Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - juli 2013:


15 juli 2013
Twee jaar celstraf voor illegaal vuurwapenbezit en drugs

'Een man uit Voorburg is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het illegaal bezit van een grote hoeveelheid vuurwapens en verdovende middelen.

De rechtbank oordeelt dat de man schuldig is aan het bezitten van verschillende (semi) automatische vuurwapens en een hoeveelheid munitie. Ook overtrad hij de Opiumwet omdat hij 90 gram cocaïne, 84 XTC-tabletten en benodigdheden om harddrugs te bewerken in zijn bezit had. De wapens en drugs werden in zijn woning aangetroffen.

De rechtbank spreekt hem vrij van het bezitten van zes handgranaten omdat niet vast is komen te staan dat deze handgranaten daadwerkelijk een explosieve lading hebben bevat. Om deze reden valt de straf lager uit dan de drie jaar gevangenisstraf die door het Openbaar Ministerie is geëist.'15 juli 2013
Celstraf voor accijnsfraude met bier

'Een 56-jarige man krijgt twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor accijnsfraude met illegale dranktransporten. De rechtbank Den Haag oordeelt dat hij schuldig is aan belastingontduiking en valsheid in geschrift met grote partijen alcoholhoudende drank. Het ging om blikjes en flesjes bier van nationale en internationale merken.

De man was volgens de rechtbank betrokken bij verschillende bedrijven die accijnsfraude hebben gepleegd. Hij heeft eraan bijgedragen dat zeer grote hoeveelheden alcoholhoudende drank zonder dat daar accijns over was geheven in het handelsverkeer terecht konden komen. Dit heeft geleid tot oneerlijke concurrentie voor bonafide bedrijven, die wel gewoon accijns betaalden. Ook liep de Nederlandse schatkist zo’n 4,5 miljoen euro mis, zo schat de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst).

Om de fraude mogelijk te maken werd gebruikt gemaakt van tijdelijke ondernemingen die korte tijd werden gebruikt om slechts op papier goederen te ontvangen. Hier was de veroordeelde man steeds bij betrokken.

Deze zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen de FIOD na een tip van de douane ruim 45 duizend liter drank aantrof in een opslagplaats in Den Haag. Hiervoor was geen vergunning aanwezig. De FIOD nam de gehele partij alcoholhoudende drank in beslag. De 45 duizend liter bleek slechts het topje van de ijsberg. Nog zo’n 400 zendingen van vergelijkbare omvang volgden.

De man heeft bekend dat de ondernemingen ten onrechte geen aangifte hebben gedaan, waardoor grote hoeveelheden drank in de economie zijn gekomen. Zijn eigen rol was naar zijn zeggen beperkt. Hij beweerde onder druk te zijn gezet door anderen. De rechtbank oordeelt op grond van het beschikbare bewijs echter dat hij een onmisbare schakel was in de fraude.'12 juli 2013
12 jaar en tbs voor schietpartij Lelystad

'Een 46-jarige man uit Lelystad is vrijdag door de rechtbank in zijn woonplaats veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de schietpartij bij café Classics in juli 2012 in Lelystad. De rechtbank acht de man schuldig aan poging tot moord, twee pogingen tot doodslag, een mishandeling, twee bedreigingen met een pistool en verboden wapenbezit.

In de nacht van 26 op 27 juli 2012 schoot de man in café Classics een portier neer, die daarbij een dwarslaesie opliep en niet meer kan lopen. Toen de verdachte vluchtte, schoot hij op twee medewerkers van de aangrenzende kebabzaak.

Hogere straf
De man heeft in het Pieter Baan Centrum niet willen meewerken aan het onderzoek. Desondanks heeft de rechtbank tbs met dwangverpleging opgelegd. Op grond van observatierapportages heeft de rechtbank geoordeeld dat er bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van het geestvermogen. De rechtbank heeft een hogere gevangenisstraf opgelegd dan de door officier van justitiegeëiste 10 jaar omdat 12 jaar gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de gepleegde feiten. Ook moet de verdachte € 80.000,- smartengeld betalen aan het slachtoffer.'12 juli 2013
Vijf jaar cel en TBS in Huizer zedenzaak

'De 28-jarige inwoner van Huizen Stefan P. krijgt vijf jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor ontucht met minderjarige kinderen.

Stefan P. is vandaag veroordeeld wegens het plegen van seksueel misbruik met meer dan twintig kinderen op onder meer de blindenschool Visio in Huizen, bij het kinderdagverblijf Kasselemai in Huizen, de scouting en bij Philadelphia, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. De meeste slachtoffers waren jongens tussen twaalf en achttien jaar.

De officier had een straf van zeven gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist.

Verminder toerekeningsvatbaar
De rechtbank Amsterdam legt TBS met dwangverpleging op: P. heeft intensieve behandeling nodig. Ter bescherming van de maatschappij dient deze behandeling volgens de rechtbank in een gesloten inrichting plaats te vinden. De rechtbank komt tot een lagere straf van vijf jaar gevangenis omdat zij P. verminderd toerekeningsvatbaar acht. Daarnaast moet P. immateriële schadevergoeding variërend van 500 tot 2500 euro betalen aan de slachtoffers.'12 juli 2013
Vader veroordeeld voor kinderen onttrekken aan gezag moeder

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 12 juli 2013 een 37-jarige man veroordeeld voor het ontrekken van zijn vier minderjarige kinderen aan het gezag van hun moeder in de periode van 18 september 2010 tot 18 mei 2012. Het hof acht tevens bewezen dat hij de vrouw mishandeld heeft in maart 2011. Het hof legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van drie jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

De man heeft in september 2010 zijn vier kinderen zonder uitdrukkelijke toestemming van zijn ex-vrouw meegenomen naar Marokko. De kinderen hebben vervolgens bij de ouders van de man gewoond. Kort geleden zijn de vier kinderen weer naar Nederland teruggekeerd. Het hof heeft het verweer van de man, dat hij in een situatie van (psychische) overmacht verkeerde, verworpen. Het hof heeft bij de bepaling van de straf overwogen dat als gevolg van het handelen van de man de kinderen hun vertrouwde omgeving kwijtraakten. Zij moesten onvoorbereid en langdurig in een ander land wonen bij de ouders van de man. De man heeft door zo te handelen het leven van zijn kinderen en dat van hun moeder ernstig ontwricht.

Daarnaast heeft het hof de man veroordeeld wegens een mishandeling van zijn ex-vrouw in maart 2011. Van een andere mishandeling van zijn ex-vrouw is de man vrijgesproken.

De man was in hoger beroep gekomen van een vonnisvan Rechtbank Den Haag. De rechtbank had de verdachte tot een soortgelijke straf veroordeeld. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.'12 juli 2013
Hoge Raad verwerpt beroep erfgenamen Chinese pot

'Erfgenamen van een zeldzame Chinese pot moeten meer successiebelasting betalen dan wat zij op basis van een taxatie door deskundigen zouden hebben betaald. Maar zij worden ook niet aangeslagen op grond van de onverwacht hoge prijs waarvoor de pot werd geveild. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De Hoge Raad bevestigt daarmee eerdere oordelen van rechtbank en hof.

Deze zaak gaat over de berekening van het successierecht bij de vier erfgenamen, die onder andere Chinees porselein van hun vader hebben geërfd. Vader is in november 2003 overleden. Ongeveer een jaar later vragen de erfgenamen aan een deskundige wat de waarde van dat porselein is. Dan blijkt dat er een zeer zeldzame pot bij is uit de periode van de Han Yuan dynastie (14e eeuw na Christus). Een deskundige schat de waarde op € 80.000 á € 100.000. De erfgenamen volgen zijn advies om deze Chinese pot te veilen bij veilinghuis Christie's in Londen. Omdat er van Chinese zijde veel belangstelling voor de pot is, wordt de minimale verkoopprijs kort voor de veiling in juli 2005 vastgesteld op één miljoen pond (ongeveer 1, 4 miljoen euro). Uiteindelijk wordt de Chinese pot op die veiling voor € 23 miljoen verkocht. De erfgenamen verdedigen dat de waarde op de overlijdensdatum, twintig maanden eerder, moet worden vastgesteld op de destijds door een deskundige getaxeerde waarde van € 80.000 á € 100.000; de belastinginspecteur gaat uit van de latere verkoopprijs van € 23 miljoen.

De rechtbank en in hoger beroep het hof in Den Haag wijzen zowel het standpunt van belanghebbende als dat van de inspecteur af. De rechter stelt de waarde op de overlijdensdatum schattenderwijs vast op € 10 miljoen. Daarbij houdt hij rekening met de grote waardestijging van Chinees keramiek in de periode tussen de overlijdensdatum en de veilingdatum. Vooral de groeiende welvaart in China speelt daarbij een rol.

De erfgenamen hebben tegen de uitspraak van het hof in Den Haag beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Zij zijn van mening dat het hof de taxatie van deskundigen niet naast zich neer had mogen leggen, en zich niet had mogen baseren op de veel later gerealiseerde, onverklaarbaar hoge veilingprijs. De Hoge Raad heeft dit beroep verworpen en heeft bepaald dat moet worden uitgegaan van de eerder door de rechter geschatte waarde van € 10 miljoen.'11 juli 2013
Geen keuzebeperking wat betreft administratie PGB

'Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen ervoor kiezen om de organisatie en administratie van de zorg aan een ander over te laten. Het zorgkantoor mag niet eisen dat die taak door een wettelijk vertegenwoordiger, partner of inwonend kind wordt uitgevoerd. Dat stelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van onder meer het sociale bestuursrecht, in een uitspraak van 10 juli.

Bescherming
De CRvB oordeelde in hoger beroep over de zaak van een Turkse vrouw, die naast lichamelijke ook psychische klachten heeft en niet goed Nederlands spreekt. Zij heeft een persoonsgebonden budget aangevraagd en de organisatie en administratie van de zorg overgelaten aan een bewindvoerderen een stichting. Het zorgkantoor vindt dat de vrouw die taken alleen mag uitbesteden aan haar wettelijke vertegenwoordiger, haar partner of een inwonend kind. Daarmee wil het zorgkantoor de vrouw beschermen tegen onbetrouwbare bemiddelaars.

Geen regels
De Centrale Raad van Beroep komt echter tot de conclusie dat de regels voor het persoonsgebonden budget het inschakelen van een ander toelaten. Dat die ander een wettelijke vertegenwoordiger, partner of inwonend kind zou moeten zijn, blijkt niet uit de regels. Die eis mag dus ook niet worden gesteld. Wel mag het zorgkantoor eisen dat die ander de verplichtingen die horen bij het persoonsgebonden budget kan nakomen. Daar had het zorgkantoor onderzoek naar moeten doen, voordat het kantoor besloot de vrouw geen persoongebonden budget te geven, aldus de Centrale Raad van Beroep. Eerder kwam de rechtbank Rotterdam al tot hetzelfde oordeel.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen geen hoger beroep meer instellen.'11 juli 2013
Veroordelingen voor mensenhandel en gewelddadige berovingen

'De rechtbank Noord-Holland heeft op 11 juli 2013 in onderzoek Schie uitspraak gedaan ten aanzien van drie verdachten. De zaken van de hoofdverdachte en een 5e verdachte zullen op 16 september 2013 verder behandeld worden.

Verdachte 1
Verdachte is veroordeeld voor het samen met anderen plegen van mensenhandel. Daarbij werd een minderjarige jongen een niet bestaande schuld aangepraat en vervolgens door geweld en bedreiging met geweld gedwongen zich te prostitueren om zo die schuld terug te betalen. Via ‘chatsites’ werden mannen als potentiële klanten benaderd en werden er seksspelletjes gespeeld, later werden er afspraken gemaakt om het seksspel in ‘real time’ voort te zetten. Deze seksuele handelingen werden met een verborgen camera gefilmd, waarna de mannen afgeperst of overvallen werden.

Door betaling van forse bedragen konden zij voorkomen dat de beelden aan anderen werden getoond. Hierbij werd fors geweld gebruikt, mede met behulp van vuurwapens en messen. De rechtbank heeft het beroep van de verdediging op psychische overmacht verworpen. De rechtbank vond onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er bedreigingen richting verdachte zelf waren geuit die een zodanige psychische druk bij hem hebben veroorzaakt dat hij daaraan geen weerstand kon bieden. De veroordeling betreft ook een poging tot afpersing van een slachtoffer, openlijke geweldpleging, diefstal in vereniging en met geweld, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van dit soort misdrijven ten doel had. Verdachte moet twee slachtoffers ieder € 2.600,- schadevergoeding betalen.

Verdachte 2
De rechtbank veroordeelt deze 22-jarige verdachte tot 24 maanden gevangenisstraf voor zijn aandeel in de beroving en afpersing van een mannelijk slachtoffer van seksspelletjes, nadat voorgesteld was het seksspel ook in het echt te ‘spelen’. De rechtbank komt tot een bewezenverklaring op grond van een fotoherkenning, telecomonderzoek en de verklaring van de vriendin van verdachte; zijn ontkennende verklaring wordt terzijde geschoven. Verdachte wordt vrijgesproken van het wegnemen van in totaal € 2.250,- van de rekening van het slachtoffer. Hij moet het slachtoffer ruim € 4.300,- aan schadevergoeding betalen. Verder moet hij twee eerder opgelegde, voorwaardelijke straffen, drie weken gevangenisstraf in totaal, ook uitzitten.

Verdachte 3
Deze 58-jarige verdachte is veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf voor zijn aandeel in de mensenhandel, omdat hij zijn huis ter beschikking stelde en het minderjarige slachtoffer van adviezen voorzag, terwijl hij wist dat deze zich in zijn woning prostitueerde. De rechtbank vindt het zeer verontrustend dat verdachte eerder al vele malen voor soortgelijke feiten veroordeeld is. Verdachte moet verder een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden alsnog uitzitten.

Voor alle slachtoffers geldt dat de gepleegde feiten hen veel leed en traumatische ervaringen hebben bezorgd.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl