Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:07-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Van huur is sprake indien krachtens overeenkomst de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Dat een bouwvergunning zou zijn verleend voor de zomerhuizen doet hier niet aan af.

De aanvaarding is een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring. Het aanbod en de aanvaarding kunnen in iedere vorm geschieden en kunnen ook opgesloten liggen in een gedraging (art. 3:37, lid 1 BW).

De aanvaarding is een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring. Het aanbod en de aanvaarding kunnen in iedere vorm geschieden en kunnen ook opgesloten liggen in een gedraging (art. 3:37, lid 1 BW).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl