Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Gemeentewet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk VII. De secretaris en de griffier

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 100Secretaris en griffier

1. In iedere gemeente is een secretaris en een griffier.

2. Een secretaris is niet tevens griffier.Artikel 101Werking artikel 15

Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de secretaris en de griffier.Paragraaf 2. De secretaris


Artikel 102College benoemt secretaris

Het college benoemt de secretaris. Hij is tevens bevoegd de secretaris te schorsen en te ontslaan.Artikel 103Secretaris staat college terzijde

1. De secretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.

2. Het college stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de secretaris.Artikel 104Secretaris is in vergadering aanwezig

De secretaris is in de vergadering van het college aanwezig.Artikel 105 [Vervallen per 02-11-2005]Artikel 106College regelt vervanging secretaris

1. Het college regelt de vervanging van de secretaris.

2. De artikelen 100, tweede lid, tot en met 105 zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de secretaris vervangt.Paragraaf 3. De griffier


Artikel 107Gemeenteraad benoemt griffier

De raad benoemt de griffier. Hij is tevens bevoegd de griffier te schorsen en te ontslaan.Artikel 107aGriffier staat gemeenteraad terzijde

1. De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.

2. De raad stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de griffier.Artikel 107bGriffier is in vergadering aanwezig

De griffier is in de vergadering van de raad aanwezig.Artikel 107c [Vervallen per 02-11-2005]Artikel 107dGemeenteraad regelt vervanging griffier

1. De raad regelt de vervanging van de griffier.

2. De artikelen 100, tweede lid, 101 en 107 tot en met 107c zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de griffier vervangt.Artikel 107eRegels stellen over organisatie griffie

1. De raad kan regels stellen over de organisatie van de griffie.

2. De raad is bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

-
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl