Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - mei 2014:


28 mei 2014
Gevangenisstraffen voor gewelddadige overval Almere

'Vijf mannen zijn woensdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen voor de overval in een woning aan de Bornholstraat in Almere op 22 mei 2013. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf en twee medeverdachten werden veroordeeld tot drie jaar. Twee andere medeverdachten kregen een gevangenisstraf van drie jaar waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De mannen overvielen het slachtoffer in zijn woning. In de woning werd het slachtoffer door de mannen bedreigd met vuurwapens en werd gedreigd zijn vingers af te knippen. Het slachtoffer werd ook geslagen in zijn buik, op zijn hoofd en werd vervolgens vastgebonden met tape. De mannen namen een motorfiets, auto, portemonnee en de telefoon van het slachtoffer mee.

De hoofdverdachte kreeg niet alleen vanwege zijn leidende rol een hogere gevangenisstraf opgelegd, maar ook omdat hij ten tijde van zijn aanhouding in het bezit was van een wapen.'28 mei 2014
Vijf jaar celstraf voor bezit en export van 85 kilo amfetamine

'Een 69-jarige man uit Eindhoven is zojuist door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De man had ruim 85 kilo harddrugs in bezit en probeerde dit in Spanje te laten afleveren.

De verdachte, destijds werkzaam voor een transportbedrijf in Eindhoven, gaf een man in juli vorig jaar opdracht een levering te doen in een Spaanse haven. De man was niet in dienst van het bedrijf, maar deed wel vaker ritjes samen met zijn vrouw. De chauffeur laadde vijf dozen in zijn bestelauto en vertrok vervolgens met zijn vrouw richting Bilbao in Spanje. Het duo vertrouwde de lading echter niet en bekeek op een parkeerplaats de inhoud van een van de dozen. Toen zij constateerden dat er een verdachte witte substantie in zat, schakelden zij de politie in. Na een test bleek het om amfetamine te gaan.

De rechtbank weegt bij het bepalen van de straf mee dat de verdachte twee kwetsbare personen heeft gebruikt om de drugs te vervoeren. Hij handelde uit puur winstbejag en trok zich niets aan van de belangen van de twee personen. Daarnaast is de verdachte in oktober 2011 voor een soortgelijk feit veroordeeld en zat hij nog in zijn proeftijd toen hij de huidige feiten pleegde.'28 mei 2014
Uitlevering Mexicaan toelaatbaar

'De rechtbank Noord-Holland heeft op 28 mei 2014 de uitlevering van een Mexicaanse man die door de Verenigde Staten verdacht wordt van het plegen van strafbare feiten toelaatbaar geacht.

Aanhouding
Op 30 december 2013 werd op Schiphol een persoon met een Mexicaanse nationaliteit aangehouden ten aanzien van wie op 20 december 2013 door de Amerikaanse autoriteiten een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd. Deze persoon wordt verdacht van twee strafbare feiten, te weten samenspanning bij omvangrijke invoer van verschillende drugs naar de VS en samenspanning bij verspreiding van verschillende drugs in de VS. Deze persoon is genaamd José Rodrigo A-G. De op Schiphol aangehouden verdachte ontkent evenwel de persoon te zijn die door de VS werd gezocht en dat zijn naam is Norberto S-G.

Vingerafdrukken
De Amerikaanse autoriteiten hebben de vingerafdrukken zoals die in Nederland van deze persoon zijn afgenomen vergeleken met die, die bij de FBI bekend waren van José Rodrigo A-G, die in 2003 waren afgenomen in verband met een visumaanvraag en daaruit concludeerde de FBI, dat die afdrukken van één en dezelfde persoon zijn, te weten José Rodrigo A-G. Voorts verdenken de Amerikaanse autoriteiten verdachte er van dat hij de identiteit heeft aangenomen van een persoon die op driejarige leeftijd in Mexico is overleden.

Uitlevering toelaatbaar
De rechtbank heeft de op Schiphol aangehouden persoon aangemerkt als de persoon die door de Amerikaanse autoriteiten wordt gezocht en heeft de uitlevering voor deze twee feiten toelaatbaar geacht, voor zover die zijn gepleegd in de periode 2008 tot en met 2013. Tevens heeft de rechtbank toelaatbaar bevonden dat de bij deze persoon in beslag genomen voorwerpen worden overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.'28 mei 2014
Veroordeling voor ontucht en maken kinderporno: zeven jaar cel en tbs

'De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 34-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Daarnaast legde de rechtbank de man tbs met dwangverpleging op. Hij pleegde ontucht met verschillende jonge kinderen in de leeftijd van enkele maanden tot elf jaar. Ook maakte en verzamelde hij kinderporno.

De man pleegde tussen januari 2001 en augustus 2013 ontucht met zes jonge kinderen. Eén van hen was zijn neefje. Op vier van de kinderen paste hij regelmatig op. Ook verrichtte de man in het bijzijn van een kind seksuele handelingen. In sommige gevallen maakte de man opnamen van het misbruik. Hij maakte zich daarmee schuldig aan het vervaardigen van kinderporno. De politie trof in zijn woning duizenden (deels zelfgemaakte) video’s en afbeeldingen aan op verschillende gegevensdragers.

Volgens de rechtbank deed de man zijn slachtoffers en hun ouders onherstelbaar leed aan. Gelet op de zeer jeugdige leeftijd van de slachtoffers gaat het om gewetenloos handelen. De man hield geen rekening met de gevolgen van zijn handelen voor de kinderen en wilde alleen zijn eigen lustgevoelens bevredigen. Volgens de rechtbank verkeerden de kinderen vanwege hun leeftijd en relatie met hem in een kwetsbare positie en waren zij niet in staat hem weerstand te bieden. Het vertrouwen dat de kinderen en hun ouders in de man stelden, heeft hij op zeer grove wijze beschaamd. Door het maken en verzamelen van kinderporno is het de man mede aan te rekenen dat verwerpelijke mensonterende handelingen, die plaatsvinden met jonge kinderen, in stand worden gehouden en bevorderd.

In strafmatigende zin houdt de rechtbank er rekening mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Uit de rapporten van de deskundigen blijkt dat bij hem sprake is van verschillende psychiatrische en seksuele stoornissen. De rechtbank neemt het advies van de psychiater en psycholoog over dat het voor de veiligheid van anderen noodzakelijk is dat de man tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd.

De man moet de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal zo’n 22.000 euro.'28 mei 2014
Eindhovenaar krijgt celstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeval

'De rechtbank Oost-Brabant heeft zojuist een 23-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van vier jaar. De man veroorzaakte een ongeval waarbij een voetganger om het leven kwam.

De man reed in de avond van 11 november vorig jaar met hoge snelheid over de Franklin D. Rooseveltlaan in Eindhoven. Hij reed met zijn auto een voetganger aan. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Uit onderzoek blijkt dat de man minimaal 132,5 km/u heeft gereden, terwijl er een snelheid van maximaal 50 km/u is toegestaan. De man is met deze snelheid, zonder af te remmen, onder meer een voetgangersoversteekplaats genaderd. Volgens de rechtbank reed de man in de gegeven omstandigheden roekeloos, en dat is de zwaarste vorm van schuld. Naar het oordeel van de rechtbank getuigen de gedragingen van de man van een zeer ernstig gebrek aan zorgvuldigheid. De man nam onaanvaardbare risico’s, waardoor het slachtoffer is komen te overlijden. Een botsing was met deze snelheid en onder deze omstandigheden onvermijdelijk.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er onder meer rekening mee dat de man met een zeer hoge snelheid heeft gereden en daarbij een tragisch verkeersongeval veroorzaakte, waarbij een voetganger is overleden. Het leed dat de man hiermee bij de partner, de kinderen en de andere nabestaanden van het slachtoffer veroorzaakte, is groot, pijnlijk en vooral onherstelbaar. De rechtbank rekent het de man ook zwaar aan dat hij meerdere keren is veroordeeld voor verkeersdelicten en hij in zeven jaar tijd al 28 boetes kreeg voor diverse verkeersovertredingen, waaronder het overschrijden van de maximumsnelheid. De man was dus al veelvuldig een gewaarschuwd mens.

Uit een rapport van de reclassering blijkt dat de man zijn leven goed op orde heeft. Wel constateert de reclassering dat bij hem sprake is van een patroon waarbij hij de oorzaak van zijn gedrag buiten zichzelf legt. De keren dat de man in aanraking kwam met justitie legde hij de schuld telkens (gedeeltelijk) bij anderen. De man neemt in het algemeen weinig verantwoordelijkheid voor zijn handelen, maakt regelmatig dezelfde fouten en leert daar schijnbaar moeilijk van. De reclassering schat de kans op herhaling hoog in. Als de man zijn verkeersgedrag niet wijzigt, dan kan iedere willekeurige verkeersdeelnemer het slachtoffer worden van zijn gedrag. De man moet in totaal 5.911,79 euro aan schadevergoeding betalen aan nabestaanden.'28 mei 2014
Man veroordeeld voor chantage bedrijf Oss

'De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 25-jarige man uit Aarlanderveen veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf dagen voor chantage.

De man dreigde in december 2011 bepaalde vertrouwelijke bedrijfsgegevens van een bedrijf uit Oss over dierproeven beschikbaar te stellen aan onder andere een actiegroep en media. Hij zou dit doen als het bedrijf hem geen 50.000 euro zou betalen.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte bewust gebruik proberen te maken van de vrees die het bedrijf had voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van bedrijfsgegevens over dierproeven.

Een dergelijke vorm van een poging tot afdreiging (chantage) dient, als uitgangspunt, te worden bestraft met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van aanmerkelijke duur. In deze zaak is echter sprake van een weinig professionele uitvoering van het misdrijf. In het voordeel van de verdachte weegt de rechtbank onder meer mee dat de verdachte de feiten heeft bekend. De verdachte meerdere malen verklaard geschrokken te zijn van de gevolgen die zijn daad heeft gehad en verklaart hiervan spijt te hebben. Deze verklaringen komen op de rechtbank oprecht over. Ook heeft de verdachte sinds zijn invrijheidstelling zelf zijn leven op orde gebracht. Dit alles leidt ertoe dat de rechtbank een gevangenisstraf oplegt gelijk aan het voorarrest.'28 mei 2014
Steekpartij ex-partners: vrouw krijgt werkstraf, vrijspraak voor man

'De rechtbank heeft vandaag een 20-jarige vrouw uit Nijmegen veroordeeld voor poging zware mishandeling tot een werkstraf van 120 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast heeft de rechtbank vandaag een 21-jarige man uit Nijmegen (de ex-partner van de vrouw) vrijgesproken van bedreiging en ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van mishandeling.

De man en de vrouw hadden in augustus 2013 een confrontatie op de openbare weg, de Grootstalselaan in Nijmegen. Hierbij had de vrouw een aardappelschilmesje in haar hand, waarmee ze stekende bewegingen heeft gemaakt in de richting van het bovenlichaam van de man. Hierdoor heeft de man een wond in zijn borststreek opgelopen. Hij liep hierdoor wel kans op zwaar lichamelijk letsel.

Als reactie op de aanval van de vrouw heeft de man de vrouw tegen haar lichaam en eenmaal tegen haar hoofd geslagen. De rechtbank is van oordeel dat de man heeft gehandeld uit zelfverdediging. Hij wordt dan ook ontslagen van alle rechtsvervolging. De man wordt tevens ervan beschuldigd de vrouw te hebben bedreigd. De rechtbank twijfelt over de betrouwbaarheid van de verklaringen hierover en spreekt hem hiervan vrij.

De rechtbank legt de vrouw, naast de werkstraf van 120 uren, een voorwaardelijke gevangenisstraf op van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar. Tijdens deze proeftijd moet de vrouw zich laten behandelen. De rechtbank neemt het de vrouw kwalijk dat ze een mes heeft meegenomen naar de confrontatie met haar ex-partner. Verder is de vrouw de agressor geweest en vond het gebeuren plaats op een fietspad langs een openbare weg en zijn diverse mensen daarvan getuigegeweest. Een dergelijk feit zorgt niet alleen voor gevoelens van angst en onveiligheid bij het slachtoffer maar ook binnen de samenleving in het algemeen. De voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden dient ertoe om de vrouw ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw een strafbaar feit te plegen.'28 mei 2014
11 jaar cel voor dood Zwolse weduwe

'Een 57-jarige man uit Apeldoorn is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van 11 jaar voor de dood van een bejaarde vrouw uit Zwolle. De rechtbank stelt vast dat de man het slachtoffer met een voorwerp op het hoofd heeft geslagen. Wat zich verder in de woning van het slachtoffer heeft afgespeeld kan niet meer worden gereconstrueerd. De man maakte tijdens het proces voornamelijk gebruik van zijn zwijgrecht.

Gevonden door schoonmaakster
Het lichaam van het slachtoffer werd op 9 juli 2013 onder aan de trap van haar woning gevonden door de schoonmaakster. Na onderzoek door de politie en de lijkschouwer leek het om een val van de trap te gaan. Het lichaam is enkele dagen later gecremeerd. Een van de zoons van de vrouw ontdekte later overboekingen van grote bedragen naar de rekening van de verdachte op de dag van het overlijden. Hierop startte het strafrechtelijk onderzoek.

Klap op schedel
De vrouw is overleden aan de gevolgen van een klap op haar hoofd met een voorwerp. Niet door een ongelukkige val van de trap. De verwonding aan haar schedel passen bij een klap op het hoofd en niet bij een val. Op de kleding van de man zijn bloedsporen van het slachtoffer aangetroffen die passen bij uitoefenen van geweld. De man heeft hierover niets willen verklaren.

Camerabeelden
Camerabeelden laten zien dat de man op de dag van het overlijden in de Koestraat was. De man ontkent en zegt dat hij ongeveer twee jaar niet in Zwolle is geweest.

Financieel conflict
Op 8 juli 2013 werd 18.500 euro overgemaakt van haar rekening naar de zijne. Dit geld gebruikte de man voor het aflossen van schulden en de aankoop van een auto. Uit het dossier blijkt dat er een financieel conflict was tussen het slachtoffer en de man. De rechtbank Arnhem veroordeelde hem in 2012 tot het terugbetalen van 58.000 euro, dat de weduwe aan hem had geleend. De twee dochters verklaarden dat de vrouw zei dat ze hem geen stuiver meer zou lenen. De rechtbank acht het daarom hoogst onwaarschijnlijk dat het slachtoffer vrijwillig 18.500 euro naar de man zou overmaken.'27 mei 2014
Celstraf schoonheidsspecialiste voor mishandeling en oplichting

'De schoonheidsspecialiste die veertien klanten zwaar letsel en/of pijn heeft toegebracht, krijgt van de Haagse rechtbank twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Gedurende vijf jaar mag zij geen schoonheidsspecialistische behandelingen verrichten.

De schoonheidsspecialiste verrichte, hoewel ze niet bekwaam was, diverse ingrijpende cosmetische ingrepen, waaronder het injecteren van zogenoemde fillers en het aanbrengen van permanente make-up. Deze behandelingen leidden onder andere tot pijn en zwellingen bij haar klanten. Een deel van de slachtoffers heeft zware hersteloperaties moeten ondergaan. Zij hebben nog steeds last van de nadelige gevolgen.

De rechtbank veroordeelt de schoonheidsspecialiste ook omdat ze haar slachtoffers oplichtte door onder meer de indruk te wekken dat zij een professioneel werkende en betrouwbare cosmetische kliniek had. De rechtbank rekent het de vrouw zeer zwaar aan dat zij het in haar gestelde vertrouwen ernstig heeft geschaad en zich uitsluitend heeft laten leiden door haar eigen financiële gewin. Dit klemt te meer nu zij geen enkel berouw heeft getoond over haar laakbare gedrag en de schuld telkens bij haar slachtoffers en hun medische behandelaars heeft gelegd.

De rechtbank heeft in het feit dat het programma Undercover in Nederland in oktober 2013 een uitzending over de praktijken van deze vrouw heeft uitgezonden en het feit dat dit TV-programma bij de arrestatie van de vrouw in juni 2013 aanwezig is geweest geen aanleiding gezien om de op te leggen straf naar beneden bij te stellen. Om het lopende onderzoek niet te verstoren, heeft het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt met het SBS-programma om de schoonheidsspecialiste in de uitzending niet herkenbaar in beeld te brengen en geen privénamen te gebruiken. De rechtbank is daarom van oordeel dat niet gesproken kan worden van een schending van de privacy van de vrouw die tot strafvermindering moet leiden.'27 mei 2014
PIJ-maatregel met drie maanden verlengd

'De meervoudige raadkamer voor kinderstrafzaken in de rechtbank Gelderland heeft vandaag de PIJ-maatregel van een inmiddels 24 jaar oude man met drie maanden verlengd.

De man is begin 2009 door het gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot (onder andere) de PIJ-maatregel, naar aanleiding van een door hem eind 2007 gepleegde verkrachting te Zutphen. PIJ, een maatregel voor jonge misdadigers met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening, staat voor 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen' en kan tot maximaal zeven jaar worden verlengd.

Door de officier van justitie is verlenging van de PIJ-maatregel met zes maanden gevorderd. De instelling heeft de rechtbank geadviseerd die vordering af te wijzen.

De rechtbank acht verlenging van de PIJ-maatregel noodzakelijk om de kans op recidive zo klein mogelijk te houden. Wel moet thans worden gewerkt richting begeleid wonen en is het einde van de maatregel duidelijk in zicht.'26 mei 2014
Ontneming van vijf ton euro voor ex-notaris

'De rechtbank Noord-Holland heeft op 26 mei 2014 bepaald dat ex-notaris K. aan de Staat vijf ton euro moet betalen in verband met het voordeel dat hij uit criminele activiteiten heeft behaald.

De rechtbank borduurt in haar beslissing voort op de bewezenverklaring in de strafzaak tegen K. (vonnis van de rechtbank Haarlem, 21 december 2012: schuldwitwassen door een rechtspersoon, terwijl K. aan de verboden gedragingen leiding heeft gegeven). Tevens sluit de rechtbank in haar beslissing aan bij de berekening in de ontneming rapportage.

In depot
K. hield van 14 december 2001 tot en met 17 september 2003 als lid van de notarismaatschap gelden in depot voor een drietal eveneens veroordeelde verdachten uit de Klimopzaak. De op de depotrekening ontvangen gelden werden niet onmiddellijk doorbetaald; de rente op die bedragen kwam ten goede aan de notarismaatschap door middel van facturen ter hoogte van die rente.

De door de verdediging gevoerde verweren worden door de rechtbank alle verworpen. Weliswaar was schuldwitwassen vóór 14 december 2001 niet strafbaar, maar de gedragingen van K. met betrekking tot voor die datum ontvangen gelden konden wel als schuldheling worden gezien. En dat geldt als een soortgelijk feit als schuldwitwassen, waardoor ontneming van het verkregen voordeel mogelijk is. Bovendien hebben de gelden een aantal jaren, ook na 14 december 2001, op de derdenrekening van de maatschap van K. gestaan, zijn ze met elkaar vermengd en uiteindelijk op verschillende momenten uitbetaald.

Voordeel
De rechtbank oordeelt dat een bedrag van ruim zes ton euro als wederrechtelijk voordeel moet worden gezien, dat door de maatschap van K, is verkregen. Dit betreft vrijwel vijf ton euro aan rentebedragen en ruim één ton aan vervolgprofijt. Uiteindelijk stelt de rechtbank het voordeel dat K. moet betalen aan de Staat op vijf ton euro, aangezien zeer waarschijnlijk een gedeelte van het voordeel gelet op de afspraken over winstdeling in de maatschap bij het andere lid van de maatschap is terechtgekomen. Deze heeft overigens niets met de activiteiten van K. te maken gehad.

Er vindt geen verdere aftrek plaats, zoals door de verdediging was bepleit. De kantoorkosten zijn immers, zo oordeelt de rechtbank, te verwaarlozen geweest. En ook de vorderingen van de benadeelde partijen worden niet in mindering gebracht, omdat deze nog niet onherroepelijk in rechte zijn vastgesteld en ook nog niet zijn betaald.'26 mei 2014
Celstraf voor ontucht met oud-leerlingen

'De rechtbank Den Haag heeft een voormalige leraar basisonderwijs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn als bijzondere voorwaarden een verplichte behandeling en een contactverbod met de slachtoffers verbonden.

De rechtbank heeft hem deze straf opgelegd omdat hij gedurende meerdere jaren ontuchtige handelingen heeft gepleegd met drie jongens die vroeger als leerling bij hem in de klas hebben gezeten. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij het vertrouwen dat de jongens en hun ouders in hem stelden op dergelijke wijze heeft beschaamd.

De officier van justitieheeft op de zitting ook een beroepsverbod gevraagd. Die bijkomende straf is naar het oordeel van de rechtbank niet mogelijk, omdat de jongens de basisschool al hadden verlaten toen de ontucht plaatsvond.'26 mei 2014
Vrijspraak militair voor wurgingspoging en huiselijk geweld

'Een 53-jarige militair uit Alkmaar is vrijgesproken van poging tot zware mishandeling van zijn vrouw door verwurging en van ander huiselijk geweld tegen haar en haar kinderen.

Bijten
De vrouw verklaarde dat zij tijdens een ruzie werd aangevallen en gewurgd door haar man en dat zij hem heeft moeten bijten om los te komen. De militair stelde juist dat zijn vrouw hem aanviel, sloeg en beet en dat hij haar alleen maar van zich af heeft gehouden door zijn hand ter hoogte van haar sleutelbeen, mogelijk de hals, te plaatsen.

Letsel
Bij beiden is letsel aangetroffen, zowel een bijtwond aan de buitenkant van de onderarm van de militair als plekken aan één kant van de hals van de vrouw. Dit letsel past echter in beide scenario’s en geeft onvoldoende informatie over welk scenario het meest waarschijnlijk is, waarbij moet worden aangetekend dat de plek van de bijtwond bij verdachte niet voor de hand ligt als die tijdens een verwurgingspoging zou zijn ontstaan. Nu er onvoldoende bewijs is dat uitsluitsel zou kunnen geven, heeft de militaire kamer de militair vrijgesproken.

Huiselijk geweld
Ten aanzien van het overige tenlastegelegde huiselijk geweld zijn verklaringen afgelegd door de vrouw en haar kinderen. Maar deze sluiten op de essentiële punten onvoldoende op elkaar aan, zodat de militaire kamer ook voor deze feiten tot het oordeel komt dat deze niet wettig en overtuigend bewezen kunnen worden en de militair ook daarvan is vrijgesproken.'23 mei 2014
Straf voor aanrijden verkeersregelaar

'Een 54-jarige automobilist uit Bruchem is voor het aanrijden van een verkeersregelaar en het doorrijden na die aanrijding, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes weken en een onvoorwaardelijke werkstraf van 140 uren. Daarnaast krijgt de man een rij-ontzegging van acht maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Aanwijzingen genegeerd
De rechtbank Gelderland rekent het de automobilist zwaar aan dat hij bij wegwerkzaamheden de aanwijzingen van een verkeersregelaar, die duidelijk herkenbaar was en voorgeschreven kleding droeg, heeft genegeerd en heeft gemeend langs deze persoon te moeten rijden. Vervolgens is hij niet gestopt nadat hij de verkeersregelaar had aangereden. Met zijn houding is de man voorbijgegaan aan het feit dat een verkeersregelaar er op moet kunnen vertrouwen dat hij zijn werk in veiligheid kan doen en dat verkeersdeelnemers de door hem gegeven aanwijzingen opvolgen.'23 mei 2014
Ook in hoger beroep 15 jaar cel voor doodsteken ex-vrouw

'Een 42-jarige man is ook in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan doodslag op zijn ex-vrouw, het mishandelen van zijn stiefzoon en het bedreigen van hen beide met de dood. Het gerechtshof bevestigt hiermee de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 september 2013.

24 steken
Op 29 juli 2011 heeft de man zijn ex-vrouw in een park in het Zeeuwse Nieuwdorp met 24 steken (met een scherp voorwerp) om het leven gebracht. Ook heeft hij de zoon van de vrouw gedurende een periode van zes jaar meermalen mishandeld. In die tijd heeft hij bovendien gedreigd om hen allebei om het leven te brengen. De man en de vrouw hebben tien jaar lang een relatie gehad, waaruit drie kinderen zijn geboren. In 2007 gingen zij uit elkaar en ontstond een langdurig conflict rond de kinderen en de bezoekregeling.

Geen moord, maar doodslag
Net zoals de rechtbank is het hof van mening dat er geen sprake was van moord: de verdachte heeft niet met voorbedachten raad gehandeld.

Psychiatrische stoornis
Volgens de verdediging zou de man last hebben gehad van een acute kortstondige psychiatrische stoornis. Hierdoor had hij geen controle over zijn handelen bij de steekpartij en kon hij zich erna niet meer herinneren wat hij had gedaan. De man heeft geweigerd om aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek mee te werken. Hierdoor is er volgens de deskundigen niet genoeg informatie om te kunnen vaststellen of dit inderdaad het geval was. Uit de manier waarop de vrouw om het leven is gebracht, kan volgens het hof niet anders geconcludeerd worden dan dat de man haar met opzet heeft gedood.

Onherstelbaar leed
Het hof vindt dat de door de rechtbank opgelegde maximale gevangenisstraf van 15 jaar recht doet aan het intens diepe en onherstelbare leed dat verdachte aan de nabestaanden, en met name aan de vier kinderen van het slachtoffer, heeft aangedaan. Dat geldt ook voor de gruwelijke wijze waarop hij het slachtoffer op klaarlichte dag in een park, dat voor iedereen toegankelijk is, om het leven heeft gebracht.'23 mei 2014
Tien jaar cel voor doodslag op zoontje Baarn

'Een 34-jarige man uit Baarn is vrijdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het doden van zijn 6-jarige stiefzoontje in februari 2013. De rechtbank achtte doodslag bewezen.

Het jongetje werd vorig jaar dood in zijn bed aangetroffen. Alleen zijn 3-jarige zusje en de man waren in het huis aanwezig.

Voldoende bewijs
De man heeft steeds verklaard niets met de dood van zijn stiefzoontje te maken te hebben. Deskundigen hebben geen doodsoorzaak bij het jongetje kunnen vaststellen. Desondanks vond de rechtbank voldoende bewijs aanwezig voor betrokkenheid van de man bij de dood van het jongetje. Zo bleek onder andere dat hij eerder gedreigd heeft zijn stiefzoontje met een kussen te verstikken.

Doodslag
Anders dan de officier van justitieachtte de rechtbank moord niet bewezen. Alleen het feit dat de man eerder tegen zijn vrouw heeft gezegd dat hij een kussen op het hoofd van het kind zou drukken, is onvoldoende om vast te stellen of de man ook met een vooropgezet plan heeft gehandeld. Het beschikbare bewijs laat de mogelijkheid open dat de man ook in een gemoedsopwelling gehandeld zou kunnen hebben.'23 mei 2014
Beslag op goederen na doorzoeking kamp blijft gedeeltelijk gehandhaafd

'Achttien bewoners en bezoekers van een woonwagencentrum in ’s-Hertogenbosch vroegen de rechtbank de -tijdens een doorzoeking- inbeslaggenomen goederen terug te geven. De rechtbank Oost-Brabant besliste zojuist dat ze de goederen deels terugkrijgen.

Op 31 oktober en 1 november 2013 was er een doorzoeking van de politie op het woonwagencentrum. De politie nam toen goederen zoals caravans, auto’s, telefoons, sieraden, bankpassen en geld in beslag. Achttien bewoners en bezoekers dienden bij de rechtbank een klaagschrift in om de goederen terug te krijgen.

De civiele raadkamer van de rechtbank verklaart een gedeelte van de klaagschriften gegrond. Het beslag op bepaalde goederen, zoals sieraden en kleding, dient volgens de rechtbank namelijk geen strafvorderlijk belang en daarom krijgen die klagers de goederen terug. Ook verklaart de rechtbank enkele klaagschriften (gedeeltelijk) niet ontvankelijk, omdat het goederen betreft die de klagers al hebben teruggekregen, zoals een paspoort.

Voor de overige goederen (zoals auto’s, grote geldbedragen en jachtwapens) is de rechtbank van oordeel dat het in het belang van het onderzoek in de strafzaak niet mogelijk is de goederen op dit moment terug te geven. Volgens de rechtbank is het niet onwaarschijnlijk dat deze inbeslaggenomen goederen later verbeurd worden verklaard.'23 mei 2014
Man veroordeeld voor vrijheidsberoving en mishandeling in Druten

'De rechtbank heeft vandaag een 32-jarige man uit Duitsland van Poolse afkomst veroordeeld voor het medeplegen van diefstal met geweld, het medeplegen van mishandeling, het medeplegen van bedreiging met zware mishandeling en het medeplegen van vrijheidsberoving. Alle feiten zijn begaan in Druten tegen hetzelfde slachtoffer.

Vastgebonden
De man en zijn vrouwelijke mededader waren naar het slachtoffer toe gegaan omdat zij het vermoeden hadden dat het slachtoffer ontucht, waarvan overigens niet is gebleken, had gepleegd met de dochter van de vrouw. De vrouw wilde verhaal halen bij het slachtoffer en zijn computer mee nemen om bewijs voor de ontucht te verzamelen. Na een worsteling heeft de man het slachtoffer geslagen met een zware metalen ketting die met tape was omwikkeld. Het slachtoffer werd vastgebonden op een stoel, zijn mond werd dichtgeplakt en hij werd bewaakt door de man. Ondertussen werd het huis onderzocht om de computerapparatuur mee te kunnen nemen. De man deed hier later ook aan mee. Toen de apparatuur verzameld was en in de auto stond, lieten zij het slachtoffer achter in de woning en deden deze van buitenaf op slot.

Rol
De vrouw had bedacht dat ze naar het slachtoffer toe wilde en vroeg de 32-jarige man mee ter bescherming. Gelet op de rol van de man in het geheel en op de blanco justitiële documentatie legt de rechtbank een gevangenisstraf op voor de duur van 12 maanden. Ook moeten de man en de vrouw een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De volledige uitspraak is te lezen via onderstaand ECLI-nummer.'22 mei 2014
Stagiaire krijgt celstraf en werkstraf voor ontucht met leerlingen

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 28-jarige stagiaire veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 87 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 200 uur. De vrouw uit ’s-Hertogenbosch pleegde vorig jaar zomer ontucht met twee van haar leerlingen.

In de periode juni tot en met augustus vorig jaar pleegde de vrouw ontucht met een 15-jarige jongen en een meisje van dezelfde leeftijd. De jongen en het meisje waren leerlingen op de school waar de vrouw stagiaire was.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er onder meer rekening mee dat de verdachte verregaande seksuele handelingen heeft verricht met twee aan haar opleiding toevertrouwde leerlingen. De vrouw heeft de lichamelijke integriteit van de jongen en het meisje geschonden. Daarnaast weegt de rechtbank in het voordeel van de verdachte onder meer mee dat uit het rapport van een psycholoog blijkt dat zij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook kent deze strafzaak veel mediabelangstelling, en dit heeft zijn weerslag op het leven van de vrouw.

Aan de voorwaardelijke straf koppelt de rechtbank de bijzondere voorwaarde dat de vrouw zich gedurende de proeftijd gedraagt naar voorschriften en aanwijzingen van de reclassering. Anders dan het advies van de reclassering, verbindt de rechtbank geen klinische behandelingsplicht aan de voorwaardelijke straf. De verdachte geeft aan gemotiveerd te zijn de behandeling te ondergaan en de behandeling kan in een vrijwillig kader plaatsvinden. Daarbij weegt de rechtbank mee dat het recidiverisico ook zonder die klinische behandeling als laag wordt ingeschat.'22 mei 2014
Gevangenisstraf voor schietincident in Ewijk

'De rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, heeft vandaag een 41-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden voor een schietincident in Ewijk.

Man in been geschoten
De man had op 28 januari 2014 op een vakantiepark te Ewijk met een vuurwapen een man in zijn been heeft geschoten. Hij had daarmee ook het wapen en bijbehorende munitie voorhanden. Nu niet is komen vast te staan dat veroordeelde de man wilde doden, is hij vrij gesproken van de onder meer tenlastegelegde poging tot moord en poging tot doodslag. Het schieten in het been levert naar het oordeel van de rechtbank zware mishandeling op.

Geen inzicht in psychische gesteldheid
Veroordeelde heeft niet mee willen werken aan psychologisch onderzoek, waardoor weinig informatie over zijn psychische gesteldheid beschikbaar is. De rechtbank heeft daarom geen voorwaardelijk strafdeel met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden opgelegd.

Niet met voorbedachten rade
De rechtbank heeft een lagere straf opgelegd dan geëist door de officier van justitie, omdat zij niet bewezen acht dat veroordeelde het feit met voorbedachten rade heeft begaan. De officier ging daar wel van uit.'16 mei 2014
Tien jaar celstraf voor vijfvoudige poging tot moord in Lith

'De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 41-jarige man uit Oss veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De man maakte zich schuldig aan poging tot moord en verboden wapenbezit.

De verdachte stapte in oktober 2013 in zijn auto en reed naar een woonwagenkamp in Lith. Daar begon hij direct met een pistool en een jachtgeweer op de ramen van een woonwagen te schieten. Binnen waren drie volwassenen, een peuter van drie jaar en een baby van negen maanden aanwezig. De man nam de woning nagenoeg ononderbroken drie minuten lang onder vuur.

Voorbedachte raad
De man heeft met voorbedachte raad gehandeld, vindt de rechtbank. De verdachte had voor de schietpartij meer dan voldoende de gelegenheid na te denken over de ernst en de gevolgen van zijn handelen. Voor zover de verdachte door overmatig gebruik van alcohol en/of cocaïne tot de bewezen verklaarde misdrijven is gekomen, is dat geen belemmering om opzet en voorbedachte raad vast te stellen. Doordat de verdachte niet heeft meegewerkt aan onderzoek door een psycholoog of psychiater, is niets bekend over zijn geestelijke toestand of andere bijzonderheden ten tijde van het voorval. Er is voor de rechtbank geen reden aan te nemen dat er zich toen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan bij verdachte. Om die reden worden de feiten hem volledig toegerekend.

Vrijspraak
De man werd ook verdacht van een poging tot brandstichting. Hij nam twee jerrycans met benzine mee naar het woonwagenkamp, die daar tijdens de schietpartij ontbrandden. Volgens de rechtbank kan uit de bewijsmiddelen niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte de jerrycans bewust heeft aangestoken. Het is namelijk ook mogelijk dat door het gebruik van de vuurwapens de jerrycans tot ontbranding zijn gekomen. Ook voor het ten laste gelegde gooien van de jerrycans is geen overtuigend bewijs aanwezig. De verdachte wordt vrijgesproken van de poging tot brandstichting.

Strafbepaling
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de man ook in 2012 al veroordeeld is voor verboden wapenbezit. Daarnaast heeft de verdachte bewust een levensbedreigende situatie voor de slachtoffers in het leven geroepen. Dat uiteindelijk niemand met fatale gevolgen is geraakt, is niet aan hem te danken. De man is na de schietpartij gevlucht, zonder zich te bekommeren om het lot van zijn slachtoffers. De slachtoffers hebben zeer beangstigende minuten doorgemaakt. Er was bovendien aanzienlijke materiële schade. De verdachte moet de eigenaar van de woonwagen een schadevergoeding betalen van 10.000 euro.'16 mei 2014
RTL mag verborgen camerabeelden 'Project P' niet uitzenden

'RTL mag beelden die met een verborgen camera gemaakt werden voor een aflevering van het programma Project P niet uitzenden. Dat heeft de rechter in Lelystad vrijdag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de directie van het Einstein College in Hoogvliet, een groep ouders en docenten. Ook beelden waarbij de scholieren met de heimelijk gemaakte opnames werden geconfronteerd, mogen niet worden uitgezonden. Als RTL de beelden wel uitzendt, moet een dwangsom van 250.000 euro betaald worden.

Bescherming persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder
De rechter oordeelde dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen in deze zaak zwaarder weegt dan het recht op van vrijheid van meningsuiting van RTL. De rechter liet hierbij met name meewegen dat een school een niet-openbare ruimte is. De leerlingen en docenten mochten erop vertrouwen dat zij in een veilige (leer)omgeving waren en hoefden daar niet bedacht te zijn op het maken van opnames met een verborgen camera. De rechter woog ook mee dat het om jonge kinderen ging, die niet de keuze hebben om níet naar school te gaan. Ook speelde mee dat RTL geen specifieke misstand op het Einstein College wilde blootleggen, maar aandacht wilde besteden aan pesten in het algemeen.

Confrontatie bij het sportveld
Een opgenomen confrontatie van de leerlingen met de heimelijk gemaakte beelden, mag ook niet worden uitgezonden. De rechter oordeelde dat uit de geblurde beelden, waarbij ook stemmen zijn vervormd, op redelijk eenvoudige wijze de identiteit van de leerlingen is af te leiden. Ook is de kans aanwezig dat de leerlingen via berichtgeving op social media worden herkend. De rechter woog ook mee dat de school zich inspant om pesten tegen te gaan. De school maakt gebruik van pestprotocollen en heeft ook deelgenomen aan speciale projecten.'16 mei 2014
Nijmegenaar bestraft voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval

'Een 61-jarige man uit Nijmegen is door de rechtbank voor het veroorzaken van een verkeersongeval veroordeeld tot het verrichten van een taakstraf van 240 uren, betaling van een geldboete van € 1.000,- en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 24 maanden waarvan 18 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Oranje
De man heeft, toen hij bij het naderen van de kruising van het Keizer Traianusplein en de Nieuwe Ubbergseweg zag dat het verkeerslicht oranje licht uitstraalde, niet geremd om zijn auto tijdig tot stilstand te brengen. Maar in plaats daarvan heeft de man zijn snelheid verhoogd, is het verkeerslicht voorbij gereden en is aangereden tegen de overstekende fietser, die groen licht had. De fietser is hierdoor overleden.

Onvoorzichtig
Naar het oordeel van de rechtbank heeft de man daarmee bewust het risico genomen dat andere verkeersdeelnemers zich gelijktijdig met verdachte op het kruisingsvlak zouden begeven. De man heeft naar het oordeel van de rechtbank dermate onvoorzichtig gereden dat het aan zijn schuld is te wijten dat een ongeval is veroorzaakt waardoor het slachtoffer om het leven is gekomen.'15 mei 2014
Geen vervolging voor directeur ‘t Hofnarretje

'De door het Openbaar Ministerie genomen beslissing om niet tot vervolging over te gaan van de directeur van ’t Hofnarretje rust op goede gronden. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist.

In het door het hof als zorgvuldig en uitgebreid aangemerkte onderzoek zijn onvoldoende feiten naar voren gekomen die wijzen op strafbare betrokkenheid van deze directeur bij grootschalig seksueel misbruik van jonge kinderen door een personeelslid van de kinderdagverblijven.

Het oordeel van het hof volgt op het bezwaar dat door een belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang en anderen is gemaakt tegen de sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie in deze zaak (artikel 12 Wetboek van strafvordering-procedure).'15 mei 2014
Herindeling Arbodiensten voor premieheffing

'Arbodiensten dienen voor de premieheffing werknemersverzekeringen te worden ingedeeld in sector 35, “Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen”. Dat heeft de belastingkamer van het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist.

Sectorindeling
Het geschil waarin het hof een beslissing heeft gegeven ging over de vraag in welke sector Arbodiensten voor de heffing van premies werknemersverzekeringen moeten worden ingedeeld. De sectorindeling is van belang voor de hoogte van de premies; die kunnen in de verschillende sectoren fors uiteen lopen. Alle ondernemers/werkgevers worden ingedeeld in de sector waaronder de werkzaamheden vallen welke hij verricht. Elke sector omvat één of meer bedrijfstakken.

Sectoren 44 (II) en 35
Met ingang van 1996 zijn alle Arbodiensten ingedeeld bij de sector die nu sector 44, “Zakelijke dienstverlening II” is. Daaronder vallen bijvoorbeeld economische adviesbureaus en expertise-bureaus. De belanghebbende/Arbodienst stond een herziening van die indeling voor; hij vond dat indeling in sector 35, “Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen” meer passend was. In sector 35 zijn ingedeeld allerlei instellingen en inrichtingen voor de (geestelijke) gezondheidszorg en beroeps-groepen zoals artsen, tandartsen en dierenartsen, maar ook paramedische bedrijven, medisch-opvoedkundige bureaus, bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden, bureaus voor beroepskeuze en consultatiebureaus voor maatschappelijke zorg. De inspecteur heeft het verzoek tot herindeling afgewezen omdat er volgens hem sinds 1996 geen essentiële wijzigingen zijn opgetreden in de werkzaamheden en maatschappelijke functie van Arbodiensten.

Vergelijking
Arbodiensten zijn niet een afzonderlijk vermelde bedrijfstak en kunnen dus niet rechtstreeks onder een sector worden gerangschikt. Hun werkzaamheden moeten daarom door de methode van vergelijking worden gerangschikt onder de sector waarmee de meeste overeenkomst bestaat. Het hof oordeelde dat daarbij de feitelijke werkzaamheden bepalend zijn. Voor Arbodiensten gaat het om de bijstand aan werkgevers bij de uitvoering van de Arbowet- en regelgeving, bijvoorbeeld verzuimbegeleiding van werknemers, keuringen en medisch onderzoek, en verder advisering van de werkgever over arbeidsomstandigheden en -risico’s voor zijn werknemers. Het hof oordeelde dat die werkzaamheden, in hun totaliteit bezien, hoofdzakelijk bestaan uit ‘aan arbeid gerelateerde gezondheidszorg’. Zij vertonen volgens het hof de meeste overeenkomsten met (diverse van) de onder sector 35 ressorterende bedrijfstakken en beroepsgroepen.

Herindeling
De belastingkamer van het hof heeft dan ook beslist dat Arbodiensten moeten worden ingedeeld in sector 35. In het desbetreffende geval werd aan die indeling terugwerkende kracht verleend tot 2009. De uitspraak kan praktische betekenis hebben voor de premieheffing van andere Arbodiensten. Het ligt in de rede dat zij eveneens in sector 35 zullen worden ingedeeld.'14 mei 2014
Betaald is betaald

'Een automobiliste die vorig jaar in de Pijp een parkeerbewijs kocht, maar verzuimde haar kenteken correct in de parkeerautomaat in te voeren, hoeft haar parkeerheffing niet te betalen. Dat heeft de bestuursrechter in Amsterdam bepaald.

Kenteken
De vrouw parkeerde haar auto vorig jaar juli in de Daniël Stalpertstraat, betaalde parkeerbelasting van € 16 en plaatste het betaalbewijs zichtbaar achter de voorruit. Volgens haar werkte het aanraakscherm van de betaalautomaat niet goed en had ze per ongeluk het verkeerde kenteken ingetoetst. De gemeente stelt dat nu er geen juist kenteken in de automaat is ingevoerd en de heffing terecht is opgelegd.

Tegenbewijs
De rechter bepaalt op basis van vaste jurisprudentie dat het aan de gemeente is om te bewijzen dat dat er geen parkeerbelasting is betaald. In het algemeen kan worden volstaan met de constatering van de controleur dat er niet betaald is voor een specifiek kentekennummer. Maar, zegt de rechtbank, de belastingplichtige heeft de mogelijkheid tegenbewijs te leveren. In deze zaak vormen foto’s van de geparkeerde auto waarop het betaalbewijs en de naheffingsaanslag zichtbaar zijn en een rekeningafschrift van de betaalde € 16 volgens de rechtbank voldoende bewijs dat de vrouw voor haar eigen auto parkeerbelasting heeft betaald. '14 mei 2014
4,5 jaar celstraf voor verkrachting minderjarig meisje

'Een inmiddels 44-jarige man heeft van de rechtbank Den Haag een celstraf gekregen van vier jaar en zes maanden, voor het samen met een ander verkrachten van een meisje van twaalf jaar oud tussen 28 februari en 30 juni 2013 in Leiden en/of in Brasschaat, België.

Het slachtoffer is in de auto meegenomen naar België. In Brasschaat is zij naar een hotel gebracht, waar het meisje zich in een hotelkamer moest omkleden en sexy lingerie moest aantrekken. Hierna moest zij seksuele handelingen verrichten en toestaan.

Naast verkrachting heeft de man zich in deze periode ook nog schuldig gemaakt aan andere ingrijpende ontuchtige handelingen met het meisje. Verder heeft de man in deze periode een kinderpornografische afbeelding van genoemd slachtoffer in zijn bezit gehad. De man moet het slachtoffer 7.500 euro betalen voor de geleden schade.'14 mei 2014
Schadeclaim voor niet uitkomen verwachtingen energielabel-markt afgewezen

'De Staat hoeft geen geld uit te keren aan ondernemingen die financiële schade zouden hebben geleden omdat de markt voor energielabels zich onvoldoende heeft ontwikkeld. Ook kan Nederland niet door deze bedrijven worden gedwongen om de Europese richtlijn voor energiebesparing voor gebouwen na te komen. De rechtbank Den Haag heeft dat bepaald in een civiele rechtszaak waarbij bedrijven uit de energiebesparingsbranche zich hadden verenigd tegen de Staat.

De rechtbank oordeelt dat de bedrijven zich niet rechtstreeks op de Europese richtlijn kunnen beroepen. Die richtlijn heeft tot doel om het milieu te beschermen en consumentenbelangen te behartigen. De bescherming van de financiële belangen van eisers valt hier niet onder.

Als het gaat om de gewekte verwachtingen, oordeelt de rechtbank dat de Staat in zijn algemeenheid een grote mate van vrijheid toekomt om wet- en regelgeving en beleid te wijzigen, ook als daardoor eerdere verwachtingen of vooruitzichten teniet worden gedaan. Het uiteindelijk niet uitkomen van de verwachtingen van deze bedrijven behoren tot het eigen ondernemersrisico in de markt voor energiebesparing. Zij hadden hier zelf in hun bedrijfsvoering rekening mee moeten houden. De Staat heeft zich met de wijziging van beleid dus niet onbehoorlijk gedragen.

De bedrijven waren boos over het stopzetten van het stimuleren van energielabels. Volgens hen heeft Nederland eerst met subsidieregelingen een vraagmarkt gecreëerd waarop zij hebben ingespeeld met investeringen voor (onder meer) het opleiden van energieprestatieadviseurs. Vervolgens heeft de Staat vrijwel alle financiële prikkels voor gebouweigenaren voor het verkrijgen van een energielabel weer weggenomen. Verder zou Nederland in strijd met Europese regels het energielabel de facto niet verplicht hebben gemaakt, waardoor de marktvraag naar energieprestatieadviezen en energiebesparende producten onvoldoende van de grond kwam, zo vinden de bedrijven. De rechtbank ging hierin echter niet mee.'14 mei 2014
Staatssecretaris I&M hoeft bij ProRail geen cijfers punctualiteit op te vragen

'De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hoeft informatie over de punctualiteit van passagierstreinen niet op te vragen bij ProRail B.V.

Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (14 mei 2014). RTL Nieuws had de staatssecretaris op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie uit de database gevraagd. De staatssecretaris wees het verzoek af, omdat hij de gevraagde informatie niet in zijn bezit heeft en ProRail, beheerder van de database, niet onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Verzoek RTL
RTL Nieuws had de staatssecretaris gevraagd om diverse gegevens openbaar te maken over de punctualiteit van passagierstreinen over de jaren 2009, 2010 en 2011. RTL Nieuws wil hiermee controleren of de zogenoemde punctualiteitscijfers kloppen die de vervoerders hierover zelf openbaar maken. ProRail houdt in een database bij of de treinen die in Nederland rijden te vroeg, op tijd, of te laat vertrekken en aankomen.

Zeggenschap
Een informatieverzoek op grond van de Wob kan worden gericht aan een bestuursorgaan, of tot een bedrijf dat onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkt. Nu ProRail geen bestuursorgaan is, kwam de vraag op of zij haar werkzaamheden dan uitoefent onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Naar het oordeel van de Raad van State is dat niet het geval. ProRail hoeft zich bij haar werkzaamheden niet te richten naar opdrachten van de staatssecretaris. De bevoegdheden van de staatssecretaris die voortvloeien uit de concessie die aan ProRail is verleend, het aandeelhouderschap van de Staat en de subsidierelatie met ProRail zijn 'ieder op zichzelf beschouwd' niet zodanig dat de staatssecretaris directe zeggenschap heeft over de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail. Gelet hierop leidt ook het samenstel van deze bevoegdheden er niet toe dat de staatssecretaris directe zeggenschap heeft over ProRail. De staatssecretaris hoefde daarom de gevraagde informatie niet bij ProRail op te vragen en op grond van de Wob te beoordelen of die informatie openbaar kon worden gemaakt, aldus de hoogste bestuursrechter.

Eerdere uitspraak rechtbank
De rechtbank in Amsterdam oordeelde in juli 2013 dat uit het samenstel van bevoegdheden die de staatssecretaris heeft ten aanzien van ProRail blijkt dat de staatssecretaris een 'overwegende invloed heeft op ProRail' en dat ProRail daardoor kan worden aangemerkt als een bedrijf dat onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris valt. De Raad van State heeft met de uitspraak van vandaag de eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd.'13 mei 2014
Vier jaar celstraf voor steekpartij Leidse drugskoerier

'Een man uit Leiden krijgt van de rechtbank Den Haag vier jaar celstraf voor poging tot doodslag door zijn slachtoffer op 26 juni 2013 met een mes in de buik en beide bovenbenen te steken. De rechtbank geeft hem deze straf ook voor het vervoeren en verkopen van cocaïne in de periode van 1 mei tot en met 26 juni 2013 in Leiden.

De dader deed de poging tot doodslag na een gewelddadige beroving van drugs. De rechtbank ziet hierin echter geen rechtvaardiging voor wat de man zijn slachtoffer daarna heeft aangedaan. De man moet naast het uitzitten van de celstraf aan zijn slachtoffer een bedrag van bijna tweeduizend euro betalen voor de geleden schade.'9 mei 2014
Geen rectificatie stemfie-uitspraak Plasterk

'De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoeft zijn uitspraken over de toelaatbaarheid van stemfies niet te rectificeren, omdat het maken van deze fotografische zelfportretten door kiezers met hun ingevulde stembiljet niet verboden is. De Stichting Bescherming Burgerrechten en een particulier hadden in een kort geding bij de rechtbank Den Haag gevraagd om een rectificatie, omdat de minister in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 onder meer had getwitterd “Ik roep niet op om een #stemfie te maken, maar het mag wel”.

Stemfies zijn niet verboden
Volgens de eisers maken stemfies inbreuk op het stemgeheim, omdat kiezers daarmee kunnen laten zien wat zij hebben gestemd en derden hiermee (controleerbaar) invloed kunnen uitoefenen op de uit te brengen stem.

De rechter is van oordeel dat de eisers terecht de aandacht vragen voor nadelen van stemfies.
Deze nadelen wegen zwaarder dan de voordelen die ook aan het gebruik van stemfies verbonden zijn, zo oordeelt de rechter.

Het feit dat deze nadelen zwaarder wegen, hebben volgens hem echter niet tot gevolg dat stemfies verboden zijn. De bewoordingen van de minister zijn dus niet onjuist en daarmee niet onrechtmatig. De rechter laat in het midden of hetgeen de minister heeft gezegd, gelet op het belang van het stemgeheim, verstandig is geweest.

Europese verkiezingen
De eisers wilden verder bereiken dat de minister voor de naderende verkiezingen voor het Europese Parlement maatregelen zou nemen om het maken van stemfies te ontmoedigen. Aangezien de Staat heeft aangekondigd om via posters in stemlokalen kiezers erop te wijzen dat zij niet bekend hoeven te maken op wie zij hebben gestemd, ziet de rechter geen reden om de Staat te dwingen om aanvullende maatregelen te nemen.'8 mei 2014
Hoger beroep Udense vastgoedondernemer afgewezen

'Een failliet verklaarde Udense vastgoedondernemer moet terug naar het huis van bewaring omdat hij zijn verplichtingen uit de Faillissementswet niet nakomt. Het hof volgt hiermee de rechtbank die op 13 december 2013 en 31 januari 2014 tot hetzelfde oordeel kwam.

Niet nakomen Faillissementswet
De ondernemer weigert om persoonlijk te verschijnen voor zijn curatoren, die hem vragen willen stellen. Maar volgens de Faillissementswet is hij daartoe wel verplicht. Ook onttrekt de man zich aan het bevel van de rechtbank dat hij in bewaring moet worden gesteld.

Volgens het hof heeft de man een stevige prikkel nodig – in de vorm van een inbewaringstelling – om zijn verplichtingen na te komen. Hij mag deze inbewaringstelling daarom ook niet in zijn eigen woonhuis in Uden ondergaan. Ook ziet het hof geen reden om de vastgoedondernemer, onder voorwaarden, de kans te geven om zijn verplichtingen alsnog in vrijheid na te komen.

Achtergrond
In april 2013 werd de vastgoedondernemer failliet verklaard. Omdat hij zich niet hield aan de verplichtingen uit de Faillissementswet, beval de rechtbank de man in bewaring te stellen. Sinds 10 september 2013 zat hij daarom vast in het huis van bewaring. Ruim drie weken later werd de inbewaringstelling geschorst en kwam de vastgoedondernemer onder voorwaarden vrij. De rechtbank hief de schorsing in december echter weer op, sindsdien is onbekend waar de man verblijft. De vastgoedondernemer heeft de rechtbank daarna opnieuw verzocht zijn inbewaringstelling op te heffen of te schorsen of zijn inbewaringstelling uit te mogen zitten in zijn eigen woning. De rechtbank heeft die verzoeken op 31 januari 2014 afgewezen. Wel stelde hij tegen de beslissingen van de rechtbank van december 2013 en januari 2014 hoger beroep in. Het hof heeft dat beroep vandaag afgewezen.'7 mei 2014
Tussenarrest in zaak ‘Baflo’

'Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft vandaag een tussenarrest gewezen in de zaak ‘Baflo’. Het gaat om een tussenarrest naar aanleiding van de regiezitting van 23 april jl.

Op 13 april 2011 vonden in Baflo meerdere geweldsincidenten plaats. Daarbij vonden twee mensen, onder wie een politieman, de dood. A.S. is in die zaak als verdachte aangemerkt. De rechtbank in Groningen heeft verdachte op 5 maart 2013 veroordeeld tot 28 jaren gevangenisstraf. Verdachte is in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt dat hoger beroep.

Inhoudelijke behandeling
De onderzoeksfase is afgesloten. De zaak zal nu inhoudelijk op een zitting van het hof moeten worden behandeld. Op die zitting zullen meerdere deskundigen gehoord worden over de vraag of sprake was van toerekeningsvatbaarheid. Het hof streeft ernaar die inhoudelijke behandeling in juli 2014 te laten plaatsvinden. '7 mei 2014
Leraar krijgt celstraf en behandeling voor bezit en verspreiden kinderporno

'Een 27-jarige leraar uit Veenendaal is woensdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk voor het in bezit hebben, aanbieden en verspreiden van kinderporno. Ook moet de man zich laten behandelen in De Waag.

De zaak kwam aan het licht toen het IP-adres van de man boven water kwam in een internationaal onderzoek uit Rusland. Er werden ruim 7200 foto’s en 2300 films op zijn computer aangetroffen.

Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank onder meer rekening gehouden met het gegeven dat de man enigszins verminderd toerekeningsvatbaar is. De man moet naast de gevangenisstraf een behandeling ondergaan gericht op pedofilie en de kwetsbaarheden in zijn persoonlijkheid. Als de man na zijn straf in de proeftijd van drie jaar opnieuw strafbare feiten pleegt, moet hij mogelijk alsnog de tien maanden gevangenisstraf uitzitten. Tijdens de proeftijd moet de man zich houden aan de aanwijzingen van Reclassering Nederland.'7 mei 2014
Rechtbank Den Haag laat crisisheffing in stand

'De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de zogenoemde crisisheffing van het kabinet niet in strijd is met de wet en internationale verdragen. Een aantal werkgevers was naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. De rechtbank verwerpt deze bezwaren, omdat belastingwetgeving deze heffing niet in de weg staat.

De werkgevers deden een beroep op het recht op ongestoord genot van eigendom, neergelegd in artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). De rechtbank oordeelt dat de keuze voor het pakket aan maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen onder meer ter voorkoming van een mogelijke boete van de Europese Unie oplopend tot € 1,2 miljard, bij uitstek een taak van de wetgever is. De crisisheffing is slechts één onderdeel van dat pakket.

De rechtbank oordeelt dat de wetgever, ondanks de met de crisisheffing gemoeide aspecten van terugwerkende kracht, binnen de hem toekomende ruime beleidsvrijheid is gebleven. De werkgevers hebben niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een individuele buitensporige last. Van strijd met het internationale gelijkheidsbeginsel is volgens de rechtbank evenmin sprake.

Naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2013 zijn werkgevers in 2013 een pseudo-eindheffing loonbelasting van 16% verschuldigd voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) van een werknemer in 2012 een bedrag van € 150.000 overstijgt. Deze werkgeversheffing, kortweg crisisheffing genoemd, moest een bijdrage leveren aan het oplossen van de begrotingsproblematiek.'7 mei 2014
Particuliere verhuurders moeten naar belastingrechter voor oordeel over verhuurderheffing

'Particuliere verhuurders die het oneens zijn met de Staat over de zogenoemde verhuurderheffing, moeten een zaak aanspannen bij de belastingrechter. Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter in Den Haag in een civiel kort gedingdat de verhuurders hierover hadden aangespannen tegen de Staat.

De verhuurders wilden af van de verhuurderheffing, op grond waarvan verhuurders met meer dan tien huurwoningen in de gereguleerde sector een heffing dienen te voldoen, berekend op basis van de WOZ-waarde van deze woningen. Ze wilden ervan af omdat deze heffing naar hun zeggen tot gevolg zou hebben dat zij structureel verlies lijden op hun woningen en dat zij ten onrechte gelijk worden behandeld met de woningcorporaties, die al jarenlang profiteren van het rijksbeleid. Het is echter aan de belastingrechter om te beoordelen of dit mag. De verhuurderheffing is immers een belasting.

De voorzieningenrechter oordeelt verder dat een aantal andere maatregelen geen ontoelaatbare staatssteun ten gunste van de woningcorporaties opleveren. De verhuurders hadden dit proberen aan te tonen ten aanzien van onder meer de in Wet maatregelen woningmarkt II opgenomen mogelijkheid tot heffingsvermindering en de afspraken uit het zogenoemde Aedesakkoord. De voorzieningenrechter ging hier echter niet in mee.'7 mei 2014
Keukenverkopers terecht door ACM beboet

'De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan twee keukenverkopers een boete opgelegd, die zich niet hielden aan de algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW-voorwaarden). Volgens ACM levert dit een misleidende handelspraktijk op.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is van oordeel dat ACM deze boetes terecht heeft opgelegd. De keukenverkopers lieten de koper van de keuken meerdere dagen voor aflevering van de keuken het volledige aankoopbedrag betalen. Volgens de CBW-voorwaarden hoeft een koper pas bij aflevering te betalen.

ACM had aanvankelijk boetes opgelegd van € 110.000,-. Volgens het CBb zijn deze boetes te hoog en het verlaagt de boetes tot € 50.000,-.

Deze uitspraak is definitief: hoger beroep is niet mogelijk, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.'6 mei 2014
Celstraf voor verkoop valse etsen van Heyboer

'Een 72-jarige man uit Haarlem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan zes voorwaardelijk voor de verkoop van meer dan duizend valse werken van Anton Heyboer.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zeven jaar lang (tussen 2005 en 2012) etsen van Heyboer met een valse handtekening heeft verkocht aan de eigenaren van de Anton Heyboer winkel in Amsterdam. Hij heeft de etsen verkocht onder een valse naam en als ware het echte werken afkomstig uit de nalatenschap van de kunstenaar en vriend van Heyboer, wijlen Josef Santen. Verdachte heeft de galeriehouders op die manier voor meer dan honderdduizend euro opgelicht.

Valse handtekeningen
In het bijzonder op basis van het deskundigenrapport van het NFI acht de rechtbank bewezen dat de handtekeningen op de door verdachte verkochte werken van Heyboer zijn vervalst. Een representatief deel van de in de galerie bij doorzoeking aangetroffen etsen is onderzocht. Het NFI vergeleek de betwiste handtekeningen met signatuur op niet betwiste werken van Heyboer uit diverse musea en ontdekte tal van significante verschillen.

Opzet bewezen
De rechtbank acht bewezen dat verdachte wist dat het ging om valse etsen van Heyboer. Hij presenteerde zich als Bijvoet, professor in de archeologie en spiegelde zijn kopers voor dat het om werken van Heyboer ging uit diens Haarlemse periode (1952 -1960) die afkomstig waren uit de nalatenschap van de kunstenaar wijlen Josef Santen uit Muntendam. Dit kennelijk om te verhullen dat het valse werken waren en om de galerie te bewegen tot aanschaf van de werken over te gaan. In werkelijkheid was Josef Santen ruim voor zijn overlijden uit het atelier in Muntendam vertrokken en in diens nalatenschap is slechts een gering aantal werken van Heyboer aangetroffen. Uit de diverse getuigenissen blijkt dat verdachte eind jaren ’50, begin jaren ‘60 zelf als kunstenaar actief was in Groningen en met kunstenaars als Anton Heyboer, Josef Santen en een zekere Ton Bijvoet contacten onderhield. Overigens heeft verdachte tegen de galeriehouders nooit zijn echte naam willen zeggen en ook nooit zijn telefoonnummer of adres gegeven. Ook heeft hij nooit iets over de herkomst van de door hem verkochte werken willen verklaren.

De rechtbank acht een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats, rekening houdend met onder meer de hoge leeftijd van verdachte en het feit dat hij niet eerder is veroordeeld.'6 mei 2014
Hoogheemraadschap niet aansprakelijk voor verschuiven dijk Wilnis

'Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is niet aansprakelijk voor het verschuiven van de kade te Wilnis in de zomer van 2003. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 6 mei 2014 bepaald. Het hof oordeelt dat de zorg van dit hoogheemraadschap destijds voor de betreffende kade niet onder de maat was.

Schade
In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 is een kade in Wilnis verschoven, met grote (water)schade als gevolg. Over de aansprakelijkheid is tussen de gemeente Ronde Venen en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Die heeft het cassatieberoep van het hoogheemraadschap gehonoreerd en de zaak verwezen naar het hof Den Haag om opnieuw te beoordelen.

Zorg
De vraag is of het hoogheemraadschap aansprakelijk is voor het verschuiven van de kade. Het enkele feit dat de kade is verschoven, betekent niet dat het hoogheemraadschap aansprakelijk is voor de kade als een “gebrekkige opstal”. Ook moet worden beoordeeld of het hoogheemraadschap voldoende zorg in acht heeft genomen. Daarbij is van belang wat de oorzaak van de verschuiving is. Daarnaast is relevant of het hoogheemraadschap maatregelen had moeten treffen om het verwezenlijken van die oorzaak te voorkomen.

Droogte
In de zomer van 2003 was sprake van langdurige droogte. Dat was de meest waarschijnlijke oorzaak van de verschuiving van de kade. De door het hof ingeschakelde deskundige heeft dit geconcludeerd. Volgens deze deskundige was de kade onder natte omstandigheden wel voldoende stabiel.

Risico niet onderkend
Het risico van verschuiving bij langdurige droogte was in 2003 niet onderkend door het hoogheemraadschap en vergelijkbare overheidslichamen. De stabiliteit van waterkeringen werd uitsluitend gezien in het kader van zeer natte omstandigheden. Van het hoogheemraadschap mag niet worden verlangd alle mogelijke wetenschappelijke inzichten te bezitten en in te zetten om elk risico te voorkomen. Daarbij speelt ook een rol dat de financiële middelen van het hoogheemraadschap beperkt zijn. Om die redenen heeft het hoogheemraadschap een zekere beleidsvrijheid bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.

Niet aansprakelijk
Tegen die achtergrond is het hof van oordeel dat de zorg van het hoogheemraadschap niet onder de maat is gebleven. Het hoogheemraadschap is daarom niet aansprakelijk voor het verschuiven van de kade.'6 mei 2014
Mishandeling en opsluiting Pool bestraft

'De rechtbank heeft vandaag zes Poolse mannen veroordeeld tot werkstraffen van 100 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 1 tot 2 maanden voor de mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van een landgenoot.

Het slachtoffer had goederen van één van de Poolse mannen gestolen. De Poolse mannen hebben het recht in eigen hand genomen en hebben hun landgenoot opgezocht op een camping in Kerkdriel. Op die camping hebben ze hem geslagen en geduwd, vervolgens in de kofferbak van een auto opgesloten en met deze auto zijn ze naar Velddriel gereden. In Velddriel is de man nogmaals meerdere malen geslagen en gestompt door één van de Poolse mannen. Hierbij heeft hij verwondingen aan zijn gezicht opgelopen.

Eén Poolse man is vrijgesproken, omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat de man enige uitvoeringshandeling heeft verricht.'2 mei 2014
Hof beslist dat ID-kaart gratis is

'Volgens een reparatiewet konden gemeenten vanaf 22 september 2011 weer leges in rekening brengen bij het verstrekken van ID-kaarten. Deze reparatiewet was destijds nodig omdat de Hoge Raad op 9 september 2011 had beslist dat gemeenten geen leges meer mochten heffen voor identiteitskaarten.

Legesverordening niet aangepast
Op 29 september 2011 heeft een inwoner van de gemeente Roermond een ID-kaart aangevraagd. Daarvoor moest hij € 43,75 aan leges betalen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat de gemeente Roermond ook nu geen leges had mogen rekenen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de gemeente zelf de gemeentelijke legesverordening van 2011 aan had moeten passen en dit is niet gebeurd.

Deze beslissing van het hof heeft dus alleen gevolgen voor gemeenten die hun legesverordening niet op de juiste wijze hebben aangepast.

Eind vorig jaar besliste het Haagse hof ook in die lijn in een zaak tegen de gemeente Amsterdam.'2 mei 2014
Twee jaar gevangenisstraf voor afpersen bankdirecteur Hengelo

'De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, wegens een poging tot afpersing van een bankdirecteur uit Hengelo. De man dreigde per SMS dat hij een bom had geplaatst bij een bankgebouw in Hengelo die hij tot ontploffing zou brengen als hij geen geld zou krijgen. In plaats van mee te werken waarschuwde de bankdirecteur echter de politie en werd het bankgebouw ontruimd.

Bom
Op 25 april 2013 verstuurde de man een SMS naar de bankdirecteur waarin hij beweerde dat er een bom bij het bankgebouw in Hengelo lag en waarin hij geld eiste. In een tweede en derde sms-bericht gaf hij instructies aan de bankdirecteur over hoe en waar het geld afgeleverd diende te worden. De bankdirecteur zette na de eerste SMS de veiligheidsprocedure voor een dergelijke situatie in werking en waarschuwde de politie. Het bankgebouw en de nabije omgeving werden ontruimd en er werd een grote politiemacht op de been gebracht. Een politieagent in burger is met de auto van de bankdirecteur en een zak geld naar de in de SMS-berichten genoemde plek gereden. Er verscheen echter niemand om het geld op te komen halen. De man werd later gearresteerd nadat hij was herkend op camerabeelden waar op te zien was dat hij de simkaarten en de telefoon kocht waarmee de SMS-berichten verstuurd werden.

Impact
De acties van de man hebben grote impact had op de medewerkers van de bank, naastgelegen bedrijven en op het openbare leven in Hengelo. Volgens de rechtbank heeft hij zijn actie goed voorbereid en heeft hij alleen oog gehad voor zijn eigen belang, zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn daden voor anderen. Tijdens de rechtszitting verklaarde van de man dat hij na de eerste SMS aan de bankdirecteur spijt kreeg en zijn poging opgaf. De tweede en derde SMS zou hij alleen verstuurd hebben om de politie bezig te houden zodat hij kon vluchten. De rechtbank acht deze verklaring echter niet geloofwaardig. Een deel van de straf legt de rechtbank voorwaardelijk op om te voorkomen dat de man nog eens in de fout gaat, te meer omdat hij na de poging tot afpersing in Hengelo op zijn laptop nog naar plaatsen in Duitsland gezocht heeft waar hij een soortgelijk feit kon plegen.'1 mei 2014
Bijdragen uitvaartfonds ISN fiscaal aftrekbaar als overlijdenskosten

'Vrijwillige bijdragen aan het uitvaartfonds van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) vallen onder de fiscale aftrekpost voor overlijdenskosten. Dat heeft de belastingkamer van het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist.

Aftrekpost voor overlijdenskosten
Het hof heeft een beslissing gegeven in een belastinggeschil over het jaar 2008, toen nog een aftrekmogelijkheid voor overlijdenskosten bestond. Het geschil ging over de vraag of vrijwillige bijdragen (‘donaties’) aan het uitvaartfonds van de ISN onder deze aftrekpost vallen. Uit de jurisprudentie is bekend dat premies van (in Nederland gebruikelijke) begrafenisverzekeringen voor deze aftrek in aanmerking komen. Het gaat daarbij om verplichte premiebetaling waartegenover een in rechte afdwingbare aanspraak wordt verkregen op de verzorging van een uitvaart, of een uitkering ter dekking van de uitvaartkosten.

Bijdragen ISN-uitvaartfonds
Het bijzondere van de vrijwillige bijdragen aan het ISN-uitvaartfonds is dat er geen afdwingbare rechten tegenover staan. Op een verzoek van de nabestaanden stelt ISN per sterfgeval vast of en, zo ja, op welke wijze de uitvaart van een overleden donateur of gezinslid wordt verzorgd. Alle tussen ISN en donateurs bestaande verhoudingen worden volgens het reglement van ISN “gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van religieuze aard en moraal en fatsoen”.

Overlijdenskosten?
De belastingkamer van het Hof heeft met inachtneming van deze bijzondere achtergrond beslist dat de vrijwillige bijdragen kunnen worden aangemerkt als uitgaven die rechtstreeks verband houden met het overlijden, de begrafenis of de crematie (‘overlijdenskosten’). Zij konden van het belastbare inkomen worden afgetrokken.

Geen aftrek meer na 2008
Deze aftrekpost is met ingang van 1 januari 2009 vervallen. De uitspraak heeft dus geen praktische betekenis voor de belastingheffing over 2009 en latere jaren.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl