Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het wijzigen van de hoofdverblijfplaats van een minderjarige, met name ook als de woonplaats en de school wijzigen, is een ingrijpende verandering. Indien ouders hierover overeenstemming hebben en de overgang samen begeleiden kan een dergelijke verandering op een goede wijze plaatsvinden. Indien ouders lijnrecht tegenover elkaar staan,

vereist een beslissing tot het wijzigen van de hoofdverblijfplaats het bestaan van zwaarwegende omstandigheden die maken dat het in het belang van het kind is dat het bij de andere ouder dient op te groeien.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl