Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Werk en arbeid - verplichting werknemer

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake verplichting werknemer.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Verplichtingen werknemer


> Plicht arbeid zelf te verrichten
> Plicht zich te houden aan de voorschriften
> Plichten bij verhindering bedongen arbeid te verrichten
> Plicht tot schadevergoeding


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl