Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - bemanning van een binnenschip

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten van de bemanning van een binnenschip.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Bemanning van een binnenschip


Schipper is verplicht te waken voor belangen
Beperkingen wettelijke bevoegdheid schipper

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl