Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - augustus 2018:


7 augustus 2018
Psychiatrische opname voor messentrekker op Urk

'Een 48-jarige man uit Nagele die vorig jaar op Urk meerdere personen heeft bedreigd met een mes moet zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de maatregel voor de periode van 1 jaar wordt opgelegd. Naast de bedreiging heeft de man zich in februari van dit jaar in Nagele een deur vernield en zich schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk.

Fileermes De verdachte liep op 22 november 2017 met een fileermes in zijn handen richting een, voor hem, onbekende man. Ook toen het slachtoffer zijn auto in vluchtte bleef hij hem achtervolgen en bleef hij schreeuwen. Vervolgens heeft hij tegen de auto van het slachtoffer getrapt. Agenten konden de man overmeesteren. Terwijl de verdachte op de grond lag heeft hij zijn mes gepakt en in de richting van een andere agent gegooid.
In februari van dit jaar is er opnieuw aangifte gedaan tegen de man. Hij heeft een ruit van voordeur in Nagele vernield en is vervolgens de woning binnengegaan.

Verplichte behandeling in psychiatrisch ziekenhuis
De feiten die de man heeft gepleegd zijn strafbaar, maar de rechtbank oordeelt dat de verdachte zelf niet strafbaar is. Volgens deskundigen leidt de man aan een ernstige hersenziekte die gepaard gaat met ernstige psychiatrische symptomen. De strafbare feiten zijn gepleegd terwijl de man in psychotische toestand was. Hij had daardoor geen mogelijkheid om zijn gedrag bij te sturen, waardoor hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. De rechtbank vindt dat verplichte plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis de enige optie is waarbij de maatschappij, en de verdachte, worden beschermd.'7 augustus 2018
Financieel adviseur veroordeeld voor verduisteren geld cliënt

'De rechtbank Gelderland veroordeelt een 72-jarige financieel adviseur (hierna: adviseur) uit Elst voor verduistering van geld van zijn cliënt (het slachtoffer). De man krijgt een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 8.000 euro betalen. Daarnaast mag de adviseur 5 jaar lang zijn beroep niet uitoefenen. De straf is daarmee gelijk aan de eis van de officier van justitie

Verduistering ruim 8.000 euro
Het slachtoffer kampte in 2008 met financiële problemen en werd gedwongen zijn eigen huis te verkopen. Via de bank kwam hij met een financieel adviseur in aanraking. Sindsdien maakte het slachtoffer gebruik van de financiële dienstverlening van de adviseur en heeft hij hem gemachtigd om zijn belastingzaken te verzorgen. Daarvoor heeft het slachtoffer de adviseur gemachtigd om het bankrekeningnummer te wijzigen naar die van de adviseur.

Uit onderzoek bleek dat de belastingdienst over een aantal jaren ruim 8.000 euro over heeft gemaakt naar het rekeningnummer van de adviseur. Dit geld was voor het slachtoffer. De adviseur zou hiermee schulden van het slachtoffer aflossen. Maar de adviseur gebruikte het geld voor andere doelen, onder andere aankopen in diverse winkels, brandstof en een bezoek aan een dierentuin.

Vertrouwen beschaamd
Door het handelen van de adviseur heeft het slachtoffer financieel flink nadeel geleden. Daarnaast is het vertrouwen dat het slachtoffer in zijn financieel adviseur mocht hebben ernstig beschaamd. Het slachtoffer kwam tot ontdekking van deze misstanden, doordat hij werd aangehouden door de politie bij een verkeerscontrole waar ook de Belastingdienst aan deelnam.'6 augustus 2018
Man vrijgesproken van seksueel misbruik nichtje

'Een 47-jarige man uit Amersfoort is vrijgesproken van seksueel misbruik van zijn nichtje. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor het misbruik dat 20 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden.

Zedenzaak
Zedenzaken kenmerken zich vaak door het feit dat er slechts twee personen aanwezig zijn bij de seksuele handelingen: het veronderstelde slachtoffer en de veronderstelde dader. Om iemand in zo’n zaak te kunnen veroordelen moet er ander bewijsmateriaal zijn dat de aangifte op specifieke punten ondersteunt.

Geluidsopname
De rechtbank stelt voorop dat er geen aanwijzingen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaring van de vrouw. In het dossier bevindt zich een opname die de vrouw stiekem maakte van een gesprek tussen haar en haar oom. Deze opname biedt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bevestiging. De man spreekt in de opname over ‘fouten die hij niet had mogen maken’, ‘ik zat aan je’ en ‘het hebben van spijt’. De verklaring van de man dat dit gaat over ‘kriebelen’ vindt de rechtbank ongeloofwaardig, maar tegelijkertijd wordt uit het gesprek niet duidelijk waar deze fouten uit hebben bestaan, waaraan hij heeft gezeten, of waar hij spijt van heeft. Dit is voor de rechtbank onvoldoende expliciet en concreet om de seksuele handelingen vast te stellen. Ook in de rest van het dossier is er onvoldoende ondersteunend bewijs. Enkele familieleden hebben verklaard over het seksueel misbruik, maar zij hebben het verhaal alleen van horen zeggen. Het nichtje was in dit geval de bron van hun verhaal. '3 augustus 2018
Werkstraffen voor minderjarigen die basisschool bekogelden met molotovcocktails

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 18-jarige jongeman uit Eindhoven veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk. Twee medeverdachten uit Eersel (17 en 18 jaar) krijgen een werkstraf van 100 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Ze probeerden in november vorig jaar brand te stichten in een basisschool in Eersel.

De verdachten waren die bewuste avond in de achtertuin van één van hen toen ze op het idee kwamen een molotovcocktail te maken. Ze liepen daarmee naar een nabij gelegen basisschool en gooiden de cocktail tegen de gevel van de school kapot. Vervolgens gingen ze terug naar huis om een nieuwe molotovcocktail te maken die voor ‘een grotere explosie’ zou moeten zorgen. Terug bij de school gooiden de verdachten eerst een ruit kapot met een steen, waarna één van hen de molotovcocktail richting de vernielde ruit gooide. De cocktail ging niet door de gesneuvelde ruit en doofde zonder brand te veroorzaken. Uit informatie van de brandweer blijkt dat er zeker brand had kunnen ontstaan als de molotovcocktail wel in het klaslokaal was beland.

Volgens de rechtbank hebben de verdachten nauw en bewust samengewerkt en daarmee juridisch gezien allemaal schuld aan het delict. Het maakt daarbij niet uit dat slechts één van hen de molotovcocktails naar de school heeft gegooid. De rechtbank beschouwt de Eindhovenaar als één van de initiatiefnemers: het idee om de molotovcocktails te maken kwam mede vanuit hem en ook was hij degene die de cocktails maakte. De rechtbank legt de Eindhovenaar mede hierdoor (en vanwege het bezit van een verboden namaakwapen en een patroon) een hogere werkstraf op dan de andere verdachten. Hij komt bovendien onder toezicht te staan van de jeugdreclassering, moet verplicht naar school en moet deelnemen aan een persoonlijkheidsonderzoek en een eventueel ambulant behandeltraject. De 17-jarige moet zich ook bij de jeugdreclassering melden en verplicht deelnemen aan onderwijs. Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming krijgt de derde verdachte geen bijzondere voorwaarden opgelegd.

Andere verdachten
De rechtbank sprak vorige week een 17-jarige jongen uit Netersel vrij van betrokkenheid bij deze zaak. Een 18-jarige verdachte uit Eersel werd wel veroordeeld. Hij pleegde bovendien in korte tijd gewapende overvallen op een cafetaria en een supermarkt in zijn woonplaats en kreeg daarvoor 12 maanden jeugddetentie, waarvan 7 maanden voorwaardelijk.'2 augustus 2018
Celstraffen tot zeven jaar voor deelname aan terroristische organisatie Jabhat al-Nusra

'De rechtbank Rotterdam heeft vandaag drie verdachten veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. De rechtbank acht bewezen dat de mannen zijn uitgereisd naar het strijdgebied in Syrië om zich aan te sluiten bij Jabhat al-Nusra, een aan Al-Qaida gelieerde organisatie. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat één verdachte ter voorbereiding van een terroristisch misdrijf gebruik heeft gemaakt van een reisdocument van zijn broer.

Gebeurtenissen
De drie verdachten zijn naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Eén verdachte was binnen deze organisatie als strijder actief. Om vanuit het strijdgebied terug te keren naar West-Europa, heeft deze verdachte het paspoort van zijn broer gebruikt om vliegtickets aan te schaffen. Hij gebruikte het reisdocument ook bij paspoortcontroles en om in te checken bij vluchten naar Istanbul en Barcelona. Hiermee wilde hij uit handen van politie en justitie blijven.
De andere twee verdachten hadden binnen Jabhat al-Nusra de taak gewonde ‘broeders’ en ‘zusters’ te helpen en te verzorgen.

Ernstigste misdrijven
Jihadistische strijdgroepen in Syrië, zoals Jabhat al-Nusra, maken zich op grootschalige en systematische wijze schuldig aan terroristische misdrijven. Deelnemen aan de gewapende strijd in Syrië, in welke vorm dan ook, is een terroristisch misdrijf. Die misdrijven worden – ook internationaal – gezien als de ernstigste misdrijven. Het oorlogsgeweld in Syrië heeft velen op de vlucht gejaagd en stelt Europese landen en landen uit de regio voor een grote maatschappelijke uitdaging. Het deelnemen aan een terroristische organisatie moet daarom streng worden bestraft.

Straffen
Gezien de ernst van de feiten legt de rechtbank aan de verdachte, die het paspoort van zijn broer gebruikte, een gevangenisstraf op van zeven jaar met aftrek van de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De verdachte was als Jihadstrijder actief in Syrië en is daarna op verontrustende wijze naar West-Europa teruggekeerd. De rechtbank legt de andere verdachten een celstraf op van vijf jaar, met aftrek van de voorlopige hechtenis, voor het ondersteunen van de terroristische organisatie als verzorger. De rechtbank rekent het alle verdachten aan dat ze geen inzicht in hun handelen hebben gegeven. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf is gekeken naar straffen in soortgelijke zaken. Daarom zijn kortere gevangenisstraffen opgelegd dan de officier van justitie had geëist.'1 augustus 2018
Sfizio Mario hoeft naam niet te wijzigen

'De Utrechtse delicatessenzaak ‘Sfizio Mario’ hoeft haar naam niet te wijzigen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De eigenaar van een concurrerende onderneming, ‘Broodje Mario’, had om de wijziging gevraagd.

Broodje Mario
De combinatie 'Broodje Mario’ is als woordmerk geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en is beschermd. Tot maart 2018 werden de handelsnamen ‘Sfizio’ en ‘Sfizio & broodje Mario’ gebruikt voor de onderneming aan de Oudenoord. De toenmalige eigenaar had een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om die naam te gebruiken en het, in Utrecht bekende, ‘broodje Mario’ te verkopen. De huidige eigenaar heeft de onderneming overgenomen en de naam gewijzigd naar ‘Sfizio Mario’. Er is een mondelinge overeenkomst dat de huidige eigenaar geen gebruik zal maken van het merk ‘Broodje Mario’ en dat hij geen broodje met die naam zal verkopen. Dat hij dit de afgelopen maanden wel heeft gedaan is volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk.

Verwarring
Volgens de eigenaar van ‘Broodje Mario’ zorgt de naam van delicatessenzaak ‘Sfizio Mario’ voor verwarring. De eigenaar zegt dat het gevaar bestaat dat klanten denken dat ze een broodje bij hem kopen in plaats van bij zijn concurrent. Daarnaast zouden klanten kunnen denken dat beide ondernemingen een band met elkaar hebben. De voorzieningenrechter oordeelt dat de onderneming aan de Oudenoord niet in strijd handelt met de Handelsnaamwet. De handelsnaam ‘Broodje Mario’ is in Utrecht erg bekend en heeft daarom een ruime bescherming maar dat geldt niet voor het afzonderlijke element ‘Mario’. De beide handelsnamen lijken niet zodanig op elkaar dat dit gevaar voor verwarring oplevert. Dat er toch verwarring is ontstaan komt misschien doordat het bekende broodje tot voor kort op de Oudenoord werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam van de delicatessenzaak.'1 augustus 2018
Bestuurder veroordeeld voor dodelijk ongeval in Duinrell

'De Haagse rechtbank veroordeelt een 29-jarige Slowaakse man tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Duinrell in Wassenaar. Bij dit ongeval kwamen twee van zijn landgenoten om het leven. Naast de celstraf krijgt de man een onvoorwaardelijke rijontzegging van 4 jaren.

Drie maal de toegestane hoeveelheid alcohol
De man veroorzaakte in de nacht van 11 februari 2018 een ongeval met zijn auto, waarin nog twee andere personen zaten. De auto is van de weg geraakt en in het water beland. De man had op dat moment meer dan driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.
De man kon zich niets van het ongeval herinneren. Volgens de rechtbank is het bewezen dat hij de bestuurder was.

Zeer onvoorzichtig en onoplettend
De rechtbank merkt in haar vonnis op dat de man onaanvaardbare risico’s heeft genomen. Door zeer onvoorzichtig en onoplettend te rijden heeft dit ongeval kunnen gebeuren en zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen. Als strafverzwarende omstandigheid geldt nog dat de man ondanks verschillende waarschuwingen is blijven doorrijden.

Schadevergoeding voor nabestaanden
De man moet aan de nabestaanden van de slachtoffers schadevergoedingen van in totaal ruim 8000 euro betalen.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl