Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:10-11-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In artikel 2:247 BW is bepaald dat rechtshandelingen van een vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van die vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk dienen te worden vastgelegd.

De achtergrond van de artikelen 2:403 en 404 BW opgenomen regeling is de volgende. Binnen een groep van ondernemingen kan ervoor worden gekozen niet per vennootschap een jaarrekening op te stellen, maar om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen, waarin de financiŽle gegevens van verschillende tot een groep behorende vennootschappen zijn verwerkt. Voor (potentiŽle) crediteuren van ťťn van de tot die groep behorende vennootschappen heeft dit tot gevolg dat deze geen inzicht hebben in het financiŽle reilen en zeilen van de desbetreffende vennootschap. De cijfers zijn immers ďvermengdĒ geraakt met de cijfers van de andere tot de groep behorende vennootschappen. Om dit probleem op te lossen is in artikel 2:403 BW onder meer als voorwaarde gesteld om geen eigen jaarrekening te hoeven publiceren dat de consoliderende groepsmaatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit rechtshandeling voortvloeiende schulden van een dochtervennootschap.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl