Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - huwelijkse voorwaarden

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de huwelijkse voorwaarden.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Huwelijkse voorwaarden


Afdeling 1. Huwelijkse voorwaarden in het algemeen
> Huwelijkse voorwaarden gemaakt vůůr en tijdens huwelijk
> NotariŽle akte
> Tegenwerpen huwelijkse voorwaarden
> Geldige voorwaarden vůůr huwelijk gemaakt of gewijzigd
> Onder curatele gestelde en huwelijkse voorwaarden
> Maken of wijzigen voorwaarden tijdens het huwelijk
> Dag inwerkingtreding huwelijkse voorwaarden
> Afwijking voorwaarden van regels wettelijke gemeenschap
> Gemeenschap van vruchten en inkomsten
> Gemeenschap van vruchten en inkomsten: baten
> Gemeenschap van vruchten en inkomsten: lasten
> Buiten de gemeenschap van vruchten en inkomsten
> Gemeenschap van winst en verlies
> Geschil over recht aan toonder of zaak (geen registergoed)


Afdeling 2. Verrekenbedingen
Paragraaf 1. Algemene regels voor verrekenbedingen
> Verplichtingen tot verrekening van inkomsten of vermogen
> Verplichting tot verrekening is wederkerig
> Uiterste wilsbeschikking en geen verrekening
> Verrekening van inkomsten of vermogen
> Een goed verkregen
> Verrekening in geld
> Geen verantwoording over bestuur schuldig
> Verzoek opheffing verplichting verrekening
> Betalingsregeling

Paragraaf 2. Periodieke verrekenbedingen
> Verrekenplicht en tijdvak

Paragraaf 3. Finale verrekenbedingen
> Tijdstip bepaling samenstelling en omvang vermogen
> Verzoek beschrijving te verrekenen vermogen


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl