Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 02-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Gelet op artikel 5:42 lid 2 BW is het niet geoorloofd bomen binnen een afstand van 2 meter van de grenslijn van eens anders erf te hebben, tenzij de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven.

Gelet op de bepaling van artikel 5:42 lid 3 BW, waarin is bepaald dat de nabuur zich niet kan verzetten tegen de aanwezigheid van bomen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven, is het voor opheffing van de ongeoorloofde toestand niet nodig om de leiperen volledig te verwijderen. Volstaan kan worden met het terugbrengen van de hoogte van de leiperen tot aan de hoogte van de bestaande schutting.

Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat verstek zal worden verleend tegen de niet verschenen gedaagde [gedaagde 2]. Op grond van artikel 140 lid 2 Rv heeft te gelden dat bij meerdere gedaagden tussen alle partijen één vonnis wordt gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl