Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Als vast komt te staan wie onrechtmatig heeft (hebben) gehandeld, dan dient (dienen) diegene(n) de schade die Kamar als gevolg van deze onrechtmatige daad heeft geleden te vergoeden.

De wet kent in artikel 8:1 BW een bijzondere regeling voor hetgeen deel uitmaakt van een schip. In artikel 8:1 lid 3 BW is bepaald dat voortbewegingswerktuigen en andere machinerieŽn bestanddeel van het schip worden op het ogenblik dat, na hun inbouw, hun bevestiging daaraan zodanig is als deze ook na voltooiing van het schip zal zijn.

In artikel 3:4 lid 1 en lid 2 BW worden het maatschappelijke criterium en het fysieke criterium genoemd. Op grond van het maatschappelijk criterium is al hetgeen dat volgens verkeersopvatting een wezenlijk onderdeel van de zaak uitmaakt bestanddeel van de zaak. Op grond van het fysiek criterium is al hetgeen dat zodanig met de hoofdzaak verbonden is dat het daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan ťťn van beide zaken eveneens bestanddeel van die hoofdzaak.

Voorts is in artikel 8:1 lid 4 BW bepaald dat scheepstoebehoren zaken zijn die geen bestanddeel van het schip zijn en bestemd zijn om het schip duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, met daarnaast onder een aparte noemer tevens navigatie- en communicatiemiddelen.

Op grond van artikel 3:119 lid 1 BW wordt een bezitter van een goed vermoed rechthebbende te zijn. Tegen dit wettelijke vermoeden kan tegenbewijs worden geleverd. Dit tegenbewijs hoeft niet te bestaan in het bewijs van het tegendeel; voldoende is dat zoveel twijfel wordt gezaaid dat de op het wettelijke vermoeden berustende vaststelling onhoudbaar wordt.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl