Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 10:10

Onderwerp:

Datum uitspraak: 07-04-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijefurd de verzoeken van 30 augustus 2005 en 5 september 2005 van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot een varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 10:10 van de Awb dient een krachtens mandaat genomen besluit te vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl