Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet algemene bepalingenArtikel 1
[Vervallen per 17-02-1988]
Artikel 2
[Vervallen per 17-02-1988]
Artikel 3
[Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 4Wetten hebben geen terugwerkende kracht

De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geene terugwerkende kracht.Artikel 5Een wet kan haar kracht verliezen

Eene wet kan alleen door eene latere wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht verliezen.Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-05-2008]Artikel 8Werking van strafwetten

De strafwetten en de verordeningen van policie, zijn verbindende voor allen die zich op het grondgebied van het Koningrijk bevinden.Artikel 9Burgerlijk recht

Het burgerlijk regt van het Koningrijk is hetzelfde voor vreemdelingen als voor de Nederlanders, zoo lange de wet niet bepaaldelijk het tegendeel vaststelt.Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11De rechter moet volgens de wet recht spreken

De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.Artikel 12Uitspraak doen uitgesloten

Geen regter mag bij wege van algemeene verordening, dispositie of reglement, uitspraak doen in zaken welke aan zijne beslissing onderworpen zijn.Artikel 13De rechter moet recht spreken

De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.Artikel 13aBeperkingen uit het volkenrecht

De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend.Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1992]

-

De wet algemene bepalingen is voor het laatst geactualiseerd op: 26 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl