Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:31-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 3:166 BW bepaalt dat een gemeenschap aanwezig is wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.

De toestemming van de echtgenote is evenwel niet vereist wanneer de handeling is geschied in de normale uitoefening van het bedrijf (artikel 1:88 lid 1 sub c BW) of wanneer de garantstelling is verricht door een bestuurder van een BV die alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt (1:88 lid 5 BW).

Uit de wetgeschiedenis van artikel 162 Rv volgt dat openlegging in eerste instantie plaatsvindt aan de rechter.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl