Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

InhoudsopgaveHoofdstuk I Begripsbepalingen (artikel 1)

Hoofdstuk II Begin en einde van het lidmaatschap (artikelen 2 t/m 3)

Hoofdstuk III De voorzitter, de ondervoorzitters en het presidium (artikelen 4 t/m 9)

Hoofdstuk IV De raming (artikel 10)

Hoofdstuk V De fracties (artikelen 11 t/m 12)

Hoofdstuk VI Personeel (artikelen 13 t/m 14)

Hoofdstuk VII De commissies (artikelen 15 t/m 45)
§ 1 Algemene bepalingen (artikel 15)
§ 2 Vaste commissies, algemene commissies en tijdelijke commissies (artikelen 16 t/m 18)
§ 3 Overige commissies (artikelen 19 t/m 24a)
§ 4 De leden en de voorzitter (artikelen 25 t/m 26)
§ 5 Bevoegdheden (artikelen 27 t/m 31)
§ 6 Verslagen (artikel 32)
§ 7 Commissievergaderingen (artikelen 33 t/m 38)
§ 8 Vormen van mondeling overleg (artikelen 39 t/m 45)

Hoofdstuk VIII De plenaire vergadering (artikelen 46 t/m 89)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 46 t/m 53)
§ 2 Regeling van werkzaamheden (artikel 54)
§ 2a Het spoeddebat (artikel 54a)
§ 2b Rapportage over interparlementaire vergaderingen (artikel 54b)
§ 3 De beraadslaging (artikelen 55 t/m 68)
§ 4 Stemming over zaken (artikelen 69 t/m 73)
§ 5 Stemming over personen (artikelen 74 t/m 86)
§ 6 Slotbepalingen (artikelen 87 t/m 89)

Hoofdstuk IX Behandeling voorstellen van (rijks)wet, initiatiefvoorstellen van wet, andere in handen van een commissie gestelde stukken en verdragen (artikelen 90 t/m 130c)
§ 1 Voorstellen van wet (artikelen 90 t/m 108)
§ 2 Voorstellen van Rijkswet (artikelen 109 t/m 113)
§ 3 Initiatiefvoorstellen van wet (artikelen 114 t/m 118)
§ 4 Andere in handen van een commissie gestelde stukken (artikelen 119 t/m 123)
§ 5 Verdragen (artikelen 124 t/m 129)
§ 6 Kennisgeving van de wens tot regeling bij wet (artikelen 130 t/m 130c)

Hoofdstuk X Verzoekschriften (artikelen 131 t/m 132)

Hoofdstuk Xa Burgerinitiatief (artikel 132a)

Hoofdstuk XI Het vragen van inlichtingen aan de regering (artikelen 133 t/m 139)
§ 1 De interpellatie (artikel 133)
§ 2 Schriftelijke vragen (artikelen 134 t/m 135)
§ 3 Het mondelinge vragenuur (artikelen 136 t/m 139)

Hoofdstuk XIA Vragen van inlichtingen aan kabinets(in)formateur(s) (artikel 139a)

Hoofdstuk XII Parlementaire enquête en ander (parlementair) onderzoek (artikelen 140 t/m 150)

Hoofdstuk XIIA Registers (artikel 150a)

Hoofdstuk XIII De publicatie van stukken (artikel 151)

Hoofdstuk XIV Bezoekers en toehoorders (artikel 152)

Hoofdstuk XV Slotbepalingen (artikelen 153 t/m 155)

-

Het reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is voor het laatst geactualiseerd op: 23 januari 2017.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl