Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - juli 2018:


31 juli 2018
Gemeente Utrecht mag school huisvesten in pand De Klimroos

'De gemeente Utrecht heeft begin deze maand een besluit genomen waarin zij goedkeuring verleent aan de Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht om zich te huisvesten in het gebouw aan de Eerste Oosterparklaan in Utrecht. De voorzieningenrechter heeft vandaag bepaald dat de gemeente dit besluit niet hoeft op te schorten.
Achtergrond
De Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht heeft vorig jaar toestemming gekregen van het ministerie van Onderwijs om de Al Arqam basisschool te beginnen in Leidsche Rijn. Het is vervolgens aan de gemeente om te zorgen voor huisvesting van de school. De gemeente bepaalde dat de stichting per 1 augustus 7 lokalen en een speellokaal in gebruik mag nemen in het pand, waar ook basisschool De Klimroos is gehuisvest. De Stichting Primair Onderwijs Utrecht, waar De Klimroos onder valt, stapte daarop naar de bestuursrechter.

Mondelinge uitspraak
De Stichting Primair Onderwijs Utrecht heeft om een zogenoemde voorlopige voorziening gevraagd. Dat is een spoedprocedure in het bestuursrecht, waarin de stichting vraagt om het besluit van de gemeente te schorsen. De voorzieningenrechter heeft in deze spoedprocedure in een mondelinge uitspraak dit verzoek afgewezen. De schriftelijke uitspraak met motivering volgt uiterlijk op 2 augustus.'25 juli 2018
Paardenhandelaar krijgt hogere cel- en taakstraf voor ontucht

'Een 78-jarige man uit Son en Breugel is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 362 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 200 uur. Hij pleegde meerdere keren ontucht met een destijds 16-jarig meisje dat bij hem thuis kwam om paard te rijden. Ook probeerde hij één keer een andere rijdster aan te randen. De paardenhandelaar liet verschillende meisjes aan huis op zijn paarden rijden. Ook betaalde hij hun startgeld voor wedstrijden. Bij één van die meisjes pleegde de verdachte tussen april (toen zij 16 jaar was) en oktober 2016 meerdere keren ontuchtige handelingen. Volgens de verdachte was dit met haar welbevinden. De rechtbank oordeelt dat de man – die 60 jaar ouder is dan zijn slachtoffer – misbruik maakte van zijn machtspositie. Het meisje wilde immers blijven paardrijden.

Tijdens het onderzoek naar deze zaak, meldden zich nog 2 rijdsters bij de politie. In de zomer van 2017 gaf de verdachte aan één van hen een knuffel na een goede wedstrijd. Intussen probeerde hij met zijn handen achterin haar broek bij haar billen te komen. Dit lukte niet omdat het slachtoffer een strakke rijbroek en een riem droeg. Bij de andere rijdster zou de verdachte op haar billen hebben geslagen en haar op de mond hebben gezoend. Hiervoor is echter (zoals de officier van justitie al vond) onvoldoende bewijs en de rechtbank spreekt de man hiervan dan ook vrij.

Grensoverschrijdend gedrag
De verdachte vertoonde met name bij het slachtoffer van de ontucht zeer grensoverschrijdend gedrag. Hij maakte daarbij misbruik van de machtspositie die hij had als eigenaar van de paarden. Het slachtoffer verklaarde tijdens de zitting dat het een ingrijpende gebeurtenis was waar zij nog steeds de nadelige effecten van ondervindt. Ook weegt de rechtbank mee dat de verdachte de ernst van het door hem aan zijn slachtoffers aangedane leed en de strafwaardigheid van zijn handelen onvoldoende inziet. Dit alles maakt dat de rechtbank een zwaardere straf oplegt dan de officier van justitie eiste (een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en 200 uur taakstraf). De rechtbank legt een vrijwel geheel voorwaardelijke celstraf op, omdat de verdachte inmiddels 78 jaar is en kampt met een slechte gezondheid, waarvoor hij onder behandeling is in het ziekenhuis. Ook is vastgesteld dat hij last heeft van claustrofobie. Hierdoor neemt de rechtbank aan dat een celstraf voor de verdachte (flink) zwaarder zal vallen dan voor een gemiddelde verdachte. Daarnaast nam hij inmiddels maatregelen om herhaling te voorkomen; zijn rijpaarden staan niet meer aan huis. Ook de reclassering acht de kans op herhaling laag.'24 juli 2018
Celstraf voor faillissementsfraude hotels Eindhoven en Rotterdam

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 61-jarige man uit Vlaardingen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De man pleegde faillissementsfraude als bestuurder van hotels in Eindhoven en Rotterdam.

De bestuurder wist op enig moment dat het faillissement van zijn bedrijven onafwendbaar was en haalde op dat moment grote geldbedragen en goederen als auto’s, schilderijen en kunstwerken uit de boedels. Het ging om een bedrag van zo’n 500.000 euro. Nadat de bedrijven failliet waren verklaard, voldeed de verdachte als bestuurder niet aan zijn verplichting de curatoren de gevraagde inlichtingen te verstrekken over de voertuigen en schilderijen. Voor deze delicten is hij strafbaar.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte een aanzienlijk bedrag uit de boedels heeft onttrokken en vervolgens inlichtingen achter de hand hield voor de curatoren. Door zo te handelen sloeg de verdachte op geen enkele wijze acht op de belangen van de schuldeisers en bemoeilijkte hij ook nog eens de werkzaamheden van de curatoren.
In strafmatigende zin weegt mee dat uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van het onttrokken bedrag niet in de portemonnee van de verdachte terecht is gekomen. Hij maakte namelijk een selectie in schuldeisers; sommige kregen niets en anderen kregen meer dan waarop zij bij een evenredige verdeling van de baten aanspraak zouden kunnen maken. Ook weegt mee dat er volgens de reclassering een geringe kans op herhaling is. De verdachte ondervond zelf reeds de gevolgen van zijn handelen. Hij kende een psychisch zware periode, is gescheiden en kan geen werk vinden door de negatieve publiciteit rond zijn persoon.
Al met al vindt de rechtbank een zwaardere straf dan de officier van justitie 2 weken geleden eiste (8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk) op z’n plaats voor de verdachte. Het deel voorwaardelijk legt de rechtbank op om de man ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.'24 juli 2018
Man veroordeeld voor ontucht met nichtje

'De Rechtbank in Den Haag veroordeelt een 32-jarige man uit Alphen aan den Rijn tot een gevangenisstraf van 150 dagen, waarvan 149 dagen voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. Ook legt de Rechtbank de maximale werkstraf van 240 uur op. De man heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met zijn nichtje, dat toen 4 of 5 jaar oud was.

Ontucht bekend
De man heeft door zijn gedrag het vertrouwen dat het slachtoffer en haar familie in hem hadden, ernstig beschaamd. De man heeft bekend dat hij de ontucht heeft gepleegd en neemt de volle verantwoordelijkheid voor dit ernstige feit op zich. Hij geeft aan dit verschrikkelijk te vinden voor zijn nichtje en haar ouders.

Behandeling van groot belang
De Rechtbank acht het van groot belang dat de man doorgaat met de behandeling waarmee hij al een jaar bezig is en dat dit niet wordt doorkruist door een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De begrijpelijke roep om vergelding vanuit de maatschappij legt onvoldoende gewicht in de schaal tegenover hetgeen is gebleken omtrent zijn persoon en het grotere belang om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Voorwaardelijke straf en bijzondere voorwaarden
Voor de voorwaardelijke straf geldt een proeftijd van vijf jaar. Gedurende deze periode moet hij zich aan bijzondere voorwaarden houden, zoals een meldplicht bij de reclassering en behandeling door De Waag.

Schadevergoeding
Ook moet de man een schadevergoeding van bijna € 4.000,- aan het meisje betalen.'23 juli 2018
Bezorger niet in loondienst van Deliveroo

'De overeenkomst die een bezorger sloot met Deliveroo geldt niet als arbeidscontract – en dus is de man niet in loondienst bij het bezorgbedrijf. Volgens de kantonrechter was het duidelijk dat de overeenkomst was bedoeld als zzp-contract. Ook uit de wijze van werken daarna blijkt niet dat er sprake was loondienst.

Zzp-contract
Op 1 november 2017 kondigde Deliveroo aan bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen. Het bedrijf bood bezorgers bij het aflopen van hun arbeidscontract aan voortaan als zelfstandige te komen werken. De bezorger in kwestie accepteerde dat zzp-contract, maar was het er eigenlijk niet mee eens. Hij wilde dat de rechter zou bepalen dat hij nog steeds bij Deliveroo in loondienst was.

Eenmanszaak
Bij de vraag of er tussen de bezorger en Deliveroo ondanks de zzp-overeenkomst nog steeds een dienstverband bestond, spelen 2 zaken een rol. Allereerst is van belang te weten wat Deliveroo en de bezorger precies hebben afgesproken. Uit de “overeenkomst van opdracht” die zij in november 2017 sloten, blijkt volgens de kantonrechter duidelijk dat het de bedoeling was dat de bezorger als zzp-er zou gaan werken. De bezorger heeft dat in een e-mail ook bevestigd. Bovendien liet hij zich als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel inschrijven.

Gezagsverhouding
Daarnaast mag in een zelfstandige werkrelatie tussen opdrachtgever (Deliveroo) en opdrachtnemer (bezorger) geen gezagsverhouding bestaan: dan zou sprake kunnen zijn van een schijnconstructie. De kantonrechter oordeelt dat die gezagsverhouding er in dit geval niet is. De bezorger kon namelijk zelf beslissen of hij zich aanmeldde voor werk en hij kon bestellingen weigeren. Daarnaast mocht hij in zijn eigen kleren en met een eigen thermobox werken, zolang deze voldeden aan de veiligheidsvereisten. Ook was het hem toegestaan te werken voor een concurrerende onderneming en mocht hij zich laten vervangen.

Platformeconomie
Kortom: de overeenkomst die Deliveroo sloot met de bezorger is geen arbeidsovereenkomst. De kantonrechter erkent dat het huidige arbeidsrecht niet voorziet in de arbeidsverhoudingen die voortkomen uit de (relatief) nieuwe platformeconomie, maar oordeelt dat de gesloten overeenkomst tussen Deliveroo en bezorger niet zo onredelijk is dat de rechter anders moet beslissen. Het is aan de wetgever om maatregelen te treffen wanneer het niet gewenst is dat dergelijke situaties blijven bestaan.'20 juli 2018
Tbs met dwangverpleging voor jongeman die zijn opa om het leven bracht

'De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 22-jarige man die zijn opa om het leven bracht. Dit gebeurde op 23 maart 2018 in Alkmaar in de woning van het slachtoffer en leidde tot veel beroering in de samenleving omdat de opa een bekend persoon was in kunstkringen.

Moord of doodslag
De rechtbank zag zich voor de vraag gesteld of bij de kleinzoon sprake was van een plan om zijn opa om het leven te brengen en of hij tijd had gehad om daarover na te denken (voorbedachte raad, vereist voor moord) of dat hij in een plotselinge opwelling had gehandeld (doodslag). In het vonnis ontrafelt de rechtbank de reeks van gebeurtenissen die vast zijn komen te staan. De kleinzoon is naar zijn opa gegaan omdat hij dakloos was en geld nodig had. Hij heeft verklaard dat hij verschillende scenario’s had bedacht voor het geval zijn opa hem geen geld zou geven. Daar staat tegenover dat de kleinzoon uiteindelijk in een zeer kort tijdsbestek heeft gehandeld en dat de (chaotische) wijze waarop hij heeft gehandeld meer past bij een plotselinge opwelling. Alles afwegend oordeelt de rechtbank dat er te weinig bewijs is voor voorbedachte raad en wordt de kleinzoon vrijgesproken van moord maar veroordeeld voor doodslag.

Vrijspraak van gekwalificeerde doodslag
Was er ook sprake van de strafverzwarende omstandigheid dat de kleinzoon zijn opa om het leven heeft gebracht om het geld? Verdachte heeft verklaard dat hij na de dood van zijn opa diens woning en kleding heeft doorzocht op zoek naar autosleutels en contant geld en dat hij een bedrag van 75 euro heeft meegenomen. Hij is vrijgesproken van het verwijt dat hij zijn opa zou hebben gedood om het geld, omdat de rechtbank niet is gebleken dat er een (juridisch) verband is tussen de diefstal en de doodslag.

Toerekeningsvatbaarheid
Bij zijn aanhouding kwam de kleinzoon zeer verward over, waarna uitvoerig onderzoek is gedaan naar zijn geestesgesteldheid door een psycholoog en een psychiater. Deze deskundigen hebben onder meer vastgesteld dat hij lijdt aan schizofrenie. Deze ziekelijke stoornis was ook aanwezig op 23 maart 2018; hij werd die dag volledig aangestuurd door zijn paranoïde wanen en schizofrenie en kon geen onderscheid meer maken tussen schijn en werkelijkheid. Geadviseerd is de kleinzoon volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren en de rechtbank heeft die conclusie overgenomen.

Tbs met dwangverpleging
Nu de kleinzoon volledig ontoerekeningsvatbaar wordt bevonden, kan geen gevangenisstraf worden opgelegd. De rechtbank legt wel de maatregel op van tbs met dwangverpleging (verpleging van overheidswege).

Nabestaanden
In het vonnis benoemt de rechtbank het onherstelbaar verlies en verdriet van de nabestaanden zoals dat onder meer is gebleken uit de schriftelijke slachtofferverklaring van de dochter van het slachtoffer, tevens de moeder van de verdachte. De gebeurtenis op 23 maart 2018 is een enorm en niet te bevatten drama voor de familie.'19 juli 2018
Tbs met voorwaarden voor steekpartij in studentenwoning Utrecht

'Een 28-jarige man die zich in augustus 2017 schuldig heeft gemaakt aan een steekpartij in een studentenwoning op de Uithof is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Vandaag is het eindvonnis in deze zaak uitgesproken.

Onverwachte aanvallen
De rechtbank oordeelde op 19 februari 2018 in een tussenvonnis dat hij zich op de bewuste avond in augustus schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag. Ook heeft hij zich eerder schuldig gemaakt aan twee mishandelingen en belediging, door iemand in het gezicht te spugen. De eerste mishandeling was in 2016 toen hij in een sportschool een fitness-instructeur meerdere klappen gaf. Een jaar later sloeg hij een collega in de pauze van zijn vakantiebaan. In het tussenvonnis van februari 2018 is het onderzoek heropend omdat er aanvullende rapportage nodig was over de noodzakelijke behandeling van de man.

Kliniek
De man pleegde de strafbare feiten als gevolg van psychotische waanideeën. Hij dacht dat er over hem werd geroddeld of dat hij werd gepest. De man is volledig ontoerekeningsvatbaar is en daarom niet strafbaar. Hij gebruikt sinds een aantal maanden nieuwe medicijnen en werkt mee aan de behandeling. De rechtbank is het met de verdediging en officier van justitie eens dat tbs met voorwaarden voldoende is om de kans op te herhaling te voorkomen. Eén van de voorwaarden is dat hij opgenomen zal worden in een kliniek om verder behandeld te worden voor zijn problematiek. Bij overtreding van de voorwaarden kan de tbs met voorwaarden alsnog worden omgezet in een tbs met dwangverpleging. '19 juli 2018
Celstraf voor vrouw die zich probeerde aan te sluiten bij IS

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige vrouw uit Eindhoven veroordeeld omdat ze probeerde zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Ze krijgt een gevangenisstraf van 413 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar.

De verdachte verliet in september 2016 haar familie en (toen) 8-jarige dochter zonder aankondiging. Ze vertrok naar Turkije en probeerde daar op verschillende momenten de grens met Syrië over te steken. De verdachte beschreef in onder meer een schrift dat thuis achterbleef en in brieven aan haar familie hoe ze zich verdiept had in de Islam. Ook sprak ze daarin haar voornemen uit zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) en naar het kalifaat te gaan. De vrouw verbleef enige maanden in het grensgebied van Turkije en Syrië. Uiteindelijk werd ze op haar terugreis opgepakt bij de grens met Bulgarije en overgebracht naar Nederland.

Aansluiten bij IS
De rechtbank oordeelt dat de vrouw naar Syrië wilde reizen om zich aan te sluiten bij IS en daar te willen meehelpen aan de zijde van IS. Dat het niet is gelukt om de grens met Syrië over te steken, was buiten de wil van de verdachte om.

Terroristische organisatie
IS is een jihadi-salafistische terroristische organisatie die oproept tot het op gewelddadige wijze omverwerpen van bestaande (seculiere) regimes en tot gewapende strijd tegen ongelovigen en afvalligen. Het gaat hierbij om terroristische misdrijven van de ernstigste soort, die erop gericht zijn de staatsstructuren in Syrië en Irak te vernietigen en de bevolking in die landen, maar ook die in andere (vaak Westerse) landen zeer ernstige vrees aan te jagen. Gelet op de misdrijven waaraan IS zich structureel schuldig maakt en heeft schuldig gemaakt, moet het afreizen naar Syrië met het doel die misdrijven te begaan op krachtige wijze worden tegengegaan. Daarom is het voor de rechtbank van belang dat de strafdoelen van vergelding en afschrikking een bepalende rol spelen bij de keuze van de strafsoort en de hoogte van de op te leggen straf. Dat moet ook wanneer het – zoals hier – bij een poging is gebleven.

De rechtbank weegt bij de strafoplegging mee dat de vrouw tijdens de behandeling van de strafzaak onder meer heeft gezegd dat ze terugkijkend niet meer in dezelfde bewoordingen over IS zou schrijven, dat ze daar nu afstand van neemt. Daarin komt de verdachte oprecht over. De vrouw zegt dat zij een boek schreef en de voor haar belastende passages uit haar geschriften enkel aan een fictief personage zijn toe te schrijven en niet haar gedachtengoed vertegenwoordigden. Dat gelooft de rechtbank niet en daarmee neemt de verdachte onvoldoende verantwoordelijkheid voor haar handelen. Dit maakt dat de rechtbank enige zorg heeft dat de vrouw een mogelijke terugval krijgt in het radicale denken en de daarop gebaseerde beslissingen, ook al schat de reclassering de kans op herhaling als laaggemiddeld in.

Bijzondere voorwaarden
Aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet de vrouw zich gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering, meewerken aan gesprekken met een islamdeskundige/theoloog en mag ze Nederland niet verlaten zonder toestemming van de reclassering. De rechtbank legt deze voorwaarden op om te voorkomen dat de verdachte opnieuw in de fout gaat.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl