Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet gelijke behandeling
<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >


Hoofdstuk 2. De commissie gelijke behandeling [Vervallen per 01-10-2012]Artikelen 11 t/m 21 [Vervallen per 01-10-2012]Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikelen 22 t/m 23
[Vervallen per 01-09-1994]
Artikel 24
[Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 25
[Vervallen per 01-04-1997]
Artikelen 26 t/m 29
Artikel 30
[Vervallen per 05-05-1995]
Artikelen 31 t/m 32
[Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 33 [Vervallen per 01-10-2012]Artikel 34

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Bij koninklijk besluit kan een eerder tijdstip van inwerkingtreding worden vastgesteld.Artikel 35

Deze wet wordt aangehaald als: Algemene wet gelijke behandeling.

-

De algemene wet gelijke behandeling is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl