Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - juni 2013:


24 juni 2013
Faillissement Ruwaard van Puttenziekenhuis

'De rechtbank in Den Haag heeft vandaag het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse uitgesproken. Curatoren zijn mr. H.D.M. Bentfort van Valkenburg en mr. M.J.H. Vermeeren, advocaten te Den Haag.'24 juni 2013
7 jaar voor dodelijke steekpartij bij postduivenvereniging

'De rechtbank in Den Haag heeft een 63-jarige man uit Leiden veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan doodslag op zijn ex-schoonzoon.

De man was op 15 september 2012 in het clubgebouw van een postduivenvereniging in Leiden. Daar liep totaal onverwacht zijn ex-schoonzoon binnen, die hij al veertien jaar niet gezien en vermeden had omdat hun verstandhouding zo slecht was. Na een recente en pijnlijke relatiebreuk met zijn dochter, was de ex-schoonzoon woedend op hem.

Na een korte ruzie begon de ex-schoonzoon te slaan. Bij de vechtpartij die volgde, vielen harde klappen. Op een gegeven moment hield dit op en liep de ex-schoonzoon naar buiten. De man is toen naar de keuken gerend en heeft een mes gepakt. Daarmee is hij naar buiten gelopen, waar een tweede confrontatie volgde. Tijdens deze tweede confrontatie heeft hij het slachtoffer driemaal gestoken. Het slachtoffer werd onder meer in zijn hart geraakt en overleed ter plekke.

De rechtbank vindt dat er voldoende bewijs is voor doodslag, maar niet voor moord. De rechtbank acht niet bewezen dat de man van tevoren al het plan heeft gehad om zijn ex-schoonzoon te doden. De man zelf heeft zich beroepen op noodweer, maar de rechtbank verwerpt dit. De noodzaak om zich te verdedigen was voorbij toen de ex-schoonzoon naar buiten liep, zo is het oordeel. De rechtbank ging ook niet mee in het verweer dat de verdachte niet gestraft mag worden omdat hij onder invloed van extreme stress tot zijn daad is gekomen.

De uiteindelijke straf valt iets lager uit dan de gebruikelijke 8 jaar voor dit type misdrijf. De rechtbank houdt hierbij rekening met het voorafgaande incident in het clubgebouw, de achtergrond van een langdurig verstoorde familierelatie en het feit dat een langdurige gevangenisstraf voor een oudere dader veel zwaarder valt dan voor een jonger iemand. '21 juni 2013
Twee nieuwe verdachten examendiefstal voorgeleid

'Vanmiddag zijn twee nieuwe verdachten van betrokkenheid bij de examendiefstal op de Ibn Ghaldounschool voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam. Die heeft besloten dat één van de verdachten de komende acht dagen in voorlopige hechtenis blijft. De tweede verdachte mag naar huis.

In verband met mogelijke betrokkenheid bij de examendiefstal zijn de afgelopen dagen in totaal acht verdachten bij de rechter-commissaris voorgeleid waarvan er op dit moment zeven in voorlopige hechtenis verblijven.

Twee andere verdachten, die 11 juni zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris, verschenen vandaag bij de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Die heeft beslist dat hun voorlopige hechtenis met nog eens 30 dagen wordt verlengd.'21 juni 2013
Voornemen kantonrechter: 75.000 euro ontslagvergoeding voor directeur Laurentius

'De kantonrechterin Breda is voornemens de arbeidsovereenkomst tussen woningcorporatie Laurentius en de directeur Klant en Markt de heer H. met ingang van 16 juli 2013 te ontbinden. Laurentius moet H. dan een ontslagvergoeding van 75.000 euro meegeven. Beide partijen krijgen nog tot 16 juli de tijd om hun ontbindingsverzoek in te trekken.

Laurentius en H. hadden beiden een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter neergelegd. Het verzoek van Laurentius was gebaseerd op de uitkomsten van een integriteitsonderzoek bij de woningcorporatie.

Eigen voordeel
De kantonrechter is van oordeel dat dit arbeidsconflict vooral aan H. kan worden verweten. Uit de bij Laurentius uitgevoerde onderzoeken komt volgens de kantonrechter een beeld naar voren van een directie die zich in eigen voordeel weinig aantrok van geldende regels. H. kreeg net als de andere twee directeuren een salaris boven het CAO-maximum en kende zichzelf een onkostenvergoeding toe. Daarnaast declareerde H. veelvuldig lunches en diners, onderging hij op kosten van Laurentius een kostbaar medisch onderzoek in Duitsland en dronk hij regelmatig alcohol onder werktijd.

In de loop van 2012 heeft H. ruim 2.000 e-mails verwijderd en zijn iPad en mobiele telefoon gewist. Dit doet volgens de rechter vermoeden dat hij iets te verbergen had.

Anderzijds stelt de kantonrechter vast dat H. in eerste instantie in september 2012 door Laurentius ten onrechte is geschorst, dat het integriteitsonderzoek lang heeft geduurd, H. arbeidsongeschikt is geraakt door het ontstane arbeidsconflict en Laurentius na zijn ziekmelding weinig belangstelling voor hem heeft getoond.

Wet topinkomens publieke sector
De kantonrechter heeft voor de hoogte van de vergoeding aansluiting gezocht bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren. Die geldt ook voor woningcorporaties als Laurentius en haar directeur H.. Die wet verbiedt werkgever en topwerknemer afvloeiingsregelingen van meer dan 75.000 euro overeen te komen. De kantonrechter is in dit geval van oordeel, dat het maximum ook geldt, nu hij zelf de vergoeding moet bepalen. Zou hij de kantonrechtersformulehebben toegepast, dan zou hij op ruim het dubbele zijn uitgekomen.

Onder toezicht
Woningbouwvereniging Laurentius is in 2012 onder toezicht gesteld in verband met haar slechte financiële situatie. In mei 2012 werd haar algemeen directeur aangehouden op verdenking van onder meer fraude en oplichting. In september 2012 schorste Laurentius de directeur Financiën en Vastgoedprojecten en de directeur Klant en Markt, en gaf zij opdracht tot een integriteitsonderzoek. De rechter hief de schorsing van de beide onderdirecteuren weer op (zie LJN BX9810).'20 juni 2013
Boetes DollarRevenue vervallen

'Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan DollarRevenue, een samenwerkingsverband tussen drie bedrijven, had opgelegd in verband met het ongevraagd plaatsen van software.

De wet verlangt uitdrukkelijke toestemming van de eindgebruiker voor het plaatsen van bestanden op een computer. Het ging hier om een downloader die op computers van eindgebruikers binnen Nederland (345.000 keer) en buiten Nederland (ca. 21 miljoen keer) is verspreid en ongevraagd advertenties op de computer toonde. De eindgebruikers kregen voorafgaand aan die plaatsing geen of onvoldoende informatie en ook werd de mogelijkheid tot weigering niet of onvoldoende geboden.

De verbodsbepaling beschermt alleen de gebruikers in Nederland; de Nederlandse wetgever heeft het verbod niet ingesteld voor computers buiten de Nederlandse landsgrenzen.

DollarRevenue verspreidde de downloader niet zelf, maar liet dat over aan tussenpersonen (affiliates). Degene die de software in dit geval feitelijk plaatste was verantwoordelijk voor de informatieverstrekking en het geven van een weigeringsmogelijkheid. DollarRevenue is niet de (feitelijke) overtreder. Pas vanaf 1 juli 2009 kent de Algemene wet bestuursrecht namelijk de mogelijkheid om een boete aan een medepleger op te leggen.

Omdat de overtreding voor 1 juli 2009 plaats vond, kan DollarRevenue zodoende evenmin als medepleger worden aangemerkt.'20 juni 2013
Hof bekrachtigt faillissement Udense vastgoedondernemer

'Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft het faillissement bekrachtigd van de Udense vastgoedondernemer die op 16 april door de rechtbank Oost-Brabant failliet was verklaard. Tegen dit vonnishad de ondernemer hoger beroep ingesteld.

Geluidsopname
De man had in het hoger beroep een geluidsopname ingebracht van een opgenomen gesprek tussen hem en ABN AMRO van 29 juni 2012. Met deze geluidsopname wilde de vastgoedondernemer aantonen dat met de bank was afgesproken dat hij geen aflossingen meer hoefde te betalen, maar alleen de rente. Volgens het hof blijkt uit deze geluidsopname niet dat er zo’n afspraak is gemaakt. Ook uit de andere stukken komt dit niet naar voren.

WSNP
De vastgoedondernemer heeft het hof verzocht om het vonnis van de rechtbank te vernietigen. De rechtbank zou hem namelijk de mogelijkheid tot WSNP* ten onrechte niet hebben geboden. De man wilde het proces-verbaalvan de zitting bij de rechtbank echter niet inbrengen bij de zitting in hoger beroep. Hierdoor kan het hof de gang van zaken bij de rechtbank niet controleren. Het verzoek is onder meer daarom afgewezen.'20 juni 2013
Rechtbank stelt neutrale vereffenaar aan in miljoenenzaak hennephandel

'Een ‘beroepscurator’ gaat de nalatenschap afhandelen van een vorig jaar geliquideerde Eindhovenaar die betrokken was bij grootscheepse hennephandel. Deze zogeheten vereffenaar stelt de rechtbank Oost-Brabant vandaag aan. De Belastingdienst eist ruim 25 miljoen euro op uit de nalatenschap van de Eindhovenaar, gebaseerd op geschatte drugswinsten. De nabestaanden van de man claimen dat de nalatenschap veel kleiner is. De rechter heeft bepaald dat een onafhankelijke derde zich nu over deze geschilpunten buigt.

De eind vorig jaar overleden 41-jarige Eindhovenaar werd beschouwd als leider van een criminele organisatie die grote transporten van hennep uitvoerde en geld witwaste. Volgens het openbaar ministerie(OM) maakte de man hiermee tientallen miljoenen euro’s winst. In maart 2013 veroordeelde de rechtbank Oost-Brabant acht mannen voor deze grootschalige drugshandel tot celstraffen variërend van 15 maanden tot zes jaar. Vijf verdachten werden vrijgesproken, waaronder de weduwe en de schoonvader van de Eindhovenaar.

Bij testament had de Eindhovenaar zijn echtgenote en zijn minderjarige kinderen aangewezen als erfgenaam. De schoonvader van de man is aangewezen als executeur (degene die volgens het testament de nalatenschap moet afwikkelen). Tussen de nabestaanden en anderzijds het OM en de Belastingdienst is een complex geschil ontstaan over diverse financiële claims in de afwikkeling van de nalatenschap. Het OM en de Belastingdienst hebben de rechtbank verzocht een externe professional aan te stellen die deze afwikkeling gaat uitvoeren. De nabestaanden zijn van mening dat ze hiertoe zelf in staat zijn. De rechtbank oordeelt anders.

De rechtbank wijst de verzoeken tot het aanstellen van een vereffenaar toe. De rechtbank heeft beroepscurator mr. P.R. (Ruud) Dekker (Dekker en Smits advocaten in Rosmalen) benoemd om de nalatenschap af te wikkelen. De rechtbank vindt dat de grote complexiteit van de nalatenschap door een neutrale professional behandeld moet worden. Daarnaast speelt een rol dat het hoger beroep in de strafzaak tegen zowel de schoonvader als de weduwe nog loopt. Daarbij weegt mee dat het voor hen waarschijnlijk lastig is onafhankelijke keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het al dan niet aanleveren van informatie aan het openbaar ministerie en de Belastingdienst. Bij verkeerde beslissingen zouden de belangen van de minderjarige erfgenamen geschaad kunnen worden. Ook om die redenen is vereffening door een onafhankelijk persoon gewenst.'19 juni 2013
4,5 jaar gevangenisstraf voor gewelddadige overval en inbraak

'De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vierenhalf jaar voor het plegen van een gewelddadige overval, diefstal van het geld met de pinpas van degene die is overvallen, een kraak van een drogisterij en de diefstal van een auto.

Overval
Op 20 april 2012 heeft de man samen met een ander, een 62-jarige alleenstaande vrouw in haar woning overvallen. Nadat de mannen de woning waren binnen gedrongen, hebben ze bij de vrouw een T-shirt om haar hoofd geknoopt en haar handen achter haar rug vastgetaped. Ook hebben ze haar bedreigd dat ze haar wat zouden aan doen als ze geluid zou maken. Toen de vrouw weerloos op de grond lag, hebben de mannen haar huis doorzocht en een fotocamera, geld en haar pinpas meegenomen. De vrouw had onder dwang haar pincode afgegeven. De man heeft haar in hulpeloze toestand achtergelaten. Dezelfde avond heeft verdachte bij verschillende pinautomaten geld van de rekening van de vrouw opgenomen. De politie is de man op het spoor gekomen door de camerabeelden van de pinautomaten en op de tape en het T-shirt is het DNA en een vingerafdruk van verdachte aangetroffen.

Overweging rechtbank
Het is algemeen bekend dat slachtoffers van een dergelijk geweldsmisdrijf dit als zeer traumatisch ervaren en nog lange tijd de gevolgen daarvan, zoals psychische problemen en gevoelens van onveiligheid, kunnen ondervinden. Zeker in dit geval nu dit misdrijf in de eigen woning van het slachtoffer heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden door het plegen van dit soort strafbare feiten de bestaande gevoelens van onveiligheid in de maatschappij bevestigd en versterkt.

Inbraak drogisterij
Op 2 juni 2012 heeft de man samen met anderen ingebroken bij drogisterij De Trekpleister in Ermelo. Ze hebben grote partijen rookwaren en scheerartikelen meegenomen. Om hun kraak te plegen, hadden ze daarvoor een vluchtauto gestolen.

Overweging rechtbank
Dit soort inbraken levert grote schade op aan de winkelpanden, terwijl ook de weggenomen goederen een hoge economische waarde vertegenwoordigden. Bovendien zorgen dergelijke inbraken bij winkeliers voor gevoelens van grote onveiligheid en onmacht. Het is voor hen immers nauwelijks mogelijk zich tegen deze vorm van criminaliteit te beveiligen. Ook in de maatschappij in bredere zin wekken deze brutale inbraken gevoelens van grote onrust en onveiligheid.

De rechtbank is van oordeel, in afwijking van de eis van de officier van justitie, dat op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden passend en geboden is.'19 juni 2013
Recht op studiefinanciering buitenlands kind

'Buitenlandse kinderen van EU-werknemers kunnen recht hebben op Nederlandse studiefinanciering, ook als die werknemers hun oorspronkelijke nationaliteit opgeven en Nederlander worden. Dat blijkt uit een tussenuitspraak gisteren van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Eerder besliste de rechtbank Arnhem hetzelfde.

De zaak betreft een Letse dochter van een oorspronkelijk ook Letse moeder, die in Nederland werkt. De dochter heeft op grond van Europese regels recht op Nederlandse studiefinanciering. Het maakt daarbij niet uit dat de moeder Nederlandse werd en haar Letse nationaliteit opgaf.

EU-regels
De CRvB besliste dat het opgeven van de Letse nationaliteit door de moeder geen gevolgen heeft voor het recht op studiefinanciering. Ook in zo’n geval blijven de regels van de Europese Unie, die gaan over het recht op vrij verkeer van werknemers, gelden. De niet-Nederlandse kinderen hebben daarom recht op Nederlandse studiefinanciering.

De minister besliste eerder dat dat niet het geval is. Daarom geeft de CRvB de minister in een tussenuitspraak de opdracht binnen zes weken een nieuw besluit te nemen. Daarna zal de CRvB dat nieuwe besluit beoordelen.'19 juni 2013
Oud-bestuurders en oud-commissarissen Landis moeten schadevergoeding betalen

'Oud-bestuurders en oud-commissarissen van Landis, het ICT-concern dat in 2002 failliet ging, hebben hun bestuurs- en toezichttaken onbehoorlijk uitgevoerd en zijn aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan. Ze moeten gezamenlijk 25 miljoen euro betalen als voorschot op de totale schade. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag geoordeeld in een civiele bodemprocedure die was aangespannen door de curatoren van de failliete onderneming.

Landis
Het Landis-concern is rond de eeuwwisseling zeer in omvang toegenomen door een aanzienlijk aantal overnames van veelal Europese bedrijven. Begin 2002 is het concern failliet verklaard. De curatoren in het faillissement hebben de bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door hun onbehoorlijke taakuitoefening. Daarbij gaat het onder meer om het faillissementstekort. Dit is het bedrag van de schulden voor zover deze niet kunnen worden voldaan met de opbrengst van de activa van Landis.

Onbehoorlijk bestuur
De rechtbank oordeelt dat de bestuurders en commissarissen hun bestuurs- en toezichtstaken onbehoorlijk hebben vervuld ten aanzien van de boekhouding, het financiële beleid en het acquisitiebeleid, de jaarrekeningen over 1999 en 2000, de overige publiekelijk en aan zakenpartners gepresenteerde cijfers en informatie over die jaren en over 2001, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de naleving door deze raden van de voor hen geldende voorschriften.

Schade
De rechtbank heeft de bestuurders en toezichthouders veroordeeld tot het vergoeden van de schade tot - in elk geval - het bedrag van het faillissementstekort, verminderd met een bedrag van € 3 miljoen. Dat bedrag wordt voor twee van de bestuurders met 20% gematigd, omdat zij niet de gehele periode van onbehoorlijk bestuur in functie waren. De curatoren schatten het tekort op circa € 45 miljoen, maar de exacte hoogte van dat tekort en van het door de bestuurders en commissarissen te betalen bedrag moet in een vervolgprocedure, de zogenaamde schadestaatprocedure, worden vastgesteld.

Ook zal in die vervolgprocedure moeten worden uitgemaakt of de schade die uit de afzonderlijke deelverwijten voortvloeit, in totaal meer kan bedragen dan het bedrag van het faillissementstekort.

Vooruitlopend op de uitkomst van die schadestaatprocedure veroordeelt de rechtbank de bestuurders en commissarissen om samen als schadevoorschot € 25 miljoen aan de curatoren te betalen. Dat bedrag hoeft pas betaald te worden als het oordeel over de schadeplicht onherroepelijk is.'18 juni 2013
Laatste Belgische verdachte geweld Eindhoven langer vast

'Een 18-jarige man uit Turnhout (België) moet vooralsnog 14 dagen in voorlopige hechtenis blijven. Dat heeft de kinderrechter van de rechtbank Oost-Brabant zojuist bepaald. Het openbaar ministerie verdenkt de toen 17-jarige ervan dat hij met anderen betrokken was bij een vechtpartij op 4 januari jl. op de Vestdijk in Eindhoven.

De man meldde zich bij de politie in België en werd vandaag overgebracht naar Nederland. Het Hof van Cassatie in België besloot eerder al dat de man moest worden overgeleverd aan Nederland.

Volgens de kinderrechter gaat het om een ernstig geweldsfeit en is de rechtsorde geschokt. De kinderrechter wijst het verzoek van de advocaat van de man af om de voorlopige hechtenis te schorsen. '17 juni 2013
Tot negen jaar celstraf voor mensenhandel en uitbuiting

'Zeven verdachten van mensenhandel en uitbuiting van vrouwen en jonge meisjes zijn veroordeeld tot maximaal negen jaar celstraf. In twee gevallen straft de rechtbank hoger dan de officier van justitie had geëist.

Zeven mannen zijn vandaag veroordeeld voor de mensenhandel in en uitbuiting van zes vrouwen. Zes van hen wordt verweten dat zij vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie, ze hebben mishandeld en bedreigd, hun inkomsten hebben afgepakt of seks hebben gehad met een meisje onder zestien jaar. Zij krijgen hiervoor gevangenisstraffen tussen 15 maanden en negen jaar. In twee gevallen straft de rechtbank daarmee hoger dan de eis van het openbaar ministerie. De zevende man krijgt een werkstraf van 180 uur voor het onttrekken aan de ouderlijke macht van een minderjarig meisje en het bezit van een flesje GHB. Daarnaast moeten de daders drie van de vrouwen een schadeclaim betalen oplopend van 8.000 tot 345.000 euro.

Mishandeld, verkracht en bedreigd
De rechtbank neemt de gepleegde feiten hoog op. De daders beschouwden de vrouwen volgens de rechtbank als objecten waar ze mee konden doen wat ze wilden. Ze hebben hen mishandeld, verkracht en bedreigd wanneer hen dat uitkwam. Ze hebben alle of vrijwel alle inkomsten afgepakt. Ze bepaalden waar, wanneer en hoe lang de vrouwen moesten werken. En als ze niet langer bruikbaar waren werden ze gedumpt. Een aantal vrouwen is psychisch geknakt en achtergelaten met schulden. Voor één vrouw was het na haar aangifte nog niet afgelopen: ze werd ook nadien mishandeld en bedreigd en tot in Tunesië aan toe geïntimideerd.'17 juni 2013
Zeven verdachten veroordeeld voor doodslag op grensrechter

'De rechtbank in Lelystad heeft maandag zeven verdachten schuldig bevonden aan het medeplegen van doodslag op grensrechter Richard Nieuwenhuizen in december 2012 in Almere. Een 50-jarige man werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De minderjarige verdachten kregen de voor hun leeftijd maximale jeugddetentiestraf opgelegd. De destijds 15-jarige verdachte kreeg een jeugddetentie van 12 maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk en de andere minderjarige verdachten werden tot 24 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk veroordeeld.

Een achtste, 15-jarige verdachte werd veroordeeld tot 30 dagen jeugddetentie waarvan 17 dagen voorwaardelijk voor het plegen van openlijk geweld tegen de grensrechter en de keeper van Buitenboys.

Doodsoorzaak
De rechtbank heeft een oordeel moeten geven over de doodsoorzaak van Richard Nieuwenhuizen. Twee pathologen van het Nederlands Forensisch Instituut kwamen tot de conclusie dat de grensrechter een dubbele dissectie, beschadigingen van de wervelslagader, heeft opgelopen door krachtige trappen en schoppen. Op verzoek van de verdediging zijn nog meer deskundigen benoemd. De professoren Jacobs en Beuls uit Antwerpen onderschreven de visie van de Nederlandse pathologen. Professor Milroy uit Ottawa, Canada, meent dat uit het onderzoek aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat Richard Nieuwenhuizen leed aan een zeer zeldzame afwijking van de aderen, waardoor een dissectie ook als gevolg van andere bewegingen kan ontstaan. De val van Richard Nieuwenhuizen tijdens de wedstrijd zou meegespeeld kunnen hebben. De rechtbank is van oordeel dat Milroy zijn theorie onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken en volgt de conclusies van de NFI-pathologen. De rechtbank wijt de dood van Richard Nieuwenhuizen dus direct aan het ernstige geweld tegen hem op 2 december 2012.

Voldoende bewijs
Ondanks dat de verdachten grotendeels geen openheid van zaken hebben willen geven en zij ontkennen Richard Nieuwenhuizen te hebben geschopt of te hebben geslagen, komt de rechtbank tot een veroordeling voor medeplegen van doodslag. De rechtbank heeft op grond van foto’s, getuigenverklaringen en technisch bewijs gereconstrueerd wat er op 2 december 2012 moet zijn gebeurd en komt tot de conclusie dat er tegen alle zeven verdachten voldoende bewijs is. De rechtbank oordeelt dat er voldoende wettig bewijs is dat alle verdachten een aandeel hadden in het zeer krachtig en gewelddadig schoppen en trappen tegen het hoofd en bovenlichaam van Richard Nieuwenhuizen, terwijl deze op de grond lag. De rechtbank baseert deze conclusie daarnaast op technisch bewijs, zoals DNA van Richard Nieuwenhuizen op de schoenveter van één van de verdachten.

De rechtbank vindt dat de verdachten de kans dat de grensrechter zou overlijden op de koop hebben toegenomen. Het is algemeen bekend dat het hoofd een erg kwetsbaar lichaamsdeel is en dat iemand na een forse trap een ernstig letsel kan oplopen waaraan iemand zelfs kan overlijden. Het kan niet anders dat de verdachten zich daar ook bewust van zijn geweest, aldus de rechtbank.

Medeplegen
De rechtbank komt tot de conclusie dat er sprake is van medeplegen, oftewel gezamenlijk plegen van het feit. De verdachten zijn, nadat één begon en de grensrechter neerhaalde, in twee elkaar snel opvolgende momenten gaan trappen en schoppen terwijl de grensrechter op de grond lag. Door hoe het feitelijk is gegaan, is er sprake van samenwerking tussen de verdachten. Zij zijn dan ook niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen, maar ook voor die van de groep als geheel. Daarbij is het niet meer van belang wie uiteindelijk de fatale trap heeft uitgedeeld..

Voorwaardelijk deel straf
De rechtbank rekent de zeven verdachten hun gedrag zeer zwaar aan. De ernst van het feit, het ontbreken van een duidelijke aanleiding, de dramatische gevolgen, het feit dat zij geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun gedrag en de enorme schok die de gebeurtenis in de samenleving en de gehele voetbalwereld heeft veroorzaakt heeft er toe geleid dat de minderjarige verdachten de maximale straf krijgen die voor hun leeftijd mogelijk is. Wel vindt de rechtbank het noodzakelijk dat zij na vrijlating begeleid en eventueel behandeld worden door de jeugdreclassering om herhaling te voorkomen. Omdat de rechtbank het nodig vindt dat die begeleiding niet vrijblijvend is, koppelt de rechtbank een deel van de straf hier aan. Dat betekent dat een deel van de maximale straf voorwaardelijk wordt opgelegd, de jongens moeten zich gedurende de proeftijd van twee jaar aan die afspraken houden. Doen zij dat niet, dan wordt ook het voorwaardelijke deel, bij de destijds 15-jarige twee maanden en de andere minderjarige verdachten zes maanden, van de straf alsnog ten uitvoer gelegd.

Een destijds 17-jarige verdachte was door het Gerechtshof in Leeuwarden op vrije voeten gesteld tijdens de procedure. Tegen hem heeft de rechtbank de gevangenneming ter zitting gelast. Dat wil zeggen dat de verdachte per direct zijn opgelegde jeugddetentie moet uitzitten.

Rol vader
De vader wordt door de rechtbank zeer zwaar aangerekend dat hij in plaats van het goede voorbeeld te geven en de jongens aan te spreken op hun gedrag is gaan meedoen met het schoppen en slaan van de grensrechter, en in geen enkel opzicht zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.

Schadevergoeding nabestaanden
De vordering tot schadevergoeding die is ingediend door de familieleden van Richard Nieuwenhuizen wordt slechts voor een klein deel toegewezen. De rechtbank wijst de vordering voor de zoon van Richard Nieuwenhuizen die bestaat uit shockschade in die zin toe, dat hij een voorschot krijgt op die schade van € 5.000,--. De rest van de vordering is te gecompliceerd en daarmee te belastend voor het strafproces. De vordering is bovendien op belangrijke onderdelen onvoldoende duidelijk onderbouwd. De familie zal de vordering dan ook bij de burgerlijke rechter kunnen indienen.'14 juni 2013
Zestien jaar gevangenisstraf voor schietincident kickboksgala Zijtaart

'Een 32-jarige man uit Veghel moet zestien jaar de cel in voor doodslag en een poging tot doodslag in Zijtaart. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant vandaag geoordeeld.

De man was met vrienden in november 2012 bij het kickboksgala ‘The battle of Zijtaart’. Net zoals de slachtoffers zaten zij in het VIP-gedeelde. Op enig moment ontstond er een vechtpartij. De verdachte gaf aan bang te zijn dat een van zijn vrienden zou worden doodgeslagen. Hij wilde het gevecht stoppen en heeft toen zijn vuurwapen getrokken. Vervolgens schoot de verdachte een 37-jarige man dood. Hij schoot eveneens op diens broer, die hierdoor gewond raakte.

Geen noodweer
De rechtbank kan gezien de tegenstrijdige getuigenverklaringen niet vaststellen wie de vechtpartij begon. Wel concludeert de rechtbank dat op geen enkele manier blijkt dat de vriend van de verdachte moest vrezen voor zijn leven. Het was voor de verdachte dan ook niet noodzakelijk op deze manier het vuurwapen te gebruiken.

Veroordeling doodslag
De rechtbank komt tot het oordeel dat de verdachte geen vooropgezet plan had beide mannen van het leven te beroven. Ook ziet de rechtbank onvoldoende aanwijzingen dat hij na kalm beraad op de mannen schoot. Dat betekent dat de man wordt vrijgesproken van moord en poging tot moord. Volgens de rechtbank is er wel sprake van doodslag en een poging daartoe, omdat de verdachte opzettelijk handelde door met gestrekte armen en van korte afstand op de mannen te schieten.

Passende straf
De verdachte nam een geladen vuurwapen mee naar het kickboksgala, terwijl hij verwachtte dat er personen aanwezig zouden zijn met wie hij al langere tijd een conflict had. Toen het uit de hand liep, heeft hij in een volle zaal waar ook kinderen aanwezig waren, op de twee mannen geschoten. Bij de oplegging van de straf heeft de rechtbank er ook rekening mee gehouden dat de verdachte niet alleen het dodelijke slachtoffer, maar ook de nabestaanden waaronder de echtgenote en drie jonge kinderen groot verdriet en onrecht heeft aangedaan. Het gebeuren heeft eveneens een grote impact gehad op het andere slachtoffer, die er niet alleen bij was toen zijn broer werd neergeschoten maar ook zelf is geraakt.

Omdat de rechtbank niet komt tot een bewezenverklaring voor moord, valt de straf lager uit dan de officier van justitieeiste. De verdachte moet ruim 13.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de 37-jarige man en ruim 12.000 euro aan het andere slachtoffer.'14 juni 2013
Beleggers Koersplan betaalden teveel premie

'Aegon heeft beleggers in zogenoemde Koersplanovereenkomsten teveel premie laten betalen. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. De beleggers wisten niet hoeveel overlijdensrisicopremie zij afdroegen in de overeenkomsten met Spaarbeleg. Zij hadden hier dus ook niet mee ingestemd. Zij hadden slechts een redelijke premie hoeven te betalen, zoals eerder berekend door het hof Amsterdam. Aldus de Hoge Raad, die ook een verjaringsverweer verwerpt van Aegon, de rechtsopvolger van Spaarbeleg.

Deze zaak is aangespannen door de Stichting Koersplandewegkwijt en enkele kleine beleggers die met Spaarbeleg in de jaren 1989–1998 Koersplanovereenkomsten hadden gesloten. Deze overeenkomsten hielden in dat de beleggers periodiek een inleg betaalden die grotendeels werd aangewend om daarmee te beleggen. Na verloop van een overeengekomen periode zou Aegon een bedrag uitkeren aan de belegger of, in geval van voortijdig overlijden, aan zijn erfgenamen. Voor dat laatste geval hielden de Koersplanovereenkomsten eveneens een overlijdensrisicoverzekering in. De premie voor die verzekering en vaste kosten werden van de inleg ingehouden.

Het hof (LJN BR2836) baseerde zijn berekening van een redelijke premie op de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Die aanbeveling ging uit van een kostenmaximering en van een premie voor een overlijdensrisicoverzekering die aansluit bij gangbare premies (zonder opslagen).'14 juni 2013
Fotoboek over Cruijff niet onrechtmatig

'Het in 2003 op de markt brengen van het boek “Johan Cruijff – De Ajacied” is niet onrechtmatig tegenover Cruijff. Dit heeft de Hoge Raad vandaag beslist.

Het door Tirion Uitgevers uitgebrachte boek bevat foto’s van Cruijff uit de tijd dat hij voor Ajax voetbalde. Volgens Cruijff maakt het boek inbreuk op zijn rechten. Hij wil dat het boek niet langer wordt verkocht (‘staken van openbaarmaking’) en hij wil schadevergoeding ontvangen. Rechtbank en hof hebben deze vorderingen van Cruijff afgewezen. De Hoge Raad heeft het daartegen gerichte beroep nu verworpen.

De vraag of openbaarmaking onrechtmatig is, is afhankelijk van een afweging van belangen tegen de achtergrond van botsende grondrechten. Voor openbaarmaking van een in het openbaar gemaakte foto van een bekend persoon is niet steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde vereist. Het portretrecht geeft in dat geval ook niet zonder meer aanspraak op een exclusief exploitatierecht.

Van een schending van de privélevenssfeer van Cruijff is geen sprake. De foto’s beelden Cruijff af als voetballer en zijn bedoeld om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren. Voorts heeft Tirion een vergoeding aan Cruijff aangeboden. Cruijff heeft onvoldoende toegelicht dat dit aanbod niet redelijk was.

Volgens het hof is het boek sinds eind 2008 niet meer leverbaar.'13 juni 2013
Derde verdachte diefstal examens in voorlopige hechtenis

'De rechter-commissaris van de rechtbank te Rotterdam heeft vanmiddag een derde persoon die wordt verdacht van de diefstal van eindexamens in voorlopige hechtenisgesteld. Ook in dit geval is die voorlopige hechtenis naar het oordeel van de rechter-commissaris vooral nodig omdat het onderzoek naar de diefstal nog loopt en het op vrije voeten komen van de verdachte dat onderzoek kan doorkruisen.

Ook deze verdachte heeft gevraagd om de voorlopige hechtenis te schorsen vanwege persoonlijke omstandigheden, maar die omstandigheden wegen volgens de rechter-commissaris minder zwaar dan het belang van het onderzoek.'13 juni 2013
Arts en natuurgeneeskundige veroordeeld voor afhouden van reguliere zorg

'De rechtbank Noord Holland heeft op 13 juni 2013 een 54 jarige basisarts/acupuncturist uit Heemstede veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar, wegens roekeloos en nalatig handelen waardoor een patiënte van hem zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen. Uiteindelijk is de vrouw overleden aan onder meer de gevolgen van borstkanker.

Vriend of behandelaar
De rechtbank acht bewezen dat er een voortdurende behandelovereenkomst tussen de arts en de vrouw heeft bestaan. Zij verwerpt het verweer van de verdediging dat hij als vriend en niet als behandelaar is opgetreden omdat hij haar voortdurend medische adviezen gaf, haar lichamelijk onderzocht, acupunctuur toepaste, medicatie voorschreef en korreltjes gaf om te proberen haar te genezen en haar pijn te verminderen. Hij werd ook door de vrouw zelf en haar omgeving als haar behandelaar beschouwd. Dat hij daarnaast als vriend haar ook intensief heeft verzorgd en geholpen doet daaraan niet af.

Onvoldoende geïnformeerd
De rechtbank acht verder bewezen dat de arts/acupuncturist de vrouw van wie hij op zeker moment wist dat zij aan borstkanker leed, jarenlang heeft behandeld met niet reguliere, natuurgeneeskundige methoden zonder haar daarbij te informeren over het doel en de effectiviteit van zijn behandeling. Hij heeft haar onvoldoende geïnformeerd over de reguliere behandelmogelijkheden en niet gewezen op de risico’s voor haar gezondheid als zij zich niet zou laten behandelen in het reguliere circuit. Hij heeft haar zelfs afgeraden zich in het ziekenhuis te laten opnemen, omdat zij volgens hem eerst moest aansterken. Daarmee is hij te kort geschoten in zijn zorgplicht jegens zijn patiënte. Het valt hem aan te rekenen dat de vrouw zich uiteindelijk pas kort voor haar overlijden, toen het al te laat was, heeft laten opnemen. Op dat moment had het kankergezwel zich inmiddels zo ver uitgezaaid dat er toen geen behandeling meer mogelijk was. Zij heeft daardoor aanzienlijk korter geleefd en veel onnodige pijn geleden.

Gezondheid niet opzettelijk benadeeld
Volgens de rechtbank heeft de basisarts/acupuncturist niet opzettelijk zwaar lichamelijk letsel aan de vrouw toe gebracht of haar gezondheid opzettelijk benadeeld. De stelling van de verdediging dat er geen sprake is geweest van causaal verband, omdat de patiënte een zeer sterke wil had, met een duidelijke voorkeur voor niet reguliere geneeswijzen en een afkeer van het reguliere circuit die in de loop der tijden steeds sterker werd, is niet door de rechtbank gevolgd. De rechtbank oordeelt echter dat het zeer waarschijnlijk is dat zij tot andere keuzes zou zijn gekomen als zij wel voldoende was geïnformeerd. Zij heeft zich immers eerder ook tot het reguliere circuit gewend en heeft uiteindelijk wel ingestemd met het maken van röntgenfoto’s in het ziekenhuis nadat zij daarover van een chirurg duidelijke uitleg had gekregen. De arts/acupuncturist heeft dan ook roekeloos gehandeld en is nalatig geweest.

Geen beroepsverbod
Anders dan de Officier van Justitie vindt de rechtbank het niet nodig de arts/acupuncturist een beroepsverbod op te leggen omdat hij al 25 jaar als zodanig werkzaam is. In die periode zijn er nooit problemen of klachten geweest. Daarbij komt dat er volgens de rechtbank, een complexe situatie is ontstaan door haar, terwijl hij bij haar inwoonde en haar verzorgde, te blijven behandelen als arts. Dat maakt dat het hier om een zeer bijzondere situatie gaat. De kans op herhaling is daarom uiterst klein.

Medeverdachte veroordeeld
Medeverdachte, een natuurgeneeskundige is wegens schending van de op haar rustende zorgplicht veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 5 jaar. Het meest klemmende verwijt is het zodanig versterken van de stralingsangst dat zij aan de gevolgen daarvan is overleden.'13 juni 2013
CRvB: Utrecht mocht tbs’er geen bijstand weigeren

'De gemeente Utrecht heeft ten onrechte bijzondere bijstand geweigerd aan een tbs’er die eind 2009 tijdelijk de tbs-inrichting mocht verlaten in het kader van transmuraal verlof. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep 12 juni beslist. Anders dan de rechtbank Utrecht, die eerder over deze zaak oordeelde, vindt de Centrale Raad van Beroep dat de gemeente in strijd heeft gehandeld met het verbod van willekeur en het beginsel dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld.

Inrichting verantwoordelijk
Mensen die in een gevangenis of tbs-inrichting zitten, hebben geen recht op bijstand. Dit geldt ook voor tbs’ers die met transmuraal verlof zijn. Gedurende dat tijdelijke verlof – niet te verwarren met proefverlof, gericht op terugkeer in de maatschappij – is de tbs-inrichting volledig verantwoordelijk voor de tbs’er, inclusief de kosten van levensonderhoud.

Vergelijkbare gevallen
De tbs’er in deze zaak ging met transmuraal verlof, huurde in december 2009 een woning en vroeg de gemeente om bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting. Die werd geweigerd. In principe terecht, vindt de Centrale Raad van Beroep, ware het niet dat de gemeente in die periode in vergelijkbare gevallen wel bijzondere bijstand gaf voor de kosten van woninginrichting. Daarom had de gemeente dat ook in dit geval had moeten doen, vindt de Centrale Raad van Beroep.

Terecht onderscheid
De tbs’er voerde bovendien aan dat de verschillen in behandeling van tbs’ers met proefverlof (die wel bijzondere bijstand kunnen krijgen) en tbs’ers met transmuraal verlof in strijd is met internationale discriminatieverboden. De Centrale Raad van Beroep vindt echter dat de wetgever onderscheid mag maken omdat mensen met proefverlof terugkeren in de maatschappij, terwijl transmuraal verlof tijdelijk is.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van onder meer het sociale bestuursrecht. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.'13 juni 2013
Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor oud-pastoor

'Een 59-jarige oud-pastoor uit Sittard is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering en witwassen.

Ongeval in Haanrade
De man had een fonds opgericht voor de nabestaanden van een ernstig verkeersongeluk in juni 2004. Hierbij reed een Duitse vrachtwagenchauffeur een supermarkt binnen in het Limburgse Haanrade. Er vielen daarbij drie doden, waaronder de chauffeur. In totaal werd er zo’n 75.000 euro in het fonds gestort. Een groot deel van dit bedrag is echter nooit bij de nabestaanden terecht gekomen. Volgens het hof is bewezen dat de man een bedrag van bijna 70.000 euro heeft verduisterd en witgewassen.

Lagere straf
De rechtbank in Maastrichtlegde de oud-pastoor in december 2011 een gevangenisstraf van 15 maanden op. Ook moest hij een schadevergoeding van ruim 70.000 euro betalen aan de weduwe van de vrachtwagenchauffeur. De rechtbank vond dat de man ernstig misbruik had gemaakt van zijn functie en rekende hem dat zwaar aan.

Ook het gerechtshof is van mening dat de oud-pastoor het in hem gestelde vertrouwen ernstig heeft beschaamd, maar komt tot een lagere straf. Bij de strafbepaling heeft het hof namelijk rekening gehouden met een aantal verzachtende omstandigheden. Zo is het aannemelijk dat de man het geld voor een groot deel niet in zijn eigen zak heeft gestoken, maar heeft geschonken aan andere hulpbehoevenden. Ook heeft het handelen van de man verstrekkende gevolgen voor hem gehad: hij is door het bisdom op non-actief gesteld. Daarnaast heeft de oud-pastoor tijdens de rechtszittingen oprecht spijt betuigd. Tot slot is rekening gehouden met de relatieve ouderdom van de strafbare feiten, die werden gepleegd tussen 2004 en 2006.

Dit alles overwegend, vindt het hof – net zoals de advocaat-generaal – dat kan worden volstaan met een taakstraf van de maximale duur van 240 uur en de oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Schadevergoeding
De stichting waar de pastoor het verzamelde geld naar zou overmaken, heeft zowel bij de rechtbank als in hoger beroep een bedrag geëist van 70.000 euro. Deze vordering is beide keren niet ontvankelijk verklaard. Om namelijk duidelijk te krijgen of deze vordering rechtmatig was, moest zodanig extra onderzoek gedaan worden, dat dit een onevenredige belasting van het strafproces zou opleveren. De stichting kan wel proberen om dit bedrag via de civiele rechter te krijgen.

Wel legde de rechtbank de oud-pastoor een schadevergoedingsmaatregel op om de weduwe van de chauffeur schadeloos te stellen. Het hof kiest daar niet voor omdat zij in het strafproces niet om een schadevergoeding heeft gevraagd. Bovendien zou oplegging van deze maatregel, gelet op de slechte financiële situatie van de man, in feite neerkomen op een gevangenisstraf. Want wanneer iemand een schadevergoeding niet betaalt, wordt die maatregel vervangen door hechtenis. Het hof vindt dat daarmee het doel van de schadevergoedingsmaatregel, namelijk het herstel van de rechtmatige toestand, niet wordt bereikt.'13 juni 2013
Ook in hoger beroep vrijspraak in zaak oud-rechters

'Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 juni 2013 het vonnisvan de Utrechtse rechtbank van 23 november 2012, waarin twee oud-rechters werden vrijgesproken van meineed, met een andere motivering bevestigd.

Het openbaar ministeriehad hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak van twee van de drie ten laste gelegde feiten. Deze feiten betreffen ten aanzien van beiden de verklaringen onder ede over hun onderlinge contacten en ten aanzien van één van hen ook de verklaring over een telefoongesprek met een advocaat. In hoger beroep heeft het openbaar ministerie gevorderd dat deze feiten bewezen zullen worden verklaard.

Het hof heeft in zijn arresten overwogen dat om te komen tot een bewezenverklaring van meineed eerst moet worden vastgesteld wat de feitelijke toedracht is waarover men in de verondersteld meinedige verklaring heeft verklaard. Alleen dan kan namelijk worden gezegd dat een andere verklaring daarover in strijd met de waarheid is afgelegd.

Die toedracht dient wettig en overtuigend bewezen te worden. Anders dan de rechtbank, maar met de advocaat-generaal, is het hof van oordeel dat er voldoende wettig bewijs aanwezig is voor die toedracht. Naar het oordeel van het hof bestaat echter, zowel ten aanzien van de onderlinge contacten als ten aanzien van het telefoongesprek met een advocaat, onvoldoende helderheid over de feitelijke toedracht.

Het dossier biedt in beide gevallen, eveneens op basis van wettige bewijsmiddelen, ruimte voor een alternatieve toedracht. Daar die toedracht niet als minder waarschijnlijk terzijde kan worden geschoven, is het mogelijk dat de door de verdachten afgelegde verklaringen niet in strijd met de waarheid zijn afgelegd.

Nu de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld, kan ook niet tot het oordeel gekomen worden dat daarover in strijd met de waarheid is verklaard, laat staan dat dat opzettelijk is gebeurd. Evenals de rechtbank komt het hof dan ook tot de slotsom dat de verdachten dienen te worden vrijgesproken.'13 juni 2013
Huisarts moet praktijkruimte maatschap verlaten

'De kortgedingrechter in Den Haag heeft bepaald dat een huisarts in Zoetermeer met ingang van 1 oktober 2013 de praktijkruimte bij de maatschap waarbij hij was aangesloten, moet verlaten. Zijn collega’s hadden een kortgeding aangespannen om dit af te dwingen. De huisarts mag vanaf dat moment niet langer gebruikmaken van de praktijkruimte in het gezondheidscentrum van de maatschap, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag.

Voor de rechter is duidelijk geworden dat er geen enkele basis meer bestaat voor een vruchtbare samenwerking tussen de partijen, terwijl het doel van de overeenkomst die partijen destijds hebben gesloten is gericht op een goede, collegiale samenwerking. Volgens de rechter hebben de eisers in dit geding de samenwerking met de huisarts op goede gronden opgezegd. Omdat de huisarts een eigen patiëntenbestand heeft kan hij zijn praktijk elders voortzetten.'13 juni 2013
15 jaar cel voor doodslag en poging doodslag Falckstraat

'Een 46-jarige man die in juni vorig jaar een 80-jarige bewoner van de Falckstraat in Den Haag met een mes van het leven beroofde en ook zijn verre neef probeerde te doden, is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De rechtbank Den Haag acht hem schuldig aan doodslag en poging tot doodslag.

De dader werd door zijn verre neef in de woning aangetroffen toen hij even daarvoor de 80-jarige man had gedood met messteken met als doel zijn geld te stelen. De verre neef kwam zijn 80-jarige oom ophalen om hem naar Schiphol weg te brengen. Toen de verre neef binnenkwam, probeerde 46-jarige dader hem in de hal te steken met een mes en voordat hij de woning wist te ontvluchten, probeerde de dader hem ook nog te kelen.

De rechtbank vindt dat het handelen van de 46-jarige man getuigt van een volkomen gebrek aan respect voor de waarde van het menselijk leven en neemt het hem uiterst kwalijk dat hij een kwetsbaar slachtoffer heeft uitgekozen; de man -tevens zijn verre oom- was 80 jaar oud en slecht ter been. Mede gezien de fysieke en psychische schade die dader aan zijn verre neef heeft toegebracht en de grote schok die dit misdrijf heeft veroorzaakt bij de nabestaanden en de samenleving, vindt de rechtbank een gevangenis van zeer lange duur gepast.'12 juni 2013
Geen ondertoezichtstelling voor zeilbroers

'Het gerechtshof Amsterdam heeft gisteren in hoger beroep beslist dat twee broers van 14 en 16 oud, die zeer lange tijd geen (regulier) onderwijs genoten, niet onder toezicht van Jeugdzorg gesteld hoeven te worden.

Onder toezichtstelling
In eerste aanleg zijn twee broers op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming onder toezicht gesteld met ingang van 21 december 2012 voor de duur van één jaar. De kinderrechter vond dat de broers worden bedreigd in hun ontwikkeling doordat zij al zeer lange tijd geen (regulier) onderwijs hebben genoten. En doordat als gevolg van het gebrek aan contact met leeftijdgenoten moet worden gevreesd voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In het verleden is vastgesteld dat de kinderen hoogbegaafd en dyslectisch zijn.

Zeiltocht
Eind augustus 2012 zijn de kinderen met hun vader vanuit hun woonplaats vertrokken om een zeiltocht te maken. Met deze zeiltocht, wilden zij aandacht vragen voor het probleem dat zij geen passend onderwijs in Nederland zouden kunnen volgen.

Wereldschool
Tijdens het kinderverhoor door het hof wekten de kinderen de indruk dat het goed gaat met hen en dat hun zeiltocht een positieve ervaring voor hen betekent in vergelijking tot het thuiszitten omdat ze niet naar school konden. Zij vertelden dat ze tijdens hun reis nieuwe mensen ontmoeten en onderwijs hebben genoten van de Wereldschool en dat ze vinden dat ze veel leren door ervaring in de praktijk. Gelet op een op 22 april 2013 gedateerd e-mailbericht van de directeur van de IVIO onderwijsgroep (waarvan de Wereldschool deel uitmaakt) acht het hof, anders dan de Raad, voldoende aannemelijk geworden dat de kinderen onderwijs volgen via de Wereldschool.

Geen bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen
Gebleken is dat ondanks alle herhaaldelijke inspanningen van alle betrokkenen geen passende onderwijsomgeving in Nederland is gevonden. Onvoldoende gebleken is dat de ouders hier in hun inspanningen te kort zijn geschoten. Afgezien van de zorg dat de kinderen reeds lange tijd geen regulier onderwijs in Nederland volgen, noch binnen afzienbare termijn zullen gaan volgen, heeft de Raad in het licht van de hiervoor vermelde omstandigheden zijn zorgen omtrent de ontwikkeling van de kinderen onvoldoende geconcretiseerd en aannemelijk gemaakt. Gelet op de leeftijd van de kinderen, de ervaringen die zij tijdens hun reis hebben opgedaan en het verzet van de kinderen alsmede van het gehele gezinssysteem tegen de maatregel van ondertoezichtstelling, verwacht het hof niet dat de enige vaststaande ontwikkelingsbedreiging (geen reguliere schoolgang van de kinderen in Nederland) door een ondertoezichtstelling kan worden afgewend. De Raad heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Spanning
Bovendien acht het hof, gelet op hetgeen de kinderen tijdens het kinderverhoor en de ouders ter zitting in hoger beroep naar voren hebben gebracht, aannemelijk dat een ondertoezichtstelling zoveel spanning voor de kinderen en de ouders met zich zal brengen, dat niet valt uit te sluiten dat deze maatregel in dit specifieke geval een averechtse werking op de ontwikkeling van de kinderen zou kunnen hebben.

Oordeel hof
Het hof is van oordeel dat de gronden voor ondertoezichtstelling van de kinderen ten tijde van de bestreden beschikking niet aanwezig waren en ook thans niet aanwezig zijn.'11 juni 2013
Vijftien jaar cel voor 'buurtmoeder'

''Buurtmoeder' Joyce B. en medeverdachte Duncan R. krijgen vijftien jaar celstraf voor het medeplegen van de moord op Robbie S. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken.

Sporen
Robbie S. werd vorig jaar dood aangetroffen in de woning van 'buurtmoeder' Joyce B. in de Pretoriusstraat in Amsterdam. Volgens het sectierapport was er sprake van acht scherprandige klievingen op het hoofd, alle bij leven opgelopen. Er zat een vuilniszak om het hoofd van het slachtoffer, met een verlengsnoer om de hals gebonden. Op de kleding van het slachtoffer zijn DNA-sporen gevonden die matchen met het profiel van Joyce B., waarvoor B. geen enkele aannemelijke verklaring heeft gegeven. Uit de afdruk van haar slipper op de onderkant van het kleed waarin het slachtoffer gewikkeld lag, leidt de rechtbank af dat verdachte betrokken was bij het wikkelen van het slachtoffer in het kleed. Vervolgens heeft B. na het verlaten van de woning geen hulpdiensten ingeschakeld, maar pas de volgende morgen de eerste melding bij 112 heeft gedaan. In al haar verklaringen tot 26 maart 2011, dus bijna twee weken na de moord, heeft zij de politie een verzonnen verhaal verteld over de toedracht van de dood van Robbie S. Zij heeft, kortom, haar uiterste best gedaan om haar betrokkenheid bij de dood van Robbie S. te verdoezelen.

Duncan R.
Joyce B. heeft verklaard dat zij heeft gezien dat medepleger Duncan R. het slachtoffer met een hamer op het hoofd sloeg. De verklaring van R. dat hij pas om half zeven in de woning kwam, en toen een persoon met een vuilniszak om het hoofd gewikkeld in een vloerkleed zag liggen, is niet geloofwaardig. Het door hem opgegeven alibi, inhoudende dat hij bij een drugsopvang was, bleek vals. Verder zijn op de sokken van het slachtoffer DNA-sporen aangetroffen die matchen met het profiel van verdachte R en die volgens het NFI wijzen op het feit dat het slachtoffer door verdachte R versleept zou zijn. Daarnaast is op een petje van verdachte Duncan R een spoor aangetroffen van bloed van het slachtoffer. Hiervoor heeft R. geen enkele verklaring gegeven. Duncan R heeft wisselend verklaard over het feit of hij het slachtoffer nu wel of niet heeft gekend.

Medeplegen
De rechtbank is van oordeel dat beide verdachten zo nauw en bewust met elkaar hebben samengewerkt, dat sprake is van medeplegen. Dat niet duidelijk is geworden wie van de verdachten uiteindelijk de fatale verwondingen heeft toegebracht, doet aan dit oordeel niets af. Uit de aard en de hoeveelheid van de toegebrachte letsels moet worden aangenomen dat de handelingen van de verdachten geruime tijd (minstens een half uur) in beslag hebben genomen. Er zijn gezien dit tijdsverloop momenten te onderscheiden waarop verdachten hadden kunnen stoppen. Nu echter aan het slachtoffer verder letsel is toegebracht, staat voor de rechtbank vast dat verdachten hebben gehandeld met voorbedachten rade. Voor het medeplegen van deze moord krijgen zij beiden een gevangenisstraf van vijftien jaar. Beide verdachten moeten daarnaast de materiële schade (de kosten voor de begrafenis en de rechtsbijstand) aan de nabestaanden vergoeden.'6 juni 2013
Vrouw veroordeeld tot celstraf voor oplichting rond kinderhospice

'De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft vandaag een 50-jarige vrouw uit Ede veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van diverse oplichtingen, witwassen en valsheid in geschrifte.

Kinderhospice
De vrouw heeft een groot aantal donateurs bewogen tot afgifte van geld door te doen alsof het geld zou worden besteed aan de bouw van een kinderhospice voor ongeneeslijk zieke kinderen. De vrouw heeft deze bedragen uiteindelijk besteed aan privé-uitgaven zoals de kosten voor de koop en inrichting van een riante woning. Tevens is zij een jaar later wederom de fout ingegaan door geld te verduisteren bij de schoenenzaak waar zij op dat moment werkzaam was.

De vrouw moet ook de gevorderde schadebedragen betalen aan de slachtoffers.'6 juni 2013
Celstraf na mishandelen conducteur Geldrop

'Een 23-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld tot acht maanden celstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk voor het mishandelen van een conducteur op station Geldrop, verschillende diefstallen en een vernieling.

De man reisde in oktober 2012 met de trein en werd door de conducteur in Geldrop uit de trein gezet toen hij geen geldig vervoersbewijs kon tonen. Vervolgens wachtte hij op het station totdat de conducteur op de terugreis Geldrop weer aandeed. Toen de treindeuren opengingen, sloeg hij de conducteur met volle vuist met kracht op zijn hoofd. De conducteur verloor daardoor korte tijd het bewustzijn en is nog lange tijd geconfronteerd met de gevolgen ervan.

De rechtbank veroordeelde de man eveneens voor vernieling van een auto en diverse (pogingen tot) diefstallen uit auto’s in Maarheeze.

Naast de celstraf heeft hij verplicht reclasseringstoezicht opgelegd gekregen. Ook moet de man een ambulante behandeling ondergaan. De man moet de conducteur ruim 3000 euro aan immateriële en materiële schadevergoeding betalen. De andere slachtoffers moet hij in totaal ruim 2900 euro betalen.'6 juni 2013
Celstraf voor Haagse nepglazenwasser

'De 38-jarige man die zich voordeed als glazenwasser, krijgt van de rechtbank in Den Haag 16 maanden celstraf voor oplichting, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast wordt hij verplicht opgenomen voor de behandeling van zijn verslaving en psychiatrische stoornis. Ook moet hij aan meerdere gedupeerden hun geld teruggeven.


De Haagse man heeft verschillende malen met een babbeltruc mensen geld afhandig gemaakt. Hij belde aan bij een willekeurig huisadres en vertelde dat hij geld kwam halen voor de glazenwasser. Hij deed zich daarbij voor als glazenwasser of een familielid van de glazenwasser. De man lapte de ramen echter nooit.

In de gevallen waarin met briefje van 20 of 50 euro betaald werd, zei hij dit elders te moeten wisselen. De oplichter kwam nooit terug met wisselgeld. In een periode van bijna twee jaar heeft hij zo 21 keer iemand opgelicht.'5 juni 2013
Belgische verdachte geweld Eindhoven binnenkort voorlopig vrij

'Een 19-jarige man uit Ravels (België) mag over drie weken voorlopig naar huis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant zojuist bepaald. Het openbaar ministerieverdenkt de man ervan dat hij met anderen betrokken was bij een vechtpartij op 4 januari jl. in Eindhoven.

Volgens de raadkamer gaat het om een ernstig feit. Daarom wijst de raadkamer het verzoek van het openbaar ministerie toe om de voorlopige hechtenisvan de man te verlengen. De man blijft tot 26 juni om 17.00 uur in voorlopige hechtenis. De raadkamer heeft besloten vanaf die datum de voorlopige hechtenis te schorsen om de man in de gelegenheid te stellen met een opleiding te starten. De schorsing duurt tot aan de eerstvolgende behandeling van zijn zaak. De raadkamer legt de man ook verplicht reclasseringstoezicht op.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de inhoudelijke behandeling start, omdat het openbaar ministerie het onderzoek nog niet heeft afgerond.'5 juni 2013
Poging tot zware mishandeling bestraft met gevangenisstraf

'De rechtbank Gelderland heeft een 22-jarige man uit Ede veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk voor een poging zware mishandeling.

Keukenmes
Verdachte heeft 19 februari 2013 op Facebook contact gezocht met het slachtoffer en ruzie met hem gemaakt. Deze ruzie en de opmerkingen die verdachte richting het slachtoffer uitte, zorgden ervoor dat het slachtoffer naar het huis van verdachte is gegaan. Verdachte heeft vervolgens de deur opengedaan met een groot keukenmes in zijn handen en heeft met dit mes richting het slachtoffer gezwaaid. Het slachtoffer heeft daarbij verwondingen opgelopen aan zijn slaap en aan zijn zij. De rechtbank vindt dat verdachte niet het opzet op de dood van het slachtoffer had en daarom wordt verdachte vrijgesproken van de poging tot doodslag. Door met het mes te gaan zwaaien terwijl het slachtoffer dicht bij hem stond, vindt de rechtbank wel dat verdachte heeft gepoogd het slachtoffer zwaar te mishandelen. Hiervoor wordt hij dus gestraft met een gevangenisstraf. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen voor de schade die het slachtoffer heeft geleden.

Noodweer
De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte handelde uit noodweer omdat het slachtoffer ineens voor zijn deur stond en meteen begon te duwen toen verdachte de deur opendeed. De rechtbank vindt dat verdachte geen beroep op noodweer toekomt. Verdachte heeft immers zelf ruzie gezocht op Facebook en het slachtoffer geprovoceerd. Het was voor verdachte te verwachten dat dit zou leiden tot een confrontatie met het slachtoffer en hij heeft er vervolgens zelf voor gekozen de deur open te doen met een mes in zijn handen.'5 juni 2013
Amsterdam mag erfpacht aanpassen

'De gemeente Amsterdam mag de jaarlijkse vergoeding voor de erfpacht op basis van de huidige marktwaarde herzien. Dat heeft de rechtbank bepaald in een rechtszaak die verschillende huiseigenaren tegen de gemeente hadden aangespannen.

In Amsterdam staan verreweg de meeste woningen op grond die eigendom is van de gemeente. Voor het gebruik van die grond betalen de bewoners een jaarlijkse pachtsom: de canon. Bij het afsluiten van de canon werd destijds afgesproken dat de gemeente deze na een termijn van 75 jaar kon herzien op basis van een onafhankelijk deskundig oordeel. Die termijn is verlopen en nu wil de gemeente de canon aanpassen.

De Stichting Erfpachters Belang (SEBA) en een aantal particuliere bewoners zijn het daarmee oneens. Omdat er destijds geen herzieningsbepaling met die strekking in de vestigingsakte was opgenomen, mag de canon volgens hen nu niet worden herzien op basis van de huidige marktwaarde van de grond. Ook menen zij dat de deskundigenrapporten, waarop de gemeente de huidige herziening baseert, uitgaan van verkeerde uitgangspunten en rekenmethoden.

De rechtbank Amsterdam oordeelt anders: omdat een herziening van de canon wel is voorzien in de Algemene Bepalingen mag de gemeente deze wel degelijk doorvoeren. Daarnaast geldt dat de deskundigen zelf mogen bepalen welke uitgangspunten en methoden ze hanteren. Kortom: herziening van de canon op grond van de huidige marktwaarde van de grond is toegestaan. Wel vindt de rechtbank dat de deskundigen beter hadden moeten uitleggen hoe ze tot hun oordeel zijn gekomen.'5 juni 2013
4 jaar voor poging moord op echtgenote en mishandeling dochter

'De rechtbank Noord-Holland heeft op 5 juni 2013 een 52 jarige man uit Nieuw Vennep veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens een poging moord op zijn echtgenote en mishandeling van een van zijn dochters. Hij is vrijgesproken van poging moord op zijn beide dochters en van bedreiging van een van de dochters. Om die reden komt de rechtbank tot een lagere straf dan de gevangenisstraf van 10 jaar die door het Openbaar ministerie was geëist.

De rechtbank verwierp het verweervan de man dat hij in een opwelling en niet met voorbedachten rade had gehandeld. De reden daarvoor was onder meer dat de man voorafgaand aan zijn daad een brief had geschreven waaruit bleek dat hij van plan was zichzelf maar ook zijn vrouw van het leven te beroven.'5 juni 2013
CRvB vraagt uitleg Hof van Justitie over Insolventierichtlijn

'De Centrale Raad van Beroep (CRvB) vraagt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) om uitleg van de Europese regels over de rechten van werknemers als de werkgever geen loon meer kan betalen. Het gaat om de vraag of werknemers die geen burger van de EU zijn en die ook niet in Nederland mochten zijn, op grond van een EU-richtlijn wel recht kunnen hebben op een uitkering omdat zij nog loon tegoed hebben.

Aanleiding voor de vraag van het CRvB is een rechtszaak die een man met de Turkse nationaliteit aanspande. De man, zonder verblijfsvergunning, werkte voor een werkgever die op een gegeven moment nog maar een deel van het loon betaalde. Enkele maanden later ging de werkgever failliet. De Turkse man vroeg vervolgens aan uitkeringsinstantie UWV een uitkering, omdat hij nog loon tegoed had van zijn werkgever. Het UWV verstrekte de uitkering niet, omdat de Werkloosheidswet bepaalt dat een vreemdeling die niet in Nederland mag zijn, geen recht heeft op een uitkering. De rechtbank van ’s-Hertogenbosch was het eens met de beslissing van het UWV (LJN CA1633).

Insolventierichtlijn
Lidstaten van de EU moeten van de EU regelen dat werknemers die geen loon meer van hun werkgever krijgen, toch enkele maanden loon uit een fonds krijgen. Dat is vastgelegd in de EU-Insolventierichtlijn. Nederland regelde dat in de Werkloosheidswet. Een werknemer die illegaal in Nederland verblijft, heeft volgens het arbeidsrecht wel recht op loon. Maar volgens de Werkloosheidswet heeft die werknemer geen recht op een uitkering voor loon dat hij nog tegoed heeft. De Centrale Raad van Beroep wil nu weten of dit laatste in strijd is met het EU-recht.

Het CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.'5 juni 2013
Staat moet schade door wietpas deels compenseren

'De rechtbank in Den Haag vindt de invoering van één onderdeel van de wietpas (het zogenoemde “besloten club-criterium”) een onevenredig grote inbreuk op de belangen van bezoekers van coffeeshops. Door deze maatregel hebben coffeeshops in het zuiden van het land gedurende enkele maanden financiële schade geleden, omdat hun klanten afgeschrikt werden. De Staat moet deze schade vergoeden.

Een minder ver ingrijpend onderdeel van de wietpas (het “ingezetenen-criterium”) zou op zichzelf al tot het gewenste resultaat kunnen leiden, zo oordeelt de Haagse rechtbank. De regering heeft immers zelf al gezegd dat de beperking van cannabisverkoop aan alleen Nederlanders heeft geleid tot een sterke afname van het drugstoerisme.

De Staat moet nu een schadevergoeding betalen aan een aantal coffeeshophouders in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De hoogte van de schadevergoeding zal nog nader bepaald moeten worden.

De beperking van verkoop aan alleen Nederlanders (het “ingezetenen-criterium”) is volgens de rechtbank wel geoorloofd, omdat hiermee doelgericht het drugstoerisme uit het buitenland tegengegaan wordt. Dit beleid is volgens de rechtbank vanwege deze doeltreffendheid niet in strijd met Europese regelgeving.'5 juni 2013
Hof legt andere straffen op in zorgfraudezaak Icare

'Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft vandaag uitspraak gedaan in de grootschalige zorgfraudezaak bij Icare. In deze zogeheten megazaak ‘ZORG’ stonden twee personen en een besloten vennootschap terecht voor onder meer oplichting en witwassen.

Bij alle drie uitspraken is het hof tot een andere beslissing gekomen dan de toenmalige rechtbank Assen (nu Rechtbank Noord-Nederland) in 2010. Het hof heeft hoofdverdachte V., de voormalig topman van de thuiszorginstelling, veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf. De rechtbank kwam eerder tot een gevangenisstraf van 12 maanden. Het hof acht bewezen dat de hoofdverdachte Icare heeft opgelicht voor een bedrag van 589.914 euro. Daarom is V eveneens veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 589.914 aan Icare. Deze vordering werd eerder ook toegewezen door de rechtbank. V. is eveneens veroordeeld voor het medeplegen van witwassen, in samenwerking met medeverdachte B..

Medeverdachte B. kreeg in hoger beroep een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden. Het hof acht bewezen dat B. zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van witwassen van een aanzienlijk bedrag, namelijk 1,5 miljoen gulden. Dat bedrag was afkomstig van oplichting van Icare door de hoofdverdachte. De strafoplegging is twee maanden lager dan in eerste aanleg het geval was. De straf valt iets lager uit in verband met de lange duur van de rechtsgang.

De besloten vennootschap, Breevenen B.V. heeft zich volgens het hof schuldig gemaakt aan witwassen en verklaart de BV hiervoor strafbaar. Deze B.V. verkocht aandelen die door middel van oplichting door de hoofdverdachte waren verkregen. Er wordt echter geen straf of maatregel opgelegd, omdat dat de verhaalsmogelijkheden van de benadeelde partij zou beperken.'4 juni 2013
24 maanden cel voor nepbommenlegger Enschede

'De rechtbank Overijssel veroordeelt een 24-jarige man tot 24 maanden gevangenisstraf voor het plaatsen van nepbommen en een poging tot afpersing in Enschede. De Enschedeër liet op of omstreeks 12 november 2012 een zelfgemaakte nepbom achter bij een advocatenkantoor en legde op 19 november 2012 een nepbom neer bij een tankstation. Hij belde het tankstation en dreigde om de bom te laten ontploffen als er geen geld werd gegeven.

Nepbom veroorzaakte veel overlast
Op 12 november 2012 werd een door verdachte gemaakte nepbom bij een advocatenkantoor ontdekt door één van de medewerkers. De nepbom veroorzaakte veel overlast doordat omliggende panden uit voorzorg ontruimd werden. Er waren veel hulpdiensten ter plaatse. Uiteindelijk is de nepbom met behulp van de explosievenopruimingsdienst (EOD) onderzocht en ontmanteld.

Op 19 november probeerde verdachte een medewerker van een tankstation in Enschede af te persen. Hij legde een nepbom bij diens auto, belde de medewerker op en eiste geld.

Verdachte zorgde voor onrust en gevoelens van onveiligheid
Op deze bijzonder ernstige feiten dient te worden gereageerd met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur, met name omdat verdachte door de feiten heeft gezorgd voor onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

De rechtbank houdt daarnaast rekening met het feit dat verdachte in 2009 door het gerechtshof in Arnhem voor ernstige strafbare feiten, waaronder brandstichting, zonder noodzaak bellen van het alarmnummer, en het voorhanden hebben van een vuurwapen, is veroordeeld tot een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanmerkelijke duur. Dit heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
Gelet op rapportages oordeelt de rechtbank dat de verdachte behandeld moet worden. De rechtbank gaat bij gebreke van een concrete diagnose en een concreet behandelplan echter niet over tot het opleggen van een voorwaardelijke straf met daaraan gekoppeld behandeling als bijzondere voorwaarde, maar legt een geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl