Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 1
artikel 1:4

Onderwerp:

Datum uitspraak: 30-03-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierechtDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 1:4 lid 1 BW heeft een ieder de voornamen die hem in zijn geboorteakte zijn gegeven. Ingevolge lid 2 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand voornamen in de geboorteakte op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn. Het hof overweegt allereerst dat de wettekst van artikel 1:4 lid 2 BW op zichzelf duidelijk is: geslachtsnamen komen als voornamen niet in aanmerking, tenzij het tevens gebruikelijke voornamen zijn. Uit de Parlementaire Geschiedenis (Memorie van Antwoord van de Minister van Justitie, in antwoord op opmerkingen van leden van de Tweede Kamer zoals vastgelegd in het Voorlopig Verslag) leidt het hof af dat hier slechts wordt gedoeld op namen die algemeen gebruikelijk zijn als voornamen. Geslachtsnamen die slechts sporadisch voorkomen als voornaam, kunnen dan ook niet worden aangemerkt als gebruikelijk, zeker niet - zo blijkt ook uit voornoemde stukken - als die geslachtsnaam maar binnen één familie voorkomt als voornaam.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl