Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:02-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De vordering tot nakoming verjaart immers op de voet van artikel 3:307 lid 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) vijf jaar na het opeisbaar worden van de vordering tot nakoming van de afspraak.

op grond van artikel 3:306 juncto 3:315 BW verjaart een vordering tot opeising van een nalatenschap pas twintig jaar na het overlijden van erflater.

artikel 3: 172 BW

Daarin wordt bepaald dat de deelgenoten in een gemeenschappelijk goed naar evenredigheid van hun aandelen bijdragen tot de uitgaven die voortvloeien uit handelingen welke bevoegdelijk ten behoeve van de gemeenschap zijn verricht.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl