Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - december 2018:


19 december 2018
Wegdommelende bestuurder die verkeersongeval Nijkerk veroorzaakte bestraft

'De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man uit Harderwijk voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Nijkerk. De rechtbank legt hem een taakstraf van 120 uur op. Daarnaast krijgt hij een rijontzegging van 6 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk, opgelegd.

De rechtbank oordeelt dat de man op 4 april 2017 niet voldoende heeft gelet op de bestelbus die voor hem reed. Daardoor ontstond er een ongeval tussen zijn bedrijfsauto en een andere bestelbus. De man had zijn snelheid niet zodanig geregeld dat hij in staat was om de auto op tijd tot stilstand te brengen. Hierdoor veroorzaakte hij een ongeluk en kwam het slachtoffer in de berm van de weg terecht en botste tegen een staande paal van een verkeersportaal aan. Hierbij liep het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel op.

Weggedommeld
De rechtbank leidt de schuld van de man af uit zijn verklaring. Hij verklaarde namelijk direct na het ongeval dat hij kort in slaap was gevallen of was weggedommeld.'19 december 2018
Geldboetes voor dodelijk ongeval op bouwplaats Zeeburgereiland

'Een aannemer en een kraanverhuurbedrijf moeten beiden een geldboete van 40.000 euro betalen voor hun rol in een dodelijk ongeval op 3 juni 2016 op een bouwplaats op Zeeburgereiland in Amsterdam.

Driepoot
De rechtbank oordeelt dat de twee bedrijven aanmerkelijk onvoorzichtig hebben gehandeld en dat zij daarom verantwoordelijkheid dragen voor het ongeval. Bij dat ongeval kwam een vrouw om het leven en raakte een man zwaargewond. Dat gebeurde tijdens een evenement op het bouwterrein. Daar was een symbolische heipaalstelling geplaatst (een zogenoemde driepoot) ter ere van de feestelijke start van de bouw van een kleinschalige woonvoorziening. De opdracht om de driepoot te plaatsen kwam van de aannemer. Het kraanverhuurbedrijf leverde en plaatste de installatie. Er heeft geen overleg tussen deze bedrijven plaatsgevonden over hoe de driepoot moest worden gebruikt en op het evenement was niemand aanwezig die wist hoe de driepoot moest worden bediend. Tijdens het symbolisch slaan van de eerste paal ging het mis: de driepoot viel om en kwam terecht op de vrouw en de man.

Verantwoordelijk voor de veiligheid
De aannemer en het kraanverhuurbedrijf kunnen naar het oordeel van de rechtbank allebei verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid op het bouwterrein en voor de veiligheid van de aanwezigen, die allen geen helmen droegen. De aannemer had moeten weten welke risico’s het gebruik van de driepoot met zich mee zou brengen. Dat geldt temeer omdat de driepoot een oud-Hollandse heistelling van ongeveer 500 kilo en acht meter hoog was, waarbij doven en slechthorenden aan de touwen zouden trekken. De aannemer en het kraanverhuurbedrijf waren hiervan ook op de hoogte.

Toegebracht leed
Het valt de aannemer en het kraanverhuurbedrijf aan te rekenen dat zij het evenement zonder de nodige instructies en voorzorgsmaatregelen hebben laten plaatsvinden. Hierdoor is aan de nabestaanden van de overleden vrouw onherstelbaar leed en verdriet toegebracht. Het gehandicapte, mannelijke slachtoffer kampt nog altijd met de lichamelijke en geestelijke gevolgen van het ongeval die de rechtbank als zwaar lichamelijk letsel aanmerkt. Dat de bedrijven geen enkel contact met de nabestaanden hebben opgenomen, rekent de rechtbank hen ook aan.'19 december 2018
Op de rol: ‘Het is triest, maar ik kan het niet ontkennen’

'Joop* heeft een strafblad van 36 kantjes. ‘Dat maak je niet iedere dag mee’, weet politierechter Ton Tegelaar. Daar heeft Joop (70) dan ook 50 jaar aan gewerkt. Joops 2 zoons en kleinzoon hebben trouwens een aardje naar hun vaartje. De zoons zijn verslaafd aan de (hard)drugs en handelen er ook in. Zijn kleinzoon is weggestuurd bij begeleid wonen, steelt benzine en heeft volgens Joops advocaat onlangs nog iemand mishandeld.

Maar op veel compassie van zijn familie hoeft de pater familias niet te rekenen. Geen van de zoons is volgens Joop genegen om iets voor hun zwaar zieke moeder te doen. Zijn oudste zoon trok bij hem in en zette zijn vader vervolgens uit huis om te kunnen dealen. Kleinzoon speelt met opa voor eetpiraat in het Zutphense hotel ‘s-Gravenhof, maar als ze door het hotel op Facebook zijn gezet en de politie genoeg weet, wijst kleinzoon opa aan als de kwade genius. ‘Ik schaamde mij kapot’, laat kleinzoon optekenen tijdens zijn verhoor.

Slagroom
Joop zit vanochtend in zaal G van het Zutphense gerechtsgebouw, met politierechter Tegelaar tegenover en een schoolklas achter zich, omdat hij liefst 10 overtredingen en misdrijven op zijn kerfstok zou hebben. Hij zou vorig jaar dus bij ‘s-Gravenhof voor 100 euro hebben gegeten en gedronken zonder te betalen, dit jaar 3 keer een gebiedsverbod hebben overtreden, een deurruit hebben vernield van Woonbedrijf Iedereen (nota bene van zijn eigen woning, waarin zijn oudste zoon zat die zijn vader niet toeliet), voor 22,44 euro yoghurt, boter, hagelslag, slagroom en bier hebben gestolen bij de Jumbo in Zutphen, een ruit hebben vernield bij Tactus Verslavingszorg, wederom de Jumbo hebben bezocht terwijl dat niet mocht, bij de Zutphense Albert Heijn XL een fles sinaasappelsap hebben gestolen en ook daar zijn opgedoken na een toegangsverbod.

Stoep
Hij is geen winkeldief, maar die ruiten heeft hij vernield en hij is ook bij de Jumbo en Albert Heijn geweest terwijl dat niet mocht, erkent Joop. ‘Het is triest, maar ik kan het niet ontkennen.’ Niet om te stelen, benadrukt Joop, maar omdat hij boodschappen ging halen voor zijn zieke ex-vrouw. ‘Zij heeft 2 hersenbloedingen gehad en ze kan haar urine niet kwijt. Ze heeft zo’n zak aan haar been. Er is thuiszorg, maar ik heb wel de plicht om haar te helpen. Zo’n lot heeft ze niet verdiend. Mijn jongste zoon doet niets en de oudste is met andere dingen bezig. Ik heb de politie gebeld en gezegd dat ik naar de Jumbo zou gaan. Ik heb op de stoep om de boodschappen gevraagd, die klaarstonden.’ ‘U was agressief, lees ik in het dossier’, merkt de rechter op. Helemaal niet, antwoordt Joop. ‘Toen de politie kwam, heb ik niet moeilijk gedaan en ben ik meteen meegegaan.’

Behandeling
De politierechter zal altijd zijn best doen om een verdachte zo goed en zo kwaad als het gaat een zetje te geven naar een beter bestaan. Misschien dat toezicht door de reclassering en een eventuele psychische behandeling meer uitrichten dan een taakstraf of boete. Daarvoor heeft de rechter dan wel een rapportage nodig, waarin een behandeling wordt aanbevolen. Zonder een aanbeveling door iemand die ervoor heeft doorgeleerd, legt de rechter in de regel geen behandeling op. Reclassering Nederland heeft met Joop gesproken en een rapport geschreven, maar adviseert geen behandeling. Rechter Tegelaar: ‘De reclassering ziet geen heil in toezicht of behandeling om het gevaar van herhaling in te dammen. Uw impulsieve karakter, de manier waarop u in het leven staat en de keuzes die u maakt zijn nu eenmaal zo, zeggen ze. Zij zien geen mogelijkheden om dat te veranderen.’

Klik
Daarom had Reclassering Nederland dat rapport ook niet moeten maken, maar Tactus Verslavingsreclassering, vindt Joops raadsman Michel Peters. ‘Dat is ook nadrukkelijk zo bepaald door de politierechter tijdens een vorige zitting. Mijn cliënt zegt dat hij geen klik had met de rapporteur van Reclassering Nederland. Bij Tactus kennen ze hem al jaren en hij denkt dat zij wel bereid waren geweest om hem de helpende hand te bieden. Hij is niet bij machte om zijn problemen alleen op te lossen. Hij staat daarom open voor hulp. Niet voor niets heeft hij vorige week op eigen initiatief een gesprek gehad met Tactus in Deventer. Ik gun hem dat hij op zijn leeftijd die hulp krijgt.’ Politierechter Tegelaar is niet van plan om een nieuw rapport te laten maken, maar Joop kan natuurlijk altijd zeggen wat de rapporteur heeft gemist. ‘Bent u verslaafd?’ Nee, dat is Joop niet. ‘Hebt u een drankprobleem?’ Dat heeft Joop ook niet. ‘Welke hulp zou u dan van Tactus willen? Het blijft lang stil. Dan zegt hij: ‘Ik wil dat Tactus mij begeleidt en mij dingen laat doen die ik kan doen.’

Overlast
Als Joop iets wil gaan doen met zijn leven, waarom gaat hij dan niet op zoek naar vrijwilligerswerk?, vraagt officier van justitie Marlou Harmsen zich af. Want nu zorgt hij alleen maar voor overlast, vindt de officier. ‘Mijnheer doet waar hij zin in heeft en houdt geen rekening met anderen.’ Ze vindt alle 10 feiten waarvoor Joop vandaag terechtstaat, bewezen. Joop heeft niets geleerd van de straffen die hij in het verleden heeft gekregen, en daarom verdient hij volgens officier van justitie Harmsen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 weken.

Triest
Dat zou allesbehalve het steuntje in de rug zijn dat Joop verdient, meent advocaat Michel Peters. De diefstallen en de eetpiraterij kunnen volgens de raadsman niet bewezen worden, dus daarom alleen al zou de straf lager moeten uitvallen. Aan 7 van de 10 feiten is Joop wel schuldig, denkt de raadsman. ‘Dat is triest, maar het zijn geen wereldschokkende feiten. Mijn cliënt heeft ze niet gepleegd omdat hij zijn behoefte moest bevredigen, maar uit onmacht. Hij kan de druk niet aan, zeker niet in combinatie met de problemen van zijn ex-vrouw. Het was niet slim om naar de Jumbo te gaan, maar hij deed het niet uit kwade wil. Hij haalde de boodschappen op die klaarstonden voor zijn zieke vrouw omdat zijn zoon dat niet wilde doen. In het dossier staat ook dat hij de politie heeft gebeld om te vragen hoe hij die netelige situatie moest oplossen. Het is allemaal zo triest.’ Joop heeft volgens raadsman Peters hulp nodig van iemand die kan bemiddelen en regelen, en daarom zou de politierechter tóch toezicht door een forensisch ACT-team moeten opleggen als bijzondere voorwaarde bij een taakstaf. Iedere gevangenisstraf zou een voorwaardelijke moeten zijn.

Zorgelijk
Aan Joop het laatste woord. Dat neemt hij, enigszins plechtstatig: ‘Ik spreek de hoop uit dat een klein beetje rekening wordt gehouden met de zorg voor mijn vrouw. Ze verkeert in erbarmelijke omstandigheden. Ik erken dat ik fouten heb gemaakt, maar ik zou toch graag de hulp bieden die ik kan bieden.’ Politierechter Tegelaar heeft begrip voor Joops benarde situatie, maar hij loopt er niet van over. Hij vindt 9 van de 10 feiten bewezen. Over de vermeende diefstal bij de Jumbo heeft hij zijn twijfels. De rechter: ‘Wat overblijft is een heel zorgelijk pakket. Begin 2019 moet u hier weer verschijnen voor 2 nieuwe overtredingen van een gebiedsverbod. Het gaat maar door. Wat moet je daar nu mee? Ik houd er rekening mee dat u geen gemakkelijk leven hebt. U probeert te roeien met de riemen die u hebt en u hebt problemen die je niemand toewenst. Ook omdat ik u van 1 feit vrijspreek, ga ik u een lagere straf opleggen dan waar de officier van justitie om vraagt, maar met uw strafblad is een voorwaardelijke gevangenisstraf echt een gepasseerd station. U was gewaarschuwd. Ik kom tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken.’ De Gelderse politierechter legt daarom ook geen toezicht op. Aan een nuttige en creatieve dagbesteding kan Joop zelf komen, daarvoor heeft hij de rechter niet nodig.

* Joop is niet zijn echte naam.'19 december 2018
Gemeente Bronckhorst liet steken vallen bij integriteitsonderzoek commissielid GGB

'De rechtbank oordeelt dat de gemeente Bronckhorst niet goed heeft gehandeld bij de afhandeling van een onderzoek naar de vraag of een voormalig commissielid (niet raadslid) van de Gemeentebelangen Bronckhorst-fractie (GBB) integer heeft gehandeld. Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij de afhandeling van het rapport steken laten vallen.

De integriteit van het commissielid werd door de gemeente in twijfel getrokken. Daarom startte de gemeente een onderzoek. De uitkomst van dat onderzoek was dat het commissielid -toen nog- vertrouwelijke informatie ’te eigen bate' heeft gebruikt. De gemeenteraad onderschreef de uitkomst van het onderzoek in een motie van treurnis. Het voormalig commissielid spande vervolgens een procedure tegen de gemeente aan, omdat hij vond dat de gemeente naar hem toe niet zorgvuldig heeft gehandeld.

Gemeente laat steken vallen
Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij de afhandeling van het rapport steken laten vallen. Zo kreeg het commissielid niet voldoende de gelegenheid het rapport te bestuderen en daarop samen met zijn advocaat te reageren, voordat het aan de gemeenteraad werd voorgelegd. In een brief via zijn advocaat reageerde het commissielid op het rapport. De gemeente verzuimde deze brief aan de opsteller van het rapport voor te leggen. Dit had ze wel moeten doen. In de brief van de advocaat worden argumenten aangevoerd tegen de uitkomst van het onderzoek waaraan niet zo maar voorbij gegaan kan worden.

Zorgvuldigheid vereist
De rechtbank benadrukt dat juist in dit soort zaken - waarbij de integriteit van iemand in het geding is - uiterst zorgvuldig moet worden gehandeld. De rechtbank sluit niet uit dat de onderzoeker tot een andere uitkomst zou zijn gekomen als hij - voordat hij het rapport uitbracht, de brief van de advocaat met de reactie van het commissielid op zijn rapport had gelezen.

Onjuist gehandeld
Het rapport werd besproken in een openbare vergadering van de gemeenteraad. Dit gebeurde zonder aan de onderzoeker te vragen wat hij vond van de reactie van het commissielid op het rapport. Hiermee heeft de gemeente volgens de rechtbank onjuist gehandeld. Ook plaatste de gemeente voorafgaande aan die openbare vergadering het rapport op haar website, maar niet de reactie van het commissielid daarop.

Selectief informatie verstrekken
De rechtbank oordeelt dat de gemeente daardoor op een selectieve manier informatie verstrekt. Zo kan de algemene opinie op een eenzijdige manier worden beïnvloed. De gemeenteraad mocht niet de uitkomst van het onderzoek goedkeuren zonder in te gaan op de argumenten in de brief van de advocaat met de reactie van het commissielid.

Schadevergoeding
De gemeente moet als schadevergoeding een deel van de advocaatkosten van het commissielid vergoeden.'18 december 2018

'De rechtbank Oost-Brabant heeft 4 Albanezen van 35, 37, 38 en 39 jaar en een 32-jarige Roemeen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor onder meer een ladingdiefstal en deelname aan een criminele organisatie.

De verdachten zijn veroordeeld voor hun aandeel in onder meer een ladingdiefstal, een poging daartoe, opzetheling van waardevolle goederen en deelname aan een criminele organisatie. Dit gebeurde tussen januari en november 2017 in de gemeente Tilburg, Bladel, Moerdijk en Schiedam. De criminele organisatie beschikte over een tweetal trekkers met bijbehorende opleggers, die niet werden gebruikt voor legale bedrijfsactiviteiten, maar voor diefstallen. Uit observaties en bakengegevens bleek dat deze vrachtwagencombinaties en andere voertuigen die bij de criminele organisatie in gebruik waren, in de nachtelijke uren korte stops maakten op bewaakte parkeerplaatsen die door professionele chauffeurs worden gebruikt om te overnachten. Deze voertuigen en/of de verdachten kwamen ook in beeld bij meerdere ladingdiefstallen van kostbare goederen zoals sigaretten, laptops, parfum en andere consumentenelektronica. In de loods die door de criminele organisatie werd gebruikt is ook de buit van diverse ladingsdiefstallen gevonden.

Bij het bepalen van de straffen weegt de rechtbank mee dat de mannen puur uit winstbejag handelden. Ladingdiefstallen vormen voor de transportsector een aanzienlijke schadepost. Niet alleen in de vorm van directe schade, maar ook als gevolg van verhoogde verzekeringspremies en de noodzaak tot het nemen van steeds verdergaande maatregelen ter voorkoming van deze criminaliteit. Hier hebben de verdachten zich kennelijk niet om bekommerd. Bovendien wordt door ladingdiefstallen het gevoel van veiligheid op openbare parkeerplaatsen in het algemeen en bij vrachtwagenchauffeurs in het bijzonder in ernstige mate aangetast. Ook opzetheling, zeker van grote partijen gestolen goederen, is een ernstig strafbaar feit. Heling bevordert diefstal en zorgt bovendien voor een illegaal circuit van goedkope goederen, waardoor de reguliere, eerlijke (detail)handel wordt verstoord en schade wordt toegebracht.

Straffen
Twee verdachten, broers van elkaar, speelden binnen deze criminele organisatie een belangrijke, centrale rol en zij krijgen daarom de zwaarste straffen. Aan de broers van 35 en 38 jaar zijn celstraffen van respectievelijk 31 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en 29 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, opgelegd. De 37-jarige Albanees krijgt voor zijn aandeel een gevangenisstraf van 7 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De 39-jarige Albanees en de Roemeen krijgen 9 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.'18 december 2018
Veroordeling van Guus K. definitief

'De veroordeling van de Nederlandse zakenman Guus K. wegens zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven en bij overtredingen van VN-wapenembargo’s in Liberia tussen 1999 en 2003, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vond eerder bewezen dat de verdachte tijdens de tweede Liberiaanse burgeroorlog opzettelijk behulpzaam is geweest bij het plegen van oorlogsmisdrijven door soldaten van het regeringsleger van Charles Taylor. De verdachte heeft onder meer een aan zijn houtkapbedrijven toebehorend schip gebruikt voor de invoer van wapens en munitie en heeft werknemers van deze bedrijven ter beschikking gesteld voor de gewapende strijd. Met deze handelwijze heeft de verdachte ook door de Verenigde Naties uitgevaardigde wapenembargo’s overtreden.

De Haagse rechtbank veroordeelde K. in 2006 tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens het medeplegen van opzettelijke overtredingen van de wapenembargo’s maar sprak de verdachte vrij van medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven. In hoger beroep werd hij door het gerechtshof in Den Haag in 2008 van beide delicten vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen deze vrijspraak in cassatie. Dat cassatieberoep achtte de Hoge Raad in 2010 gegrond. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Haagse hof en verwees de zaak naar het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch. Dat hof veroordeelde de verdachte in 2017 voor beide feiten tot een gevangenisstraf van negentien jaar. De verdachte ging tegen deze veroordeling in cassatie.

In het arrest gaat de Hoge Raad in op de cassatieklacht die zich richt tegen de gevolgen van in Liberia mogelijk verleende amnestie voor het vervolgingsrecht van het Nederlandse OM. In Liberia werd door Charles Taylor op 7 augustus 2003, vlak voor zijn aftreden als president, een amnestiewet goedgekeurd waarin aan alle personen amnestie werd verleend wegens handelingen en misdaden die zij hebben begaan tijdens de Liberiaanse burgeroorlog. In de visie van K. en zijn raadsvrouw had het gerechtshof daarom het Nederlandse OM niet-ontvankelijk in de vervolging moeten verklaren.

Het hof oordeelde dat deze amnestieregeling niet aan strafvervolging van K. in Nederland in de weg staat. Volgens het Hof moet rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder deze regeling tot stand is gekomen en de verdragsrechtelijke verplichtingen die op landen rusten om bij verdenking van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en zo nodig de verdachte te vervolgen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is het verlenen van amnestie en het niet vervolgen van verdachten van dergelijke misdrijven toelaatbaar, bijvoorbeeld wanneer sprake is (geweest) van een verzoeningsproces of een vorm van compensatie voor slachtoffers. Deze uitzonderingssituatie deed zich bij K. niet voor. De Hoge Raad laat dit oordeel van het hof daarom in stand.

Ook de overige 29 cassatiemiddelen leiden niet tot vernietiging van de uitspraak. De veroordeling is hiermee definitief.'18 december 2018
Rechtbank doet uitspraak in megazaak over uitbuiting en hennephandel

'De rechtbank Noord-Nederland heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan in de zaken tegen drie mannen die verdacht werden van een groot aantal strafbare feiten, waaronder arbeidsuitbuiting, mishandelingen, verduistering en het op grote schaal telen en verhandelen van hennep.

Kritiek op onderzoek politie en openbaar ministerie
In alle drie de zaken heeft de verdediging veel kritiek geuit op de manier waarop de politie en het openbaar ministerie het onderzoek naar deze feiten hadden opgezet en uitgevoerd. De rechtbank heeft de meeste verweren die in dit verband gevoerd zijn verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn er wel fouten gemaakt, maar zijn de meeste daarvan later hersteld of waren deze niet zo ernstig dat daar gevolgen aan verbonden zouden moeten worden.

Twee veroordelingen voor verdovende middelen, getuigenbeïnvloeding en wapens
Twee van de mannen zijn veroordeeld voor het verkopen van verdovende middelen, het beïnvloeden van getuigen en het voorhanden hebben van een wapen en munitie. Van de andere verwijten, onder meer verduistering, hennepteelt en arbeidsuitbuiting, zijn zij vrijgesproken. Mede vanwege de lange duur van de strafzaak legt de rechtbank hen straffen op die het voorarrest niet overschrijden, gecombineerd met een voorwaardelijke straf.

Derde persoon ook veroordeeld voor uitbuiting
De derde man is eveneens veroordeeld voor het beïnvloeden van een getuige, maar daarnaast ook voor de stelselmatige en gewelddadige uitbuiting van een man die hij jarenlang voor zich in zijn café heeft laten werken. Hoewel ook zijn strafzaak lang heeft geduurd, vindt de rechtbank dit feit zo ernstig dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf nog steeds passend is. Aan hem is daarom een gevangenisstraf van drie en een half jaar opgelegd.'18 december 2018
Ook het gerechtshof verbiedt Bandidos Motorcycle Club Holland

'Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen de Bandidos Motorcycle Club (BMC Internationaal) en BMC Holland.

De rechtbank in Utrecht oordeelde eerder dat BMC Internationaal in strijd handelt met de openbare orde en heeft BMC Holland verboden verklaard en ontbonden. Met deze beslissing was de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, in welke verschijningsvorm ook, per direct niet meer toegestaan. BMC Europa en de lokale afdeling BMC Sittard zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Het hof komt deels tot eenzelfde en deels tot een andere beslissing dan de rechtbank.

Er bestaat geen wereldwijde BMC-organisatie
Het hof oordeelt dat, hoewel over de hele wereld Bandidos-motorclubs bestaan en actief zijn, niet is komen vast te staan dat er sprake is van een wereldwijde Bandidos-organisatie die als een zelfstandige eenheid naar buiten optreedt. Voor zover het verzoek van het OM erop is gebaseerd dat BMC Internationaal wel zo een organisatie is, wijst het hof dat verzoek daarom –anders dan de rechtbank– af.

BMC Holland moet worden verboden
Wel is komen vast te staan dat BMC Holland een zelfstandige (informele) vereniging is. Bij BMC Holland is sprake van rivaliteit met andere motorclubs, waarbij geweld wordt toegepast, ook in de openbare ruimte. Ook krijgen leden die de club willen verlaten te maken met geweld en dreiging van geweld. BMC Holland onderhoudt banden met andere Bandidos-motorclubs die het gebruik van geweld en andere vormen van criminaliteit niet schuwen. De uitingen en gedragingen van BMC Holland, die plaatsvinden in deze sfeer en cultuur van geweld en dreiging van geweld, maken dat sprake is van een werkzaamheid in strijd met de openbare orde. Net als de rechtbank vindt het hof daarom dat BMC Holland moet worden verboden en ontbonden.

De gevolgen van de beslissing
Deze beslissing betekent dat BMC Holland niet langer mag bestaan en dat het verboden is om lid te zijn van BMC Holland of om de werkzaamheid van BMC Holland voort te zetten. De beslissing heeft geen betrekking op het bestaan van andere zelfstandige Bandidos-motorclubs in Nederland, omdat het verzoek van het OM daarop niet was gericht. 'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl