Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 08-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof stelt voorop het in deze toepasselijke artikel 4 sub 3 Rv (oud), op grond waarvan de dagvaarding ten aanzien van een rechtspersoon niet alleen ter woonplaatse van één van de bestuurders, maar ook aan haar zetel of kantoor betekend kan worden. Overeenkomstig artikel 1:14 BW is onder kantoor begrepen het bijkantoor of filiaal van de betreffende rechtspersoon, doch slechts indien en voorzover het handelingen betreft welke vanuit dat bijkantoor of filiaal plegen te worden verricht.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl