte van stalking en bedreiging van onder meer Wendy van Dijk is – mede daarvoor - door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden. Hij is verder veroordeeld voor stalking van een ex-partner en bedreiging van andere personen (waaronder politiemensen) en mishandeling. Hij is vrijgesproken van geweldsdelicten tegen een ex-partner.

Bij de straftoemeting heeft de rechtbank meegewogen dat zijn handelen voor de slachtoffers grote gevolgen heeft gehad, maar ook dat verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar was op het moment dat de feiten werden gepleegd. Omdat er zeer veel tijd is verstreken tussen het moment dat de feiten werden gepleegd (2002 tot en 2006) en de definitieve berechting, heeft de rechtbank de voorgenomen gevangenisstraf van 12 maanden teruggebracht tot 8 maanden. Omdat verdachte al 17 maanden in voorlopige hechtenisheeft doorgebracht hoeft hij niet terug naar de gevangenis.'29 augustus 2013
Buschauffeur veroordeeld voor ongeluk met dodelijke afloop

'Een buschauffeur die op 12 december 2011 een aanrijding met dodelijke afloop veroorzaakte, krijgt van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, een werkstraf van 150 uur opgelegd. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 12 maanden, met een proeftijd van twee jaar.

Dodelijk ongeluk
In de vroege ochtend van 12 december 2011 rijdt de chauffeur van een lijnbus van Syntus op de Hermelenweg (de parallelweg naast de A28, tussen De Lichtmis en Zwolle) een 14-jarige scholiere aan, die net als de bus op weg was naar Zwolle. Het is op dat moment donker en het regent. De buschauffeur merkt het meisje niet op en rijdt haar van achteren aan. Het meisje overlijdt korte tijd later aan haar verwondingen. Verschillende getuigen, passagiers van de bus, hebben de fietser echter wel opgemerkt en zeggen dat zij een brandend achterlichtje of een rode reflector hebben gezien. De chauffeur blijkt harder gereden te hebben dan de maximumsnelheid ter plaatse toelaat.

Zichtbaarheid van fietsers
De rechtbank stelt vast dat het de chauffeur aan te rekenen is dat hij het slachtoffer niet heeft opgemerkt. Hij was bekend op het traject en wist dat er regelmatig fietsers reden. Ook stelt de rechtbank vast dat de weersomstandigheden slecht waren en dat de verlichting van het tegemoetkomend verkeer van de A28 hem het zicht op de weg bemoeilijkte. De rechtbank heeft in het bijzonder nog opgemerkt dat voor fietsers in het algemeen geldt dat zij hun zichtbaarheid in dit soort weersomstandigheden zouden kunnen doen vergroten door het dragen van fluorescerende kleding maar zolang het dragen daarvan niet verplicht en zeker geen gemeengoed is, moet het snelverkeer daarmee rekening houden en het rijgedrag onder deze omstandigheden aanpassen. Als beroepschauffeur die met het traject bekend is, is het hem daarom des te meer aan te rekenen dat hij zijn rijgedrag niet heeft aangepast en het slachtoffer niet heeft opgemerkt.

Mate van schuld
Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank overwogen dat het verlies van het jonge leven van het slachtoffer nooit goed gemaakt kan worden met de op te leggen straf. In deze zaak zal de straf dan ook niet in de eerste plaats een vergeldingsmaatregel zijn, maar meer bepaald worden door de mate van schuld die aan de chauffeur moet worden verweten en slechts in mindere mate door de ernst van de gevolgen.

Straf
De buschauffeur heeft een blanco strafblad en is sinds het ongeluk niet in staat te werken. Hoewel –naast een gevangenisstraf of werkstraf- een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid in dit soort zaken gebruikelijk is, zou dat voor de man betekenen dat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen en werkloos wordt. De rechtbank acht dat, gezien de omstandigheden, een te ver gaande sanctie en legt hem deze maatregel daarom voorwaardelijk op.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl