Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 1
artikel 1:4

Onderwerp:

Datum uitspraak: 09-03-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Inhoudsindicatie: Naamswijziging transseksueelDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Gelet op het bepaalde in artikel 1:4 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) dient beoordeeld te worden of appellant een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij toewijzing van zijn verzoek. Tevens dient beoordeeld te worden of de gewenste voornaam niet ongepast is, dan wel overeenstemt met bestaande geslachtsnamen (artikel 1:4 lid 2 BW). Het hof is op grond van het voorgaande van oordeel dat appellant een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij de door hem verzochte voornaamswijziging. Anders dan de rechtbank, is het hof voorts van oordeel dat de door appellant gewenste voornamen niet ongepast zijn in de zin van artikel 1:4 lid 2 BW. De omstandigheid dat thans nog geen wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:28 e.v. BW) heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Nu zich ook overigens geen belemmering als bedoeld in artikel 4 lid 2 BW voordoet, zal het inleidend verzoek van appellant alsnog worden toegewezen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl