Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - ongevallen

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake ongevallen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Ongevallen


Afdeling 1. Aanvaring
> Omschrijving aanvaring
> Toepassing afdeling
> Aansprakelijkheid geregeld door de afdeling
> Aanvaring veroorzaakt door toeval
> Aanvaring veroorzaakt door de schuld van één schip
> Meer schepen gezamenlijk een aanvaring veroorzaakt
> Geen wettelijke vermoedens
> Aansprakelijkheid wordt niet opgeheven

Afdeling 2. Hulpverlening
> Onder voorbehoud van de Astronautenovereenkomst
> Omschrijving begrippen
> Wateren
> Beperking werking afdeling
> Toepassing afdeling
> Hulpverlening
> Vernietigen of wijzigen overeenkomsten
> Hulp aan schepen
> Het verlenen van hulp aan een schip
> Schip door bemanning verlaten
> Verplichtingen hulpverlener
> Hulploon
> Aangesproken buiten overeenkomst op schade
> Bedrag van het hulploon
> Vergoeding van de reder
> Leven gered
> Gerechtigd tot hulploon
> Afstand is nietig
> Geen recht op betaling
> Hulp verleend
> De verdeling van een hulploon
> Een retentierecht op schepen of zaken
> Een betaling verschuldigd krachtens deze afdeling
> Bedrag bij wijze van voorschot betalen
> Onder zich houden
> Toepassing van artikel 574
> Verkrijging eigendom van de zaak
> Bepalingen omtrent zaakwaarneming

Afdeling 3. Avarij-grosse
> Een averij-grosse handeling
> Toegelaten als averij-grosse
> Avarij-grosse wordt vergoed
> Bepaling vergoedingen

Afdeling 4. Gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip
> Omschrijving begrippen
> Beperking reikwijdte afdeling
> Gevaarlijke stof bevindt zich in een vervoermiddel
> Aansprakelijkheid reder
> Beperking aansprakelijkheid reder
> Aansprakelijkheid afzender of andere persoon
> Schade in de zin van deze afdeling
> Schade veroorzaakt door gevaarlijke stoffen

Titel 7. Beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen
> Beperken aansprakelijkheid
> Beperken aansprakelijkheid
> Beperking van aansprakelijkheid
> Beperking reikwijdte van deze titel
> Niemand is gerechtigd aansprakelijkheid te beperken
> Bedrag aansprakelijkheid beperken
> Bedrag vorderingen
> Wettelijke rente toegevoegd
> Beperking aansprakelijkheid
> De rekeneenheid

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl