Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Gerechtsdeurwaarderswet

InhoudsopgaveHoofdstuk I Algemene bepalingen (artikel 1)

Hoofdstuk II De gerechtsdeurwaarder (artikelen 2 t/m 22)
Paragraaf 1 Ambt en bevoegdheid (artikelen 2 t/m 3a)
Paragraaf 2 Benoeming en beŽdiging (artikelen 4 t/m 10)
Paragraaf 3 Verplichtingen (artikelen 11 t/m 16)
Paragraaf 4 Administratie en boekhouding (artikelen 17 t/m 19)
Paragraaf 5 Nevenwerkzaamheden (artikel 20)
Paragraaf 6 De declaratie (artikelen 21 t/m 22)

Hoofdstuk III. Waarnemend gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en toegevoegd gerechtsdeurwaarders (artikelen 23 t/m 29)
Paragraaf 1 De waarnemend gerechtsdeurwaarder (artikelen 23 t/m 24)
Paragraaf 2 De kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de toegevoegd gerechtsdeurwaarder (artikelen 25 t/m 29)

Hoofdstuk IV Toezicht en tuchtrechtspraak (artikelen 30 t/m 49)
Paragraaf 1 Toezicht (artikelen 30 t/m 33)
Paragraaf 2 Tuchtrechtspraak (artikelen 34 t/m 49)

Hoofdstuk V Schorsing en ontslag (artikelen 50 t/m 55)

Hoofdstuk VI De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (artikelen 56 t/m 85)
Paragraaf 1 De organisatie van de KBvG (artikelen 56 t/m 59)
Paragraaf 2 Het bestuur van de KBvG (artikelen 60 t/m 62)
Paragraaf 3 De ledenraad (artikelen 63 t/m 73)
Paragraaf 4 De algemene ledenvergadering (artikelen 74 t/m 77)
Paragraaf 5 De geldmiddelen van de KBvG (artikelen 78 t/m 79)
Paragraaf 6 De verordeningen en andere besluiten van de KBvG (artikelen 80 t/m 83)
Paragraaf 7 Overige bepalingen (artikelen 84 t/m 85)

Hoofdstuk VII Overgangs- en slotbepalingen (artikelen 86 t/m 96)

-

De gerechtsdeur-
waarderswet is voor het laatst geactualiseerd op: 10 april 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl