Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - exploitatie

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de exploitatie.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Exploitatie


Afdeling 1. Algemene bepaling
> Exploitatie van een binnenschip

Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren
> Overeenkomst tussen partijen
> Omschrijving overeenkomst van goederenvervoer
> Titels 7 en 12 van dit boek
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Beperking toepasselijke bepalingen
> Eigendomsovergang van een schip
> Zaken ter bestemming afleveren
> Zaken zonder vertraging vervoeren
> Tijdbevrachting
> Schade ontstaan door een beschadiging
> Zorgvuldig vervoerder
> Vermoeden
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Nietigheid beding
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Waardevermindering van een zaak
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Geen beroep op beperking aansprakelijkheid
> Vergoeden schade door afzender
> Opzeggen overeenkomst door de afzender
> Verplichting reis te aanvaarden
> Tijdig opgaven doen
> Vergoeden schade door afzender
> Opzeggen overeenkomst door wederpartij
> Vergoeden schade door de afzender
> Zaken met gevaar
> Vrachtbrief opmaken
> Cognossement opmaken op verlangen afzender
> Rechtsverhouding tussen de vervoerder en de afzender
> Vermelding gegevens cognossement
> De geadresseerde wordt aangegeven
> Verhandelbare exemplaren van een cognossement
> Het cognossement bewijst
> Verwijzingen in het cognossement
> Levering cognossement aan order
> Levering cognossement geldt als levering zaken
> Plek van inlading en lossing tijdig aanwijzen
> Reisbevrachting
> Bevoegdheid laad- of loshaven nader aan te wijzen
> Ruimtebevrachting
> Het schip beschikbaar stellen
> Laadtijd
> Laden doen in de overeengekomen laadtijd
> Betaling overliggeld
> Lossen en wetgeving
> Bevoegdheid vervoerder beŽindigen overeenkomst
> Opzeggen overeenkomst door vervrachter
> Vergaan schip
> Wijzigen gegevens door afzender
> Aflevering zaken verlangen door houder
> Aflevering van de zaken vorderen door geadresseerde
> Aflevering van de zaken vorderen
> Verscheidene personen als vervoerder aangemerkt
> Houder met het beste recht
> Aangemerkt als vervoerder
> Onderdeel artikel 943 vindt geen toepassing
> Verhaal
> Het cognossement van kwijting voorzien
> Gedeelte van de vracht verschuldigd
> Zaken voor eigen rekening vervoerd
> Tijdbevrachting
> Brandstof ten laste bevrachter
> Schade vergoeden
> Beding ontheft van verplichtingen
> Bedragen innen
> Afgifte van zaken weigeren
> Zaken bij een derde opslaan
> Vervoerder gerechtigd tot overliggeld
> Zaken verkopen
> Zekerheid of vermoeden omtrent verlies of schade
> Verzoek inzake een gerechtelijk onderzoek
> Verzoek inzake een gerechtelijk onderzoek
> De kosten moeten worden voldaan door de aanvrager

Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren
> Omschrijving overeenkomst van personenvervoer
> Vervoer over binnenwateren
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Beperking toepasselijke bepalingen
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Vervoerder is geen schadevergoeding verschuldigd
> Vergoeden schade door reiziger
> Vervoer van bagage
> Artikelen 511 tot en met 516
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Geen beroep op beperking aansprakelijkheid
> Nietigheid beding
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen

Afdeling 4. Enige bijzondere overeenkomsten
> Exploitatie schip
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Omschrijving ligovereenkomst
> Ligovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan
> De overeenkomst voor liggen en/of varen
> Het schip gedeeltelijk lossen
> De ligtijd beŽindigen
> Aanvangen reis
> Toepassing bepalingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl